fatemeh13731374: رد پاهایم را پاک می کنم به کسی نگویید من روزی در این دنیا بودم. ..

رد پاهایم را پاک می کنم
به کسی نگویید
من روزی در این دنیا بودم.
خدایا
می شود استعـــــفا دهم؟!
کم آورده ام ...!
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0