fatemeh13731374: خــســتـه شـده ام از کـتـاب و تســبـیـح و سـاعـت مُچــی !! دیـگ..

خــســتـه شـده ام از کـتـاب و تســبـیـح و سـاعـت مُچــی !!

دیـگـر برایم چیـزی نیـــاور ... مـن خـودت را می خـواهـم ! می فـهـمـی ؟؟

بیـــا و مَحــضِ رضــایِ دلــم ایـنـبـار ... قـطـعـه ای احـسـاس خـرجـم کـن ...!
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0