محکوم عشق - جامعه مجازی سپیدار چت

محکوم عشق

شب هایم بروز شده اند<br /> <br /> دردهایم .. [درباره]

نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته است که دیگر نمی افتد !

کاربران گروه

نمایش همه
کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه

مدیران گروه

آخرین بازدید کنندگان

اطلاعات گروه

نام گروه محکوم عشق
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 1564 پست
تعداد کاربر 19 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید

برچسب‌های کاربری

 

جستجو در گروه

جستجو تنها برای گروه های vip فعال است.
 

محکوم عشق

گروه عمومی · 19 کاربر · 1564 پست
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
مردمانی هستند که می‌خواهند بدانند تو چه مرگــــتــــــ است .
و وقتی بفهمند چه مرگــــتــ است ...

.

.
بهت می‌گویند بس کن ...
انرژی منفی نفرست ...

.

.
اینجاست که سکوتــــــــــــ معنا پیدا می کند ...
و تنهـــــــــــــــــــــــایی می شود تنها چاره ... !
مردمانی هستند که می‌خواهند بدانند تو چه مرگــــتــــــ است .
و وقتی بفهمند چه مرگــــتــ است ...

.

.
بهت می‌گویند بس کن ...
انرژی منفی نفرست ...

.

.
اینجاست که سکوتــــــــــــ معنا پیدا می کند ...
و تنهـــــــــــــــــــــــایی می شود تنها چاره ... !
مردمانی هستند که می‌خواهند بدانند تو چه مرگــــتــــــ است .
و وقتی بفهمند چه مرگــــتــ است ...

.

.
بهت می‌گویند بس کن ...
انرژی منفی نفرست ...

.

.
اینجاست که سکوتــــــــــــ معنا پیدا می کند ...
و تنهـــــــــــــــــــــــایی می شود تنها چاره ... !
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:17 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
می گــــم : خداحــافظ
که تُــو،
چشم تـَــر کـنی که بـگــی: کـجـا؟
مَگـه دَست خُودتـه این اومَــدنو رَفتـَــنا ؟

.

.
بعدش سفت بغلم کُـنی بـگــــی:
که هیچ رفتَــنی تـُـو کار نیست اینـو توو مُخت فرو کُـن !

.

.
هَمیـن جـا ، بـه دلت اشاره کُنی ، جاتـه تا هَمیشـه!
آخــــر سَرش هم مُحکـم بگی: شـیر فـَهم شــد؟

.

.
که مَــن ، دل ضَعفـه بگیرم از این همـه عاشقانـه های مَردونـه و مُحـکَمت ..!
می گــــم : خداحــافظ
که تُــو،
چشم تـَــر کـنی که بـگــی: کـجـا؟
مَگـه دَست خُودتـه این اومَــدنو رَفتـَــنا ؟

.

.
بعدش سفت بغلم کُـنی بـگــــی:
که هیچ رفتَــنی تـُـو کار نیست اینـو توو مُخت فرو کُـن !

.

.
هَمیـن جـا ، بـه دلت اشاره کُنی ، جاتـه تا هَمیشـه!
آخــــر سَرش هم مُحکـم بگی: شـیر فـَهم شــد؟

.

.
که مَــن ، دل ضَعفـه بگیرم از این همـه عاشقانـه های مَردونـه و مُحـکَمت ..!
می گــــم : خداحــافظ
که تُــو،
چشم تـَــر کـنی که بـگــی: کـجـا؟
مَگـه دَست خُودتـه این اومَــدنو رَفتـَــنا ؟

.

.
بعدش سفت بغلم کُـنی بـگــــی:
که هیچ رفتَــنی تـُـو کار نیست اینـو توو مُخت فرو کُـن !

.

.
هَمیـن جـا ، بـه دلت اشاره کُنی ، جاتـه تا هَمیشـه!
آخــــر سَرش هم مُحکـم بگی: شـیر فـَهم شــد؟

.

.
که مَــن ، دل ضَعفـه بگیرم از این همـه عاشقانـه های مَردونـه و مُحـکَمت ..!
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:17 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
مستقیــم !؟
دربسـت !؟
.

.
مدتهاست مانده ام ...!
در این شهر شلوغ و پرترافیک,

.

.
کســی دلم را نمی بـَـرد ...!!
مستقیــم !؟
دربسـت !؟
.

.
مدتهاست مانده ام ...!
در این شهر شلوغ و پرترافیک,

.

.
کســی دلم را نمی بـَـرد ...!!
مستقیــم !؟
دربسـت !؟
.

