fatemeh13731374: راه کــه مــیــروی عـقـب مــیـمـانـم . . . نـه بـرای ایـنـکـه ن..

راه کــه مــیــروی عـقـب مــیـمـانـم . . .

نـه بـرای ایـنـکـه نـخـواهـم بـاتــو هــم قـدم شـوم . . .

مــیــخـواهــم پـا جـای پـای تـو بـگـذارم و مـواظـبـت بـاشـم . . .

مــیـخـواهـم رد پـایـت را هـیـچ خـیـابـانـی در آغـوش نـکـشـد . . .

زنـم امـا مـیـخـواهـم مـثـل یـک مـرد تـا ابـد پـشـتـت بمانم . . .

نمـیگـذارم حـتـی خـدا هـم از دیـدن تـو لــذت بـبـرد . . .

〤تــــــو فـقـط بـرای مـنـی 〤
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0