fatemeh13731374: مواظب حرف هایتان باشید حرفها گاهی اززباله های هسته ای هم خطرناک ..

مواظب حرف هایتان باشید
حرفها گاهی اززباله های هسته ای هم خطرناک ترند...
بعضی هایشان رادرهیچ جای این کره خاکی نمیتوان چال کرد
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0