fatemeh13731374: ســـال تحــویـل شـــد... و مـــن تمـــام دلتنگـــی هایم را به ..

ســـال تحــویـل شـــد...

و مـــن تمـــام دلتنگـــی هایم را به جای تـــو در آغـــوش می كشـــم

چقـــدر جایـــت میــان بازوانـــم خالیســت....
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0