900211969: اين روزهـــا بيشــتر از هميشه بهم ريخته ام... خود دلمم نميدونه..

اين روزهـــا

بيشــتر از هميشه بهم ريخته ام...

خود دلمم نميدونه چي ميخــاد...

شايــد...

دلم يكم صداقتـــ ميخاد...

يـــ كميــ پـــاكيــ...

يـــ كميــ آرامشــ...

نــــ آرامشـــ مجازيـــ...

يـــ كميـــ محبتــ...

اينـــ روزهــا حالــ دلــم خوبـــ نيســ

خودشـــ با خودشـــ درگيره...

نميدونهــ از چيـــ گرفتهــ..!

نميدونهـ از چيــ ناراحتهــ...

بــهـ نظــرتـــ بــا دلــم چــكار كنـم؟؟!

خودم.
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0
4