fatemeh13731374: پدر... خوابم نمی برد بغض روی ثانیه هایم راه می رود دوباره تو..

پدر...

خوابم نمی برد

بغض

روی ثانیه هایم راه می رود

دوباره تو را کم آورده ام

تو را

و عطر صبوری هایت را

کودکانه در آغوشم بگیر

به یادروزهای دوران طفولیت

که بهانه گریه ام گرسنگی بود

میخواهم به جایش برای دلتنگی ام گریه کنم ...
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0