.
مدتهاست مانده ام ...!
در این شهر شلوغ و پرترافیک,

.

.
کســی دلم را نمی بـَـرد ...!!
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:16 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
عاشق آدمایی ام که نگفته حالتو می فهمن
همونا که ناگفته های دلتو با یه نگاه به چشمات تا آخر می خونن

.

.
عاشق آدمایی ام که دلی دارند مثل دریا
وسیع و عمیق...

.

.
وجودشون یه پناه قرص و محکم واسه خستگی هات
یه مرهم واسه زخم هات
دلت از همه دنیا هم که پر باشه

.

.
با واژه واژه کلامشون آروم می گیری...!
عاشق آدمایی ام که نگفته حالتو می فهمن
همونا که ناگفته های دلتو با یه نگاه به چشمات تا آخر می خونن

.

.
عاشق آدمایی ام که دلی دارند مثل دریا
وسیع و عمیق...

.

.
وجودشون یه پناه قرص و محکم واسه خستگی هات
یه مرهم واسه زخم هات
دلت از همه دنیا هم که پر باشه

.

.
با واژه واژه کلامشون آروم می گیری...!
عاشق آدمایی ام که نگفته حالتو می فهمن
همونا که ناگفته های دلتو با یه نگاه به چشمات تا آخر می خونن

.

.
عاشق آدمایی ام که دلی دارند مثل دریا
وسیع و عمیق...

.

.
وجودشون یه پناه قرص و محکم واسه خستگی هات
یه مرهم واسه زخم هات
دلت از همه دنیا هم که پر باشه

.

.
با واژه واژه کلامشون آروم می گیری...!
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:15 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
هـمه زندگیـم درد اسـت؛ درد..

.
نمی دانـم عظـمت این کلمـه را درک می کنـی یا نــه؟!
وقـتی می گـویـم درد...

.

.
تـو به دردی فکـر نکـن که جسـم انسـان ممـکن است از یک بیمـاری شـدید بکـشد !

.

.
نــــــــه؛ روحـــم درد می کنـد !
هـمه زندگیـم درد اسـت؛ درد..

.
نمی دانـم عظـمت این کلمـه را درک می کنـی یا نــه؟!
وقـتی می گـویـم درد...

.

.
تـو به دردی فکـر نکـن که جسـم انسـان ممـکن است از یک بیمـاری شـدید بکـشد !

.

.
نــــــــه؛ روحـــم درد می کنـد !
هـمه زندگیـم درد اسـت؛ درد..

.
نمی دانـم عظـمت این کلمـه را درک می کنـی یا نــه؟!
وقـتی می گـویـم درد...

.

.
تـو به دردی فکـر نکـن که جسـم انسـان ممـکن است از یک بیمـاری شـدید بکـشد !

.

.
نــــــــه؛ روحـــم درد می کنـد !
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:14 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
این روزها خیالهایم خیلی بی پروا شده اند......

.

.
ببین .....

.

.
چه بی مهابا با خیالت عشق بازی می کنند!!!
این روزها خیالهایم خیلی بی پروا شده اند......

.

.
ببین .....

.

.
چه بی مهابا با خیالت عشق بازی می کنند!!!
این روزها خیالهایم خیلی بی پروا شده اند......

.

.
ببین .....

.

.
چه بی مهابا با خیالت عشق بازی می کنند!!!
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:14 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
چه حماقتی

.

.

مرا یاد نمی کند و باز میخواهمش

.

.

چه غرور بی غیرتی دارم...!
چه حماقتی

.

.

مرا یاد نمی کند و باز میخواهمش

.

.

چه غرور بی غیرتی دارم...!
چه حماقتی

.

.

مرا یاد نمی کند و باز میخواهمش

.

.

چه غرور بی غیرتی دارم...!
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:13 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
رفت

.

بی آنکه مرا به خدا بسپارد نمی دانم

.

.

خدا

را فراموش کرد یا

.

.

مرا....!
رفت

.

بی آنکه مرا به خدا بسپارد نمی دانم

.

.

خدا

را فراموش کرد یا

.

.

مرا....!
رفت

.

بی آنکه مرا به خدا بسپارد نمی دانم

.

.

خدا

را فراموش کرد یا

.

.

