fatemeh13731374: زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـــ..

زنـدگــی انـگــار
تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مــــن !!
هـرچــه مــــن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام
هـول میزنــد
بـــرای ضـربــه بـعــد .... !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...
خـیــالـت راحـت !!....
خـسـتـگــی ِ مــــــن
بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ..!
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0