900211969: هرزگی مختص به تن فروشی نیست ربطی به جنسیت هم نداره همین که از اع..

هرزگی مختص به تن فروشی نیست
ربطی به جنسیت هم نداره
همین که از اعتماد کسی سوء استفاده کنی … هرزه ای
همین که به دروغ بگی دوستت دارم … هرزه ای
همین که خیانت کنی … هرزه ای
همین که رفاقتت به خاطر پول باشه… هرزه ای
اگه میخوای تن فروشی بکنی، صاحب اختیار بدنتی
اما هرزگی نکن چون از احساس و آبروی دیگران باید مایه بذاری
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0
4