sorony - جامعه مجازی سپیدار چت

ppp.jpg 1385654840815343_large.jpg sizE1B_535.jpg 1384414208841.jpg
sorony

موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامsorony
هواداران20 هوادار
3.16 ميانگين
کاربر رسمي
6174 پست
736 ديدگاه
9997 امتياز
0000-00-00
- مجرد
اسلام
لیسانس
فعلا معلم..و ازاد
وزن: 74 - قد: 170
رفته ام
نمی کشم

اطلاعات تکمیلی

 
بازدیدها: 19911
شناسه: 25

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارsorony
sorony  
زندگی وقتی به بــــن بستـــ میرسه کــــه

نــــه حق خـــواستنـــ داری

نــــه توانایی فـــراموش کردنــــ.....


[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
زندگی وقتی به بــــن بستـــ میرسه کــــه

نــــه حق خـــواستنـــ داری

نــــه توانایی فـــراموش کردنــــ.....


[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
زندگی وقتی به بــــن بستـــ میرسه کــــه

نــــه حق خـــواستنـــ داری

نــــه توانایی فـــراموش کردنــــ.....


[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/03/9 - 20:53 ·
3
و 3 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
دستــ ـم را بالا مــ ـی برم

و آسمان را پایین مــ ـی کشـــ ـم

مــ ـے خواهــــــ ـم بزرگــــــ ـی زمین را نشان آسمان دهـــــــ ـم !

تا بداند

گمشده ے من

نه در آغــــ ـوش او . . .

که در همین خاک بـــــــ ـی انتهاست

آنقدر از دل تنگـــــ ـی هایـــــــ ـم برایش

خواهــــــ ـم گفت


تا ســـ ـرخ شود . . .

تا نــــ ـم نــــ ـم بگرید . . .

آن وقت رهایش مـــ ـی کنــــــــ ـم

و مـــ ـی دانــــــ ـم

کســــــ ـی هــــــ ـرگــــــ ـز نــــــ ـخواهد دانست

غـــــــ ـم آن غروب بارانـــــــ ـی

همه از دلتنگـــ ـی هاے من بود . . . !
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دستــ ـم را بالا مــ ـی برم

و آسمان را پایین مــ ـی کشـــ ـم

مــ ـے خواهــــــ ـم بزرگــــــ ـی زمین را نشان آسمان دهـــــــ ـم !

تا بداند

گمشده ے من

نه در آغــــ ـوش او . . .

که در همین خاک بـــــــ ـی انتهاست

آنقدر از دل تنگـــــ ـی هایـــــــ ـم برایش

خواهــــــ ـم گفت


تا ســـ ـرخ شود . . .

تا نــــ ـم نــــ ـم بگرید . . .

آن وقت رهایش مـــ ـی کنــــــــ ـم

و مـــ ـی دانــــــ ـم

کســــــ ـی هــــــ ـرگــــــ ـز نــــــ ـخواهد دانست

غـــــــ ـم آن غروب بارانـــــــ ـی

همه از دلتنگـــ ـی هاے من بود . . . !
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دستــ ـم را بالا مــ ـی برم

و آسمان را پایین مــ ـی کشـــ ـم

مــ ـے خواهــــــ ـم بزرگــــــ ـی زمین را نشان آسمان دهـــــــ ـم !

تا بداند

گمشده ے من

نه در آغــــ ـوش او . . .

که در همین خاک بـــــــ ـی انتهاست

آنقدر از دل تنگـــــ ـی هایـــــــ ـم برایش

خواهــــــ ـم گفت


تا ســـ ـرخ شود . . .

تا نــــ ـم نــــ ـم بگرید . . .

آن وقت رهایش مـــ ـی کنــــــــ ـم

و مـــ ـی دانــــــ ـم

کســــــ ـی هــــــ ـرگــــــ ـز نــــــ ـخواهد دانست

غـــــــ ـم آن غروب بارانـــــــ ـی

همه از دلتنگـــ ـی هاے من بود . . . !
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/03/9 - 20:52 ·
3
و 3 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
کاش میشد بچـگی را زنده کرد...کودکی شد کودکانه گـریه کرد...

