zengita: ﻫَﺮ ﻛﻴــــَـﻢ ﺑـِـ ﻣﺎ ﺭِﺳﻴــــﺪ ﻓِﻜــــ ﻛَﺮﺩ ﺧُﺪﺍﺳــﺖ ﻣﺎ ﻫَﻢ ﺩﺳﺘ..

ﻫَﺮ ﻛﻴــــَـﻢ ﺑـِـ ﻣﺎ ﺭِﺳﻴــــﺪ ﻓِﻜــــ ﻛَﺮﺩ ﺧُﺪﺍﺳــﺖ
ﻣﺎ ﻫَﻢ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻮ ﺟﻴﺒِﻤﻮﻥ ﻛَـﺮﺩﻳﻤﻮ ﺧَﻨﺪﻳﺪﻳﻢ ﮔُﻔﺘﻴﻢ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷُﻤﺎﺳﺘـ

[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0
2