fatemeh13731374: می خواهم برگردم به روزهای کودکی ... . . آن زمان ها که پدر تنها..

می خواهم برگردم به روزهای کودکی ...

.

.
آن زمان ها که
پدر تنها قهرمان بود ...

.
عشــق ، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد ...
بالاترین نــقطه ى زمین ، شــانه های پـدر بــود ...

.

.
بدتـرین دشمنانم ، خواهر و برادر خودم بودند ...
تنــها دردم ، زانو های زخمـی ام بودند ...

.

.
تنـها چیزی که میشکست ، اسباب بـازی هایم بـود ...

.

.
و معنای خداحافـظ ، تا فردا بود !
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0