fatemeh13731374: آدم هـا می آینـد…. زنـدگی می کننـد می میـرنـد و می رونـد … ام..

آدم هـا می آینـد….

زنـدگی می کننـد

می میـرنـد و می رونـد …

امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو

آن هـنگـام آغـاز می شـود

کـه آدمی می رود امــا نـمی میـرد!

مـی مـــانــد

و نبـودنـش در بـودن ِ تـو

چنـان تـه نـشیـن می شـود

کـه تـــو می میـری ،

در حالـی کـه زنــده ای …
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0