katibeh LOVE - جامعه مجازی سپیدار چت

katibeh LOVE

I LOVE MY GOD [درباره]

کاربران گروه

کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه

مدیران گروه

آخرین بازدید کنندگان

اطلاعات گروه

نام گروه katibeh LOVE
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 467 پست
تعداد کاربر 5 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید

جستجو در گروه

جستجو تنها برای گروه های vip فعال است.
 

katibeh LOVE

گروه عمومی · 5 کاربر · 467 پست
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
تـو هم تلخ بودی
تلــخ !
درست مثل قطره های فلج اطفالی
كه در كودكی به خوردم می دانند !
غافل از اینكه این بار
تلخی تــو دلم را فلــج كرد
تـو هم تلخ بودی
تلــخ !
درست مثل قطره های فلج اطفالی
كه در كودكی به خوردم می دانند !
غافل از اینكه این بار
تلخی تــو دلم را فلــج كرد
تـو هم تلخ بودی
تلــخ !
درست مثل قطره های فلج اطفالی
كه در كودكی به خوردم می دانند !
غافل از اینكه این بار
تلخی تــو دلم را فلــج كرد
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/04/2 - 12:57 katibehlove ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
لعنتـــی
مـ ـن مـانـده ام و
آدم هـایـی کـه عـطـر تـــــو را مـی زنـنـد !
لعنتـــی
مـ ـن مـانـده ام و
آدم هـایـی کـه عـطـر تـــــو را مـی زنـنـد !
لعنتـــی
مـ ـن مـانـده ام و
آدم هـایـی کـه عـطـر تـــــو را مـی زنـنـد !
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/04/2 - 12:56 katibehlove ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
دلتنــگی خیـابـــان شلــوغـــــی است

کــه تـــو در میـانـه اش ایستــاده بــاشی
ببینــی می آینــــد
ببینـــی میـــرونـد
و تــو هــمچنــان ایستـــاده بـاشی !...
دلتنــگی خیـابـــان شلــوغـــــی است

کــه تـــو در میـانـه اش ایستــاده بــاشی
ببینــی می آینــــد
ببینـــی میـــرونـد
و تــو هــمچنــان ایستـــاده بـاشی !...
دلتنــگی خیـابـــان شلــوغـــــی است

کــه تـــو در میـانـه اش ایستــاده بــاشی
ببینــی می آینــــد
ببینـــی میـــرونـد
و تــو هــمچنــان ایستـــاده بـاشی !...
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/04/2 - 12:55 katibehlove ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
شکستم ..

نه اون لحظه که رفتـــــــــــی..

اون لحظــه ای که گفتـــــــــــــی میرمـ...
شکستم ..

نه اون لحظه که رفتـــــــــــی..

اون لحظــه ای که گفتـــــــــــــی میرمـ...
شکستم ..

نه اون لحظه که رفتـــــــــــی..

اون لحظــه ای که گفتـــــــــــــی میرمـ...
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/04/2 - 12:53 katibehlove ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
تابــــستان ِ داغـــی ست...

مــن امّـــا دلـــم ...

دیــــگر به ایـــن زنــدگی گــرم نمـــیشود...
تابــــستان ِ داغـــی ست...

مــن امّـــا دلـــم ...

دیــــگر به ایـــن زنــدگی گــرم نمـــیشود...
تابــــستان ِ داغـــی ست...

مــن امّـــا دلـــم ...

دیــــگر به ایـــن زنــدگی گــرم نمـــیشود...
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/04/2 - 12:52 katibehlove ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
هیچ آغاز و پایانی وجود ندارد.....

دیروز ، به تاریخ پیوسته،

فردا رازی است ناگشوده،

اما امروز یک هدیه است....
هیچ آغاز و پایانی وجود ندارد.....

دیروز ، به تاریخ پیوسته،

فردا رازی است ناگشوده،

اما امروز یک هدیه است....
هیچ آغاز و پایانی وجود ندارد.....

دیروز ، به تاریخ پیوسته،

فردا رازی است ناگشوده،

اما امروز یک هدیه است....
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/04/2 - 12:49 katibehlove ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
دلم صاف نمی شود با تــو ،
حالا تو هــی به مهـربانی ام
دخیل ببند
دلم صاف نمی شود با تــو ،
حالا تو هــی به مهـربانی ام
دخیل ببند
دلم صاف نمی شود با تــو ،
حالا تو هــی به مهـربانی ام
دخیل ببند
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/04/2 - 12:49 katibehlove ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
مشکل از تو نبود

از من بود

با کسی حرف میزدم

که سمعک هایش را

پیش دیگری جا گذاشته بود . . .
مشکل از تو نبود

از من بود

با کسی حرف میزدم

که سمعک هایش را

پیش دیگری جا گذاشته بود . . .
مشکل از تو نبود

از من بود

با کسی حرف میزدم

که سمعک هایش را

پیش دیگری جا گذاشته بود . . .
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/04/2 - 12:18 katibehlove ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
خیال نکن
اگر برای کسی
تمام شدی
امیدی هست

خورشید
از آنجا که غروب می کند
طلوع نمی کند
خیال نکن
اگر برای کسی
تمام شدی
امیدی هست

خورشید
از آنجا که غروب می کند
طلوع نمی کند
خیال نکن
اگر برای کسی
تمام شدی
امیدی هست

خورشید
از آنجا که غروب می کند
طلوع نمی کند
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/04/2 - 12:13 katibehlove ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
♥وقتي يک دختر هر روز به تو زنگ مي زند
توجه تو را طلب مي کند
♥وقتي يک دختر هر روز به تو زنگ مي زند
توجه تو را طلب مي کند
♥وقتي يک دختر هر روز به تو زنگ مي زند
توجه تو را طلب مي کند
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:58 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
♥وقتي يک دختر هر روز براي تو [اس ام اس] مي فرستد
يعني ميخواهد تو اقلا يک بار جوابش را بدهي
♥وقتي يک دختر هر روز براي تو [اس ام اس] مي فرستد
يعني ميخواهد تو اقلا يک بار جوابش را بدهي
♥وقتي يک دختر هر روز براي تو [اس ام اس] مي فرستد
يعني ميخواهد تو اقلا يک بار جوابش را بدهي
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:58 katibehlove ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
♥وقتي يک دختر به تو خيره مي شود
شگفت زده شده که به چه دليل دروغ مي گويي
♥وقتي يک دختر به تو خيره مي شود
شگفت زده شده که به چه دليل دروغ مي گويي
♥وقتي يک دختر به تو خيره مي شود
شگفت زده شده که به چه دليل دروغ مي گويي
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:56 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪
◩ ◪*☺*Sahar*☺*◩ ◪  
♥وقتي يک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسي تو مي گويد: خوبم
يعني اصلا حال خوبي ندارد
♥وقتي يک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسي تو مي گويد: خوبم
يعني اصلا حال خوبي ندارد
♥وقتي يک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسي تو مي گويد: خوبم
يعني اصلا حال خوبي ندارد
(مهربونه سپیدار) دیدگاه · 1393/03/31 - 19:56 katibehlove ·
 امضا: ★★¸.•¨`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸*☺*¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•*´`*•.¸★★
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها