sorony - جامعه مجازی سپیدار چت

ppp.jpg 1385654840815343_large.jpg sizE1B_535.jpg 1384414208841.jpg
sorony

موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامsorony
هواداران20 هوادار
3.16 ميانگين
کاربر رسمي
6174 پست
736 ديدگاه
9997 امتياز
0000-00-00
- مجرد
اسلام
لیسانس
فعلا معلم..و ازاد
وزن: 74 - قد: 170
رفته ام
نمی کشم

اطلاعات تکمیلی

 
بازدیدها: 19909
شناسه: 25

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارsorony
sorony  
بند پایان خط زندگی را ، همه پاره می کنند


اما معدود افرادی هستند که جایزه می گیرند .
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
بند پایان خط زندگی را ، همه پاره می کنند


اما معدود افرادی هستند که جایزه می گیرند .
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
بند پایان خط زندگی را ، همه پاره می کنند


اما معدود افرادی هستند که جایزه می گیرند .
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 11:33 ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
زندگی ، ساعتی شنی ست


گاه لازم است زیر و رو شود !
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
زندگی ، ساعتی شنی ست


گاه لازم است زیر و رو شود !
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
زندگی ، ساعتی شنی ست


گاه لازم است زیر و رو شود !
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 11:30 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
یک سال دیگر ، ممکن است افسوس بخوری

که ای کاش امروز شروع کرده بودی
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
یک سال دیگر ، ممکن است افسوس بخوری

که ای کاش امروز شروع کرده بودی
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
یک سال دیگر ، ممکن است افسوس بخوری

که ای کاش امروز شروع کرده بودی
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 11:28 ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
هرگز از رودی که خشک شده است


به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمی کنند
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
هرگز از رودی که خشک شده است


به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمی کنند
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
هرگز از رودی که خشک شده است


به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمی کنند
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 11:26 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 11:21 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
آخرین برگ سفرنامه باران این است...


که زمین چرکین است...
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
آخرین برگ سفرنامه باران این است...


که زمین چرکین است...
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
آخرین برگ سفرنامه باران این است...


که زمین چرکین است...
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 11:16 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
هیچ اگر سایه پذیردما همان سایه ی هیچیم...
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
هیچ اگر سایه پذیردما همان سایه ی هیچیم...
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
هیچ اگر سایه پذیردما همان سایه ی هیچیم...
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 11:12 ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 11:08 ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 02:39 ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 02:29 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 02:27 ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 02:19 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/8 - 02:13 ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
صفحات: 5 6 7 8 9 انتها ابتدا