saharAMP - جامعه مجازی سپیدار چت

0412.jpg 0392.jpg BeautyFlowers_Persian-Star.org_09.jpg BeautyFlowers_Persian-Star.org_45.jpg
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪

♥خواهر*☺* عاقای مهندثـــــــــ♥♥♥♥ [درباره]
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نام◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
هواداران77 هوادار
2.85 ميانگين
زن
5سال
5275 پست
2418 ديدگاه
10330.5 امتياز
شاد و سرحال
1392-08-20
زن-
تهران
مهندث آینده :D
Xperia SP
♥خواهرم♥آقای مهندثـــــــــــــــــــــــ♥♥♥♥♥

اطلاعات تکمیلی

 
بازدیدها: 15716
شناسه: 404

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدار◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
سکوتم را معجزه ای بدان برای زندگی آرامت !

سکوت کرده ام ....

درست به بلندی عمرتو!
سکوتم را معجزه ای بدان برای زندگی آرامت !

سکوت کرده ام ....

درست به بلندی عمرتو!
سکوتم را معجزه ای بدان برای زندگی آرامت !

سکوت کرده ام ....

درست به بلندی عمرتو!
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:41 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
سهمیه هوای من هم برای تو …
برای نفس نفس زدن در آغوش او لازمت میشود !!!
سهمیه هوای من هم برای تو …
برای نفس نفس زدن در آغوش او لازمت میشود !!!
سهمیه هوای من هم برای تو …
برای نفس نفس زدن در آغوش او لازمت میشود !!!
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:41 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
سوادبه روسپید و سیاووش روسفید
در رستخیز عشق، کسی روسیاه نیست
سوادبه روسپید و سیاووش روسفید
در رستخیز عشق، کسی روسیاه نیست
سوادبه روسپید و سیاووش روسفید
در رستخیز عشق، کسی روسیاه نیست
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:40 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
فردا که گسترند، ترازوی داد را،
آن‌جا که کوه بیشتر از پر کاه نیست،
فردا که گسترند، ترازوی داد را،
آن‌جا که کوه بیشتر از پر کاه نیست،
فردا که گسترند، ترازوی داد را،
آن‌جا که کوه بیشتر از پر کاه نیست،
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:40 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
در عشق آن که یکسره دل باخت، بُرده است
در این قمار، صحبتی از اشتباه نیست
در عشق آن که یکسره دل باخت، بُرده است
در این قمار، صحبتی از اشتباه نیست
در عشق آن که یکسره دل باخت، بُرده است
در این قمار، صحبتی از اشتباه نیست
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:40 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
افسرده می‌شوی اگر ای دوست، حس کنی
جز میله های سرد قفس تکیه‌گاه نیست
افسرده می‌شوی اگر ای دوست، حس کنی
جز میله های سرد قفس تکیه‌گاه نیست
افسرده می‌شوی اگر ای دوست، حس کنی
جز میله های سرد قفس تکیه‌گاه نیست
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:40 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
زن یک پرنده است که در عصر احتمال
گاهی میان پنجره‌ها هست و گاه نیست
زن یک پرنده است که در عصر احتمال
گاهی میان پنجره‌ها هست و گاه نیست
زن یک پرنده است که در عصر احتمال
گاهی میان پنجره‌ها هست و گاه نیست
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:39 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
دنیا بدون عشق، چه دنیای مضحکی‌ست
شطرنج، مسخره‌ست زمانی که شاه نیست
دنیا بدون عشق، چه دنیای مضحکی‌ست
شطرنج، مسخره‌ست زمانی که شاه نیست
دنیا بدون عشق، چه دنیای مضحکی‌ست
شطرنج، مسخره‌ست زمانی که شاه نیست
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:39 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
راندند مردم از دل پر کینه، عشق را
گفتند: جای مست در این خانقاه نیست
راندند مردم از دل پر کینه، عشق را
گفتند: جای مست در این خانقاه نیست
راندند مردم از دل پر کینه، عشق را
گفتند: جای مست در این خانقاه نیست
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:39 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
این یک حقیقت است که در هفت شهر عشق
دیگر دلی برای سفر رو به راه نیست
این یک حقیقت است که در هفت شهر عشق
دیگر دلی برای سفر رو به راه نیست
این یک حقیقت است که در هفت شهر عشق
دیگر دلی برای سفر رو به راه نیست
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:38 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
در سرزمین من زنی از جنس آه نیست
این یک حقیقت است که در برکه ماه نیست
در سرزمین من زنی از جنس آه نیست
این یک حقیقت است که در برکه ماه نیست
در سرزمین من زنی از جنس آه نیست
این یک حقیقت است که در برکه ماه نیست
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:38 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
شده ام سنگ صبور روزگار.....

دارد تمام غم هاي ديرينه اش را يك جا به خوردم مي دهد...
شده ام سنگ صبور روزگار.....

دارد تمام غم هاي ديرينه اش را يك جا به خوردم مي دهد...
شده ام سنگ صبور روزگار.....

دارد تمام غم هاي ديرينه اش را يك جا به خوردم مي دهد...
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:37 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
دیگر تنهاییم را با کسی قسمت نخواهم کرد...

یک بار قسمت کردم چندین برابر شد!
دیگر تنهاییم را با کسی قسمت نخواهم کرد...

یک بار قسمت کردم چندین برابر شد!
دیگر تنهاییم را با کسی قسمت نخواهم کرد...

یک بار قسمت کردم چندین برابر شد!
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:37 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
صفحات: 13 14 15 16 17 انتها ابتدا