fatemeh13731374: و عــده ای می گـوینــد آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ..

و عــده ای می گـوینــد آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند

و بعضــی مـی خنــدنـد دلمــان خـوش اســت به لــذت هــای کــوتـاه

به دروغ هــایی که از راســت بـودن قشنــــگ تـرند

به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند یـا کســی عاشقمــان شــود

با شــاخه گلی دل می بنــدیـم دلمــان خـوش می شــود

به بـرآوردن خـواهشــــــی و چشــــــــیدن لـذتــــــی

و وقــــــــتی چیـــــــزی مـــــطابـق مــــــــــــیل مــــــا نبــــــود

چقـــــــــــدر راحـتــــــــ لگـــــــــــد می زنیـــــــــــــم

و چــه ســــــاده می شـکـــنیم.............................
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0