sorony - جامعه مجازی سپیدار چت

ppp.jpg 1385654840815343_large.jpg sizE1B_535.jpg 1384414208841.jpg
sorony

موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامsorony
هواداران20 هوادار
3.16 ميانگين
کاربر رسمي
6174 پست
736 ديدگاه
9997 امتياز
0000-00-00
- مجرد
اسلام
لیسانس
فعلا معلم..و ازاد
وزن: 74 - قد: 170
رفته ام
نمی کشم

اطلاعات تکمیلی

 
بازدیدها: 19915
شناسه: 25

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارsorony
sorony  
پیری برای جمعی سخن میراند.

لطیفه ای برای حضار تعریف كرد همه دیوانه وار خندیدند.

بعد از لحظه ای او دوباره همان لطیفه را گفت و تعداد كمتری از حضار خندیدند.

او مجدد لطیفه را تكرار كرد تا اینكه دیگر كسی در جمعیت به آن لطیفه نخندید.

او لبخندی زد و گفت:

وقتی كه نمیتوانید بارها و بارها به لطیفه ای یكسان بخندید،

پس چرا بارها و بارها به گریه و افسوس خوردن در مورد مشكلات یكسان زندگی ادامه میدهید؟

مشكلا ت را فراموش كنید و به جلو نگاه كنید.
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
پیری برای جمعی سخن میراند.

لطیفه ای برای حضار تعریف كرد همه دیوانه وار خندیدند.

بعد از لحظه ای او دوباره همان لطیفه را گفت و تعداد كمتری از حضار خندیدند.

او مجدد لطیفه را تكرار كرد تا اینكه دیگر كسی در جمعیت به آن لطیفه نخندید.

او لبخندی زد و گفت:

وقتی كه نمیتوانید بارها و بارها به لطیفه ای یكسان بخندید،

پس چرا بارها و بارها به گریه و افسوس خوردن در مورد مشكلات یكسان زندگی ادامه میدهید؟

مشكلا ت را فراموش كنید و به جلو نگاه كنید.
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
پیری برای جمعی سخن میراند.

لطیفه ای برای حضار تعریف كرد همه دیوانه وار خندیدند.

بعد از لحظه ای او دوباره همان لطیفه را گفت و تعداد كمتری از حضار خندیدند.

او مجدد لطیفه را تكرار كرد تا اینكه دیگر كسی در جمعیت به آن لطیفه نخندید.

او لبخندی زد و گفت:

وقتی كه نمیتوانید بارها و بارها به لطیفه ای یكسان بخندید،

پس چرا بارها و بارها به گریه و افسوس خوردن در مورد مشكلات یكسان زندگی ادامه میدهید؟

مشكلا ت را فراموش كنید و به جلو نگاه كنید.
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 15:20 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
مردی در نمایشگاهی گلدان می فروخت . زنی نزدیک شد و اجناس او را بررسی کرد . بعضی ها بدون تزیین بودند، اما بعضی ها هم طرحهای ظریفی داشتند .زن قیمت گلدانها را پرسید و شگفت زده دریافت که قیمت همه آنها یکی است .او پرسید: چرا گلدانهای نقش دار و گلدانهای ساده یک قیمت هستند ؟چرا برای گلدانی که وقت و زحمت بیشتری برده است همان پول گلدان ساده را می گیری؟
فروشنده گفت: من هنرمندم . قیمت گلدانی را که ساخته ام می گیرم.

زیبایی رایگان است
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
مردی در نمایشگاهی گلدان می فروخت . زنی نزدیک شد و اجناس او را بررسی کرد . بعضی ها بدون تزیین بودند، اما بعضی ها هم طرحهای ظریفی داشتند .زن قیمت گلدانها را پرسید و شگفت زده دریافت که قیمت همه آنها یکی است .او پرسید: چرا گلدانهای نقش دار و گلدانهای ساده یک قیمت هستند ؟چرا برای گلدانی که وقت و زحمت بیشتری برده است همان پول گلدان ساده را می گیری؟
فروشنده گفت: من هنرمندم . قیمت گلدانی را که ساخته ام می گیرم.

