fatemeh13731374: یک چیزی درونم سنگینی می کند...خیلی سنگین تر از این همه حرف نگفته..

یک چیزی درونم سنگینی می کند...خیلی سنگین تر از این همه حرف نگفته...!

آبستن شده ام......

پرم از حفره های کوچک و بزرگ......

حفره هایی که درد دارند و من به جای آن که با زاییدن سبک شوم نابود می شوم...!

هر بار حالتی خلسه مانند درون روحم رخنه می کند...!

و من تازه نگفته ام که به حرفهای عاشقانه ات ویار کرده ام ...

با هر بار عزیزم که می گویی من یک حفره بالا می آورم و با هر بار عزیزم که می گویم یک حفره قورت می دهم....!

دلم هر روز بزرگتر می شود و هیچ تنگت نمی شود.....!

این حالتم را که می بینی هیچ نگو....حتی لبخند هم نزن...حتی گلایه هم نکن....

فقط نباش.....!!
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0