fatemeh13731374: صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آ..

صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ،
که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . . .
مجازی دوستان سپیدار چت Reviewed by سپیدار on Feb 27 Rating: 5.0