مرا....!
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:13 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
آرزوهایم هوایی می شوند

به باد می روند

دود می شوند

حس میکنم محتاط

حسرتهایم شده ام...!
آرزوهایم هوایی می شوند

به باد می روند

دود می شوند

حس میکنم محتاط

حسرتهایم شده ام...!
آرزوهایم هوایی می شوند

به باد می روند

دود می شوند

حس میکنم محتاط

حسرتهایم شده ام...!
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:12 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
یــادم بــاشـــد ،

امشب بعضی از آرزوهایمــ را دَم ِ در بگذارم

تــا رفتگـــر ببــــرد ! بیچــاره او …

.

.
ما بقــی را هم نقــدا” بــا خود بــه گور می بـــرم

.

.
ما بقــی همــان ” آرزوی بــا تــو بودن ” است
نتــرس جانکم !

.

.
حتــی آرزوی ِداشتنت را هم بــه کســی نمی دهم..
یــادم بــاشـــد ،

امشب بعضی از آرزوهایمــ را دَم ِ در بگذارم

تــا رفتگـــر ببــــرد ! بیچــاره او …

.

.
ما بقــی را هم نقــدا” بــا خود بــه گور می بـــرم

.

.
ما بقــی همــان ” آرزوی بــا تــو بودن ” است
نتــرس جانکم !

.

.
حتــی آرزوی ِداشتنت را هم بــه کســی نمی دهم..
یــادم بــاشـــد ،

امشب بعضی از آرزوهایمــ را دَم ِ در بگذارم

تــا رفتگـــر ببــــرد ! بیچــاره او …

.

.
ما بقــی را هم نقــدا” بــا خود بــه گور می بـــرم

.

.
ما بقــی همــان ” آرزوی بــا تــو بودن ” است
نتــرس جانکم !

.

.
حتــی آرزوی ِداشتنت را هم بــه کســی نمی دهم..
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:12 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

قــاب گــرفتمــــ

بــ ــه صـورتـم آویختــم !

حــالا بـا خیــال راحــت

هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ

” بغـــض ” مـیکنمــــ …!
لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

قــاب گــرفتمــــ

بــ ــه صـورتـم آویختــم !

حــالا بـا خیــال راحــت

هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ

” بغـــض ” مـیکنمــــ …!
لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

قــاب گــرفتمــــ

بــ ــه صـورتـم آویختــم !

حــالا بـا خیــال راحــت

هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ

” بغـــض ” مـیکنمــــ …!
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:11 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
عـــــآشِـق رآ کــﮧ بـــرعَــکــس کـــنـے ...

مـے شَـود قـشــــآع ...

دهـــخـــدآ را مـے شِــنــآسـے ؟؟!!

لُــغَـتــــ نـآمِـــﮧ اَش را کـﮧ بــآز کــردم نِــوشـتـــﮧ بـــود :

قـشـــآع : دردے کــ ـﮧ آدم را از درمــــآن مـایــوس مـے کـنـــــ ـد !!
عـــــآشِـق رآ کــﮧ بـــرعَــکــس کـــنـے ...

مـے شَـود قـشــــآع ...

دهـــخـــدآ را مـے شِــنــآسـے ؟؟!!

لُــغَـتــــ نـآمِـــﮧ اَش را کـﮧ بــآز کــردم نِــوشـتـــﮧ بـــود :

قـشـــآع : دردے کــ ـﮧ آدم را از درمــــآن مـایــوس مـے کـنـــــ ـد !!
عـــــآشِـق رآ کــﮧ بـــرعَــکــس کـــنـے ...

مـے شَـود قـشــــآع ...

دهـــخـــدآ را مـے شِــنــآسـے ؟؟!!

لُــغَـتــــ نـآمِـــﮧ اَش را کـﮧ بــآز کــردم نِــوشـتـــﮧ بـــود :

قـشـــآع : دردے کــ ـﮧ آدم را از درمــــآن مـایــوس مـے کـنـــــ ـد !!
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:10 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
زنـدگــی انـگــار
تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مــــن !!
هـرچــه مــــن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام
هـول میزنــد
بـــرای ضـربــه بـعــد .... !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...
خـیــالـت راحـت !!....
خـسـتـگــی ِ مــــــن
بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ..!
زنـدگــی انـگــار
تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مــــن !!
هـرچــه مــــن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام
هـول میزنــد
بـــرای ضـربــه بـعــد .... !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...
خـیــالـت راحـت !!....
خـسـتـگــی ِ مــــــن
بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ..!
زنـدگــی انـگــار
تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مــــن !!
هـرچــه مــــن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام
هـول میزنــد
بـــرای ضـربــه بـعــد .... !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...
خـیــالـت راحـت !!....
خـسـتـگــی ِ مــــــن
بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ..!
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/01/12 - 06:09 yazd ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها