fatemeh13731374: به زخمهایم می نگری … ؟! . . درد ندارند دیـــــــگر … روزی که ر..

به زخمهایم می نگری … ؟!

.

.
درد ندارند دیـــــــگر …
روزی که رفتـــــــــی ،

.

.
مرگ تمام درد هایم را با خودش بـــــــــرد !

مرده ها درد نـــــــمی کشند … !

.

.
حرف آخرم این اســـــــــت …
برنگرد دیـــــــــگر !!

.

.
زنده ام نــــکن … !
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0