کفتر ارام - جامعه مجازی سپیدار چت

کفتر ارام

دسـت بـه “صورتـم” نـزن !<br /> می تـرسم بیـ.. [درباره]

کاربران گروه

نمایش همه
کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه

مدیران گروه

نمایش همه

آخرین بازدید کنندگان

اطلاعات گروه

نام گروه کفتر ارام
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 5135 پست
تعداد کاربر 33 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید

برچسب‌های کاربری

 

جستجو در گروه

 

کفتر ارام

گروه عمومی · 33 کاربر · 5135 پست
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
فعلا جوک ندارم چرت و پرتامم ته کشیده گشنمم هس حوصله فک کردن ندارم . . . . . . . . . خودتون پسرا رو تجسم کنین بخندین
فعلا جوک ندارم چرت و پرتامم ته کشیده گشنمم هس حوصله فک کردن ندارم . . . . . . . . . خودتون پسرا رو تجسم کنین بخندین
فعلا جوک ندارم چرت و پرتامم ته کشیده گشنمم هس حوصله فک کردن ندارم . . . . . . . . . خودتون پسرا رو تجسم کنین بخندین
(ملکه سایت) دیدگاه · 1394/05/19 - 11:43 kaftar-aram ·
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
خاص شما زاپاس ماس باووو
.
.
.
..
ووووویییییییی چه شاخی شدم یهوو :-
در ضمن باک ماشینمم پره
⛽⛽⛽
خاص شما زاپاس ماس باووو
.
.
.
..
ووووویییییییی چه شاخی شدم یهوو :-
در ضمن باک ماشینمم پره
⛽⛽⛽
خاص شما زاپاس ماس باووو
.
.
.
..
ووووویییییییی چه شاخی شدم یهوو :-
در ضمن باک ماشینمم پره
⛽⛽⛽
(ملکه سایت) دیدگاه · 1394/05/19 - 11:43 kaftar-aram ·
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
مــــــــــن و عـــــشقـــــم
.
یـــــه تـــــیمـیم

⇦بــــــــــدون هـم یتـــــیمیم‌⇨
.
.
.
.
.
.

زر زدم آی ام سینگل
آی ام بی صاحاب :-
آی ام ول :-!
مــــــــــن و عـــــشقـــــم
.
یـــــه تـــــیمـیم

⇦بــــــــــدون هـم یتـــــیمیم‌⇨
.
.
.
.
.
.

زر زدم آی ام سینگل
آی ام بی صاحاب :-
آی ام ول :-!
مــــــــــن و عـــــشقