fatemeh13731374: تمام تنم می سوزد از زخم هایی که خورده ام دردِ یک اتفاق که شاید ..

تمام تنم می سوزد از زخم هایی که خورده ام

دردِ یک اتفاق که شاید با اتقا قِ تـو،

دردش متفاوت باشد ویرانم می کند؛

من از دست رفته ام ، شکسته ام،
می فهمی ؟

به انتهایِ بودنم رسیده ام ؛

اما اشک نمی ریزم...

پنهان شده ام پشتِ لبخنـدی که درد می کند...
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0