fatemeh13731374: کودکی که لنگه کفش خود را امواج از او گرفته بود بر روی ساحل نوشت:..

کودکی که لنگه کفش خود را امواج از او گرفته بود بر روی ساحل نوشت:
دریا دزد کفش های من !!!
مردی که از دریا ماهی گرفته بود بر روی ساحل نوشت :
دریا سخاوتمند ترین سفره هستی !!!
موج دریا آمد و این جملات را با خود محو کرد . تنها این پیام را باقی گذاشت :
برداشت های دیگران از خودت را در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی...
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0