fatemeh13731374: آقـای ِ شهـردار! . بـگوییـد . ایـن قـدرعـوض نکـننـد . رنـگ و ..

آقـای ِ شهـردار!

.
بـگوییـد

.
ایـن قـدرعـوض نکـننـد

.
رنـگ و روی ِ ایـن شـهرِ لـعنتـی را ...

.
ایـن پیـاده رو هـا ...

.
میـدان هـا ...

.
رنـگ و روی ِ دیـوار هـا ...

.
/خـاطراتـم/ دارنـد از بیـن می رونـد!
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0