به سلامتی....... - جامعه مجازی سپیدار چت

به سلامتی.......

به سلامتی اونایی که......<br /> میان تواین .. [درباره]

نوای گروه

کاربران گروه

نمایش همه
کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه

مدیران گروه

آخرین بازدید کنندگان

اطلاعات گروه

نام گروه به سلامتی.......
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 334 پست
تعداد کاربر 19 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید

جستجو در گروه

جستجو تنها برای گروه های vip فعال است.
 

به سلامتی.......

گروه عمومی · 19 کاربر · 334 پست
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤  
ﺍﺯﺧﺪﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﭼﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﯾﺪﻥ پسرها ﺩﺍﺷﺘﯽ؟

خدا ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺏ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮐﺮﺩ و ﮔﻔﺖ :مگه ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺑﺎﺧﺎﮎ ﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ نیارین!
ﺍﺯﺧﺪﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﭼﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﯾﺪﻥ پسرها ﺩﺍﺷﺘﯽ؟

خدا ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺏ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮐﺮﺩ و ﮔﻔﺖ :مگه ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺑﺎﺧﺎﮎ ﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ نیارین!
ﺍﺯﺧﺪﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﭼﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﯾﺪﻥ پسرها ﺩﺍﺷﺘﯽ؟

خدا ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺏ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮐﺮﺩ و ﮔﻔﺖ :مگه ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺑﺎﺧﺎﮎ ﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ نیارین!
(سوگولی) دیدگاه · 1393/05/23 - 10:30 salamati ·
3
و 3 لایک دیگر
 امضا: به بعضیا باید گفت سنگ کاغذ هرررررررررری خودم آس.. رفیقم خاص.. دنیا ماله ماس.. ..
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤  
وقتی داشتی می رفتی

گفتی دیگه هیشکیُ مثه من نمی تونی پیدا کنی

تو دلم گفتم : اتفاقا خوبیش همینه|:
وقتی داشتی می رفتی

گفتی دیگه هیشکیُ مثه من نمی تونی پیدا کنی

تو دلم گفتم : اتفاقا خوبیش همینه|:
وقتی داشتی می رفتی

گفتی دیگه هیشکیُ مثه من نمی تونی پیدا کنی

تو دلم گفتم : اتفاقا خوبیش همینه|:
(سوگولی) دیدگاه · 1393/05/14 - 11:17 salamati ·
3
و 3 لایک دیگر
 امضا: به بعضیا باید گفت سنگ کاغذ هرررررررررری خودم آس.. رفیقم خاص.. دنیا ماله ماس.. ..
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤  
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻡ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﻘﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻮﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﯾﭙﺸﻮﻥ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﻦ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﻪ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﻮﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﯾﻪ ﺑﯿﻨﻮﺍ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺷﮑﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺎﮐﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﻨﮕﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻧﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ خوب کـهـ ﻧﯿﺴـﺘﻢ !!!
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻡ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﻘﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻮﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﯾﭙﺸﻮﻥ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﻦ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﻪ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﻮﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﯾﻪ ﺑﯿﻨﻮﺍ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺷﮑﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺎﮐﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﻨﮕﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻧﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ خوب کـهـ ﻧﯿﺴـﺘﻢ !!!
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻡ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﻘﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻮﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﯾﭙﺸﻮﻥ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﻦ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﻪ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﻮﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﯾﻪ ﺑﯿﻨﻮﺍ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺷﮑﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺎﮐﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﻨﮕﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻧﺎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ ...


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ خوب کـهـ ﻧﯿﺴـﺘﻢ !!!
(سوگولی) دیدگاه · 1393/04/25 - 13:10 salamati ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: به بعضیا باید گفت سنگ کاغذ هرررررررررری خودم آس.. رفیقم خاص.. دنیا ماله ماس.. ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
به سلامتی کسی که وقتی بغلش کردم تمام تنم لرزید,نه واسه خوشحالی یا عشق بازی,واسه ترس از فردای بدون او….
به سلامتی کسی که وقتی بغلش کردم تمام تنم لرزید,نه واسه خوشحالی یا عشق بازی,واسه ترس از فردای بدون او….
به سلامتی کسی که وقتی بغلش کردم تمام تنم لرزید,نه واسه خوشحالی یا عشق بازی,واسه ترس از فردای بدون او….
(ملکه سایت) دیدگاه · 1393/04/5 - 17:20 salamati ·
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
به سلامتی اون روزایی که وقتی روی صندلی میشِستیم پاهامون به زمین نمیرسید !
به سلامتی اون روزایی که وقتی روی صندلی میشِستیم پاهامون به زمین نمیرسید !
به سلامتی اون روزایی که وقتی روی صندلی میشِستیم پاهامون به زمین نمیرسید !
(ملکه سایت) دیدگاه · 1393/04/5 - 17:19 salamati ·
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﻙ ﺷﺪﻥ
ﺁﺭﺍﻳﺸﺸﻮﻥ ﻧﻴﺴﺘﻦ ..
ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ
ﻣﻴﺒﻴﻨن ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﻠﺮﺯﻩ !
ﭼﻮﻥ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺩﻟﻪ ﻧﻪ ﮊﻟﻪ ..!
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺴﺮﺍ
ﻛﻒ ﻧﻤﻴﻜﻨﻦ !
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻨﺎ ﺩﺧﺘﺮﻥ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﺘﺮ ..!
ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻘﺪﺳﻪ،
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺸﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻥ ........
ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮﻥ..... ♥♥♥♥♥♥♥♥
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﻙ ﺷﺪﻥ
ﺁﺭﺍﻳﺸﺸﻮﻥ ﻧﻴﺴﺘﻦ ..
ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ
ﻣﻴﺒﻴﻨن ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﻠﺮﺯﻩ !
ﭼﻮﻥ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺩﻟﻪ ﻧﻪ ﮊﻟﻪ ..!
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺴﺮﺍ
ﻛﻒ ﻧﻤﻴﻜﻨﻦ !
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻨﺎ ﺩﺧﺘﺮﻥ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﺘﺮ ..!
ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻘﺪﺳﻪ،
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺸﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻥ ........
ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮﻥ..... ♥♥♥♥♥♥♥♥
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﻙ ﺷﺪﻥ
ﺁﺭﺍﻳﺸﺸﻮﻥ ﻧﻴﺴﺘﻦ ..
ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ
ﻣﻴﺒﻴﻨن ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﻠﺮﺯﻩ !
ﭼﻮﻥ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺩﻟﻪ ﻧﻪ ﮊﻟﻪ ..!
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺴﺮﺍ
ﻛﻒ ﻧﻤﻴﻜﻨﻦ !
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻨﺎ ﺩﺧﺘﺮﻥ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﺘﺮ ..!
ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻘﺪﺳﻪ،
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺸﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻥ ........
ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮﻥ..... ♥♥♥♥♥♥♥♥
(ملکه سایت) دیدگاه · 1393/04/5 - 17:15 salamati ·
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
سلامتی اون سربازی که بسره رو با عشقش تو بارک میبینه که دارن ازش فرار میکنن داد میزنه نترسین
راحت باشین خودم هواتون رو دارم….
بعد میره یه جایی به خاطر دورى عشقش کریه میکنه
سلامتی اون سربازی که بسره رو با عشقش تو بارک میبینه که دارن ازش فرار میکنن داد میزنه نترسین
راحت باشین خودم هواتون رو دارم….
بعد میره یه جایی به خاطر دورى عشقش کریه میکنه
سلامتی اون سربازی که بسره رو با عشقش تو بارک میبینه که دارن ازش فرار میکنن داد میزنه نترسین
راحت باشین خودم هواتون رو دارم….
بعد میره یه جایی به خاطر دورى عشقش کریه میکنه
(ملکه سایت) دیدگاه · 1393/04/2 - 12:16 salamati ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤  
به سلامتی دختری که فهمید عشقش ایدز داره
نه تنها ولش کرد بلکه خونشم عوض کرد و سیم کارتشم شکوند
به سلامتی دختری که فهمید عشقش ایدز داره
نه تنها ولش کرد بلکه خونشم عوض کرد و سیم کارتشم شکوند
به سلامتی دختری که فهمید عشقش ایدز داره
نه تنها ولش کرد بلکه خونشم عوض کرد و سیم کارتشم شکوند
(سوگولی) دیدگاه · 1393/03/5 - 11:40 salamati ·
 امضا: به بعضیا باید گفت سنگ کاغذ هرررررررررری خودم آس.. رفیقم خاص.. دنیا ماله ماس.. ..
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤  
پســر: مـن حسـودیم مـیشه مـوقعی کـه پســرا بهـت نگـاه میکـنن !

دختـــر:حســـودی نـــکن عزیـــزم ...

پســر: چــــــرا ؟!

دختـــر: چــون تــو چیـــزی داری کـه اونا نـدارن !

پســر:چــی ؟

دختــر: ♥ قلــــــبم ♥

"سلامتیــه همــه دخترایــی که اینطــوری به طرفشــون آرامــش میــدن"
پســر: مـن حسـودیم مـیشه مـوقعی کـه پســرا بهـت نگـاه میکـنن !

دختـــر:حســـودی نـــکن عزیـــزم ...

پســر: چــــــرا ؟!

دختـــر: چــون تــو چیـــزی داری کـه اونا نـدارن !

پســر:چــی ؟

دختــر: ♥ قلــــــبم ♥

"سلامتیــه همــه دخترایــی که اینطــوری به طرفشــون آرامــش میــدن"
پســر: مـن حسـودیم مـیشه مـوقعی کـه پســرا بهـت نگـاه میکـنن !

دختـــر:حســـودی نـــکن عزیـــزم ...

پســر: چــــــرا ؟!

دختـــر: چــون تــو چیـــزی داری کـه اونا نـدارن !

پســر:چــی ؟

دختــر: ♥ قلــــــبم ♥

"سلامتیــه همــه دخترایــی که اینطــوری به طرفشــون آرامــش میــدن"
(سوگولی) دیدگاه · 1393/03/4 - 11:13 salamati ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: به بعضیا باید گفت سنگ کاغذ هرررررررررری خودم آس.. رفیقم خاص.. دنیا ماله ماس.. ..
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤  
* به سلامتي کسي که وقتي بردم گفت :
اون رفيــــــــــــــــــــــــق منه .......
وقتي باختم گفت : من رفيـــــــــــــــــــــــــــقتم ......
.
* به سلامتي کسي که وقتي بردم گفت :
اون رفيــــــــــــــــــــــــق منه .......
وقتي باختم گفت : من رفيـــــــــــــــــــــــــــقتم ......
.
* به سلامتي کسي که وقتي بردم گفت :
اون رفيــــــــــــــــــــــــق منه .......
وقتي باختم گفت : من رفيـــــــــــــــــــــــــــقتم ......
.
(سوگولی) دیدگاه · 1393/03/2 - 11:10 salamati ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: به بعضیا باید گفت سنگ کاغذ هرررررررررری خودم آس.. رفیقم خاص.. دنیا ماله ماس.. ..
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤  
به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیستاما می خندن که حال بقیه گرفته نشه .
به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیستاما می خندن که حال بقیه گرفته نشه .
به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیستاما می خندن که حال بقیه گرفته نشه .
(سوگولی) دیدگاه · 1393/02/28 - 11:14 salamati ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: به بعضیا باید گفت سنگ کاغذ هرررررررررری خودم آس.. رفیقم خاص.. دنیا ماله ماس.. ..
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤  
به سلامتی خودم که خوبم ولی بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشونه !

هه
به سلامتی خودم که خوبم ولی بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشونه !

هه
به سلامتی خودم که خوبم ولی بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشونه !

هه
(سوگولی) دیدگاه · 1393/02/28 - 11:13 salamati ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: به بعضیا باید گفت سنگ کاغذ هرررررررررری خودم آس.. رفیقم خاص.. دنیا ماله ماس.. ..
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤  
به سلامتی اون رفیقی که مجازیه

امـــــّــا

یه جوری واست سنگ صبوره

که هیچ کدوم از رفیقای واقعیت

بـه گَرد پاش نمیرسن ...
به سلامتی اون رفیقی که مجازیه

امـــــّــا

یه جوری واست سنگ صبوره

که هیچ کدوم از رفیقای واقعیت

بـه گَرد پاش نمیرسن ...
به سلامتی اون رفیقی که مجازیه

امـــــّــا

یه جوری واست سنگ صبوره

که هیچ کدوم از رفیقای واقعیت

بـه گَرد پاش نمیرسن ...
(سوگولی) دیدگاه · 1393/02/27 - 11:36 salamati ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: به بعضیا باید گفت سنگ کاغذ هرررررررررری خودم آس.. رفیقم خاص.. دنیا ماله ماس.. ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها