برترین مطالب سایت

 

برترین مطالب سایت برمنای دیدگاه و بازنشر

1. اول صفر است بخوان:{-35-}{-35-} (سبحان الله یا فارج الهم ویا کاشف الغم فرج همی ویسر أمری و أرحم ضعفی و قلة حیلتی و ...له i 2. delaram @azadeh @Arvahe-khabise @malake7 @baran_h @NASIM @Asaliiiiii @darya @behruz @sepidar @ava @bahar @taba33om...ویس؟ 3. @WANTED85 @Reza @parand2012 @mohammadhg @ava @delaram @Arvahe-khabise @123lam1 @bnita @HO3EIN-1992 @TanDis @tas-ni... . . 4. aloshe73 @NASIM @Asaliiiiii @darya @behruz @sepidar @ava @taba33om @SHAHIN20 @123lam1 @bad-boy @nima19 @senatorwow...-1-} 5. @darya @behruz @sepidar @ava @taba33om @SHAHIN20 @123lam1 @bad-boy @nima19 @senatorwow12345 @11sara @TanDis @HO3EI...29-} 6. زبان حال سید الشهدا وقتی شاهزاده علی اصغر میبره برا سیراب کردن {-31-}........ بخونین بد با دل بازی میکنه خواستین د...هفتم 7. @behruz @ava @HO3EIN-1992 @vorujak @yass @baran_h @NASIM @123lam1 @Arvahe-khabise @poopak من دلم میخواهد:...............! 8. نظر سنجی :) http://sepidarchat.ir/polls/view/id:19 9. با سلام به کاربران محترم سپیدار فیس به منظور افزایش سلامت محیط سپیدار فیس تصمیم به اضافه کردن چند ناظر گرفتیم. شرا...ن :) 10. #11ماه #گذشت ... بعضیا دل شکوندن . خیلیا عاشق شدن وخیلیا تنها شدن. خیلیا اومدن بینمون خیلیا #رفتن. #گریه کردیم...73 @ 11. به آنهایی فکر کن که هیچگاه فرصت آخرین نگاه و خداحافظی را نیافتند. به آنهایی فکر کن که در حال خروج از خانه گفتن"روز...85-} 12. sahel @bad-boy @taba33om @atin @abas @Arvahe-khabise @behruz @rayan @ava @malake7 @baran_h @aloshe73 @NASIM @Asali...35-} 13. sahel @bad-boy @taba33om @atin @abas @Arvahe-khabise @behruz @rayan @ava @malake7 @baran_h @aloshe73 @NASIM @Asali...18-} 14. @delaram @azadeh @Arvahe-khabise @malake7 @baran_h @aloshe73 @NASIM @Asaliiiiii @darya @behruz @sepidar @ava @baha...35-} 15. delaram @azadeh @Arvahe-khabise @malake7 @baran_h @aloshe73 @NASIM @Asaliiiiii @darya @behruz @sepidar @ava @bahar...ند…!