fatemeh13731374: همیشه باید کسی باشد.. تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد..

همیشه باید کسی باشد..
تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد

.

.
باید کسی باشد … …
که وقتی صدایت لرزید بفهمد
که اگر سکوت کردی، بفهمد …

.

.
کسی باشد که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمد
کسی باشد که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن بفهمد به توجهش احتیاج داری

.

.
بفهمد که درد داری که دلگیری
بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است

.

.
بفهمد که دلت برای قدم زدن زیرِ باران
برایِ بوسیدنش برایِ یک آغوشِ گرم تنگ شده است..!
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0