زیبایی رایگان است
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
مردی در نمایشگاهی گلدان می فروخت . زنی نزدیک شد و اجناس او را بررسی کرد . بعضی ها بدون تزیین بودند، اما بعضی ها هم طرحهای ظریفی داشتند .زن قیمت گلدانها را پرسید و شگفت زده دریافت که قیمت همه آنها یکی است .او پرسید: چرا گلدانهای نقش دار و گلدانهای ساده یک قیمت هستند ؟چرا برای گلدانی که وقت و زحمت بیشتری برده است همان پول گلدان ساده را می گیری؟
فروشنده گفت: من هنرمندم . قیمت گلدانی را که ساخته ام می گیرم.

زیبایی رایگان است
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 15:14 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 15:09 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 15:01 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
اگر کسی خوبی های تو را فراموش کرد،.

تو خوب بودن را فراموش نکن.
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
اگر کسی خوبی های تو را فراموش کرد،.

تو خوب بودن را فراموش نکن.
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
اگر کسی خوبی های تو را فراموش کرد،.

تو خوب بودن را فراموش نکن.
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) 1 دیدگاه · 1393/04/11 - 14:55 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
هنگامی که در زندگی اوج میگیری


دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی


اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری


آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
هنگامی که در زندگی اوج میگیری


دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی


اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری


آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
هنگامی که در زندگی اوج میگیری


دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی


اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری


آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) 8 دیدگاه · 1393/04/11 - 14:37 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
زندگی کوتاه است

تا زمانی که دندان دارید

لبخند بزنید
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
زندگی کوتاه است

تا زمانی که دندان دارید

لبخند بزنید
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
زندگی کوتاه است

تا زمانی که دندان دارید

لبخند بزنید
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/9 - 14:27 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
هیچوقت نباید به اجبار خندید

گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد

تبسم بعداز گریه ، از رنگین کمان بعداز باران هم زیباتر است . . .
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
هیچوقت نباید به اجبار خندید

گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد

تبسم بعداز گریه ، از رنگین کمان بعداز باران هم زیباتر است . . .
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
هیچوقت نباید به اجبار خندید

گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد

تبسم بعداز گریه ، از رنگین کمان بعداز باران هم زیباتر است . . .
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/9 - 14:26 ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
برای این که قومی خوب سواری بدهد باید احساس انسان بودن از او گرفته شود
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
برای این که قومی خوب سواری بدهد باید احساس انسان بودن از او گرفته شود
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
برای این که قومی خوب سواری بدهد باید احساس انسان بودن از او گرفته شود
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/9 - 14:15 ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
دقت کردین آدمهایی که تو اینترنت و فیسبوک هستند خیلی مهربون و خوش زبونند!

جالب تر اینکه همشون از دروغ و خیانت و نامردی و....بدشون میاد..!

موندم این آدما کجای این شهرن که ما نمیبینیمشون.
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دقت کردین آدمهایی که تو اینترنت و فیسبوک هستند خیلی مهربون و خوش زبونند!

جالب تر اینکه همشون از دروغ و خیانت و نامردی و....بدشون میاد..!

موندم این آدما کجای این شهرن که ما نمیبینیمشون.
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دقت کردین آدمهایی که تو اینترنت و فیسبوک هستند خیلی مهربون و خوش زبونند!

جالب تر اینکه همشون از دروغ و خیانت و نامردی و....بدشون میاد..!

موندم این آدما کجای این شهرن که ما نمیبینیمشون.
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/9 - 14:03 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
زن، زندگیـست
و
مـرد، امنیت
و چه خوب می شود وقتی
مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ
امنیتِ زندگیـش کُند
و چه زیبـا می شود وقتی
زنی تمامِ زندگیش را خرج
غرورِ امنیتش کُند ...
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
زن، زندگیـست
و
مـرد، امنیت
و چه خوب می شود وقتی
مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ
امنیتِ زندگیـش کُند
و چه زیبـا می شود وقتی
زنی تمامِ زندگیش را خرج
غرورِ امنیتش کُند ...
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
زن، زندگیـست
و
مـرد، امنیت
و چه خوب می شود وقتی
مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ
امنیتِ زندگیـش کُند
و چه زیبـا می شود وقتی
زنی تمامِ زندگیش را خرج
غرورِ امنیتش کُند ...
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/04/9 - 13:59 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) 7 دیدگاه · 1393/04/9 - 13:41 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) 5 دیدگاه · 1393/04/9 - 13:21 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
صفحات: 3 4 5 6 7 انتها ابتدا