شعر قــــــهر قـــــهر تا قیامت را سرود!!! آن قیامت که دمــــی بیشتر نبود...

فــــــاصله با کودکی هایمان چه کرد؟ کــــــــاش میشد بچگانه

خـــــــــنده کرد!!!!"
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
کاش میشد بچـگی را زنده کرد...کودکی شد کودکانه گـریه کرد...

شعر قــــــهر قـــــهر تا قیامت را سرود!!! آن قیامت که دمــــی بیشتر نبود...

فــــــاصله با کودکی هایمان چه کرد؟ کــــــــاش میشد بچگانه

خـــــــــنده کرد!!!!"
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
کاش میشد بچـگی را زنده کرد...کودکی شد کودکانه گـریه کرد...

شعر قــــــهر قـــــهر تا قیامت را سرود!!! آن قیامت که دمــــی بیشتر نبود...

فــــــاصله با کودکی هایمان چه کرد؟ کــــــــاش میشد بچگانه

خـــــــــنده کرد!!!!"
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/03/9 - 20:49 ·
3
و 3 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
آنقدر زمین خورده ام که بدانم

برای برخاستن

نه دستی از برون

که همتی از درون

لازم است

حالا اما…

نمی خواهم برخیزم

در سیاهی این شب بی ماه

می خواهم اندکی بیاسایم

فردا

فردا

برمی خیزم

وقتی که فهمیده باشم چرا

زمین خورده ام
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
آنقدر زمین خورده ام که بدانم

برای برخاستن

نه دستی از برون

که همتی از درون

لازم است

حالا اما…

نمی خواهم برخیزم

در سیاهی این شب بی ماه

می خواهم اندکی بیاسایم

فردا

فردا

برمی خیزم

وقتی که فهمیده باشم چرا

زمین خورده ام
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
آنقدر زمین خورده ام که بدانم

برای برخاستن

نه دستی از برون

که همتی از درون

لازم است

حالا اما…

نمی خواهم برخیزم

در سیاهی این شب بی ماه

می خواهم اندکی بیاسایم

فردا

فردا

برمی خیزم

وقتی که فهمیده باشم چرا

زمین خورده ام
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/03/9 - 20:41 ·
3
و 3 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
تمام خوبی حس مالکیت به اینه که
از کســــی که دوسشـــــــ داری بپرسی تــــــــــو مال کی هستی؟!
و اون بدون معطلی بگه:
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو
تمام خوبی حس مالکیت به اینه که
از کســــی که دوسشـــــــ داری بپرسی تــــــــــو مال کی هستی؟!
و اون بدون معطلی بگه:
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو
تمام خوبی حس مالکیت به اینه که
از کســــی که دوسشـــــــ داری بپرسی تــــــــــو مال کی هستی؟!
و اون بدون معطلی بگه:
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/03/9 - 20:38 ·
3
و 3 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
گاهے باید نباشے ...

تا بفهمے نبودنت واسہ ڪے مهمہ... ؟

اونوقتہ ڪہ مے فهمے باید همیشہ با ڪے باشے

[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
گاهے باید نباشے ...

تا بفهمے نبودنت واسہ ڪے مهمہ... ؟

اونوقتہ ڪہ مے فهمے باید همیشہ با ڪے باشے

[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
گاهے باید نباشے ...

تا بفهمے نبودنت واسہ ڪے مهمہ... ؟

اونوقتہ ڪہ مے فهمے باید همیشہ با ڪے باشے

[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) 4 دیدگاه · 1393/03/9 - 20:35 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
در سقوط هم میتوان زیبا بود

این را

آبشار

می گفت....
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
در سقوط هم میتوان زیبا بود

این را

آبشار

می گفت....
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
در سقوط هم میتوان زیبا بود

این را

آبشار

می گفت....
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/03/9 - 20:24 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
خسته شدم از آدم هایی که:

اینقدر صادقانه ...

دروغ می گویند
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
خسته شدم از آدم هایی که:

اینقدر صادقانه ...

