sorony: تا کجاي قصه بايد ز دلتنگي نوشت ؟ تا به کي بازيچه بودن توي دست ..

تا کجاي قصه بايد ز دلتنگي نوشت ؟


تا به کي بازيچه بودن توي دست سرنوشت ؟


تا به کي با ضربه هاي درد بايد رام شد ؟


يا فقط با گريه هاي بي قرار آرام شد ؟


بهر ديدار محبت تا به کي اين انتظار ؟


خسته از زندگي با غصه هاي بي شمار ...


تا به کي...؟؟؟
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0
1