fatemeh13731374: خوب من...! همین که می دانم هستی خوب است...! همین که می دانم در..

خوب من...!

همین که می دانم هستی خوب است...!

همین که می دانم در تپشهای قلبت..

یادی از من هست خوب است...!

همین که می دانم در راستای نگاهت..

مرا جستجو می کنی خوب است...!

می دانم در کنج ذهنت..

هر روز مرا به دور دست های خوشبختی می بری..

خوب است...!
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0