دروغ می گویند
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
خسته شدم از آدم هایی که:

اینقدر صادقانه ...

دروغ می گویند
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/03/9 - 20:21 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
به ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ !
ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ .
ﺩﯾﺪﻥ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺳﺖ،
ﻭﻟﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﯾﺪﻥ،ﻓﻀﻠﯿﺖ .
ﺍﺩﺏ ﺧﺮﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﺮﺩ .
ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺗﺎﺯﻩ
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﯼ،
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ،
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ !
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ! ﺍﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰﯼ
ﻧﺒﺎﺷﺪ
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
به ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ !
ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ .
ﺩﯾﺪﻥ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺳﺖ،
ﻭﻟﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﯾﺪﻥ،ﻓﻀﻠﯿﺖ .
ﺍﺩﺏ ﺧﺮﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﺮﺩ .
ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺗﺎﺯﻩ
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﯼ،
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ،
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ !
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ! ﺍﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰﯼ
ﻧﺒﺎﺷﺪ
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
به ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ !
ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ .
ﺩﯾﺪﻥ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺳﺖ،
ﻭﻟﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﯾﺪﻥ،ﻓﻀﻠﯿﺖ .
ﺍﺩﺏ ﺧﺮﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﺮﺩ .
ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺗﺎﺯﻩ
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﯼ،
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ،
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ !
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ! ﺍﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰﯼ
ﻧﺒﺎﺷﺪ
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/03/6 - 18:09 ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
بدترین فاجعه ای که ممکنِ تو زندگی یه نفر اتفاق بیوفته اینه که...
.
.
.
وقتی یادش بیاد آرمان هایی رو که یه روزی برای رسیدن بهشون میجنگیده....
.
.
فقط یه لبخند تلخ بزنه...
این یعنی نا امیدی...چیزی که آدمو از بین میبره!
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
بدترین فاجعه ای که ممکنِ تو زندگی یه نفر اتفاق بیوفته اینه که...
.
.
.
وقتی یادش بیاد آرمان هایی رو که یه روزی برای رسیدن بهشون میجنگیده....
.
.
فقط یه لبخند تلخ بزنه...
این یعنی نا امیدی...چیزی که آدمو از بین میبره!
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
بدترین فاجعه ای که ممکنِ تو زندگی یه نفر اتفاق بیوفته اینه که...
.
.
.
وقتی یادش بیاد آرمان هایی رو که یه روزی برای رسیدن بهشون میجنگیده....
.
.
فقط یه لبخند تلخ بزنه...
این یعنی نا امیدی...چیزی که آدمو از بین میبره!
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/03/6 - 18:04 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
هیچ گاه بهر رضای عامیان خود را خر مساز
چون که کار عامی نیست جز خری و خر خری
گاو را باور کنند اندر خدایی عامیان
نوح را باور ندارند از پی پیغمبری!
هیچ گاه بهر رضای عامیان خود را خر مساز
چون که کار عامی نیست جز خری و خر خری
گاو را باور کنند اندر خدایی عامیان
نوح را باور ندارند از پی پیغمبری!
هیچ گاه بهر رضای عامیان خود را خر مساز
چون که کار عامی نیست جز خری و خر خری
گاو را باور کنند اندر خدایی عامیان
نوح را باور ندارند از پی پیغمبری!
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/03/1 - 20:38 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
1099‎سال است کسی منتظر 313مرد است ...
مرد شدن چقدر زمان میخواهد ...!
1099‎سال است کسی منتظر 313مرد است ...
مرد شدن چقدر زمان میخواهد ...!
1099‎سال است کسی منتظر 313مرد است ...
مرد شدن چقدر زمان میخواهد ...!
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/02/29 - 18:02 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﭘﻔﮏ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ !
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﭘﻔﮏ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ !
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﭘﻔﮏ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ !
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
(گل سپیدار) دیدگاه · 1393/02/24 - 22:05 ·
3
و 3 لایک دیگر
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
صفحات: 8 9 10 11 12 انتها ابتدا