fatemeh13731374: چرتکه می اندازم روز های نبودنت را این روز ها بدهی ات دارد زیاد م..

چرتکه می اندازم روز های نبودنت را
این روز ها بدهی ات دارد زیاد می شود...

.

.
نمی خواهی بازگردی؟
نترس !

.

.
ارزان حساب می کنم!
اگر برگردی قول می دهم تمام بدهی ات را

.

.
به آغوش پرمهرت بفروشم ..!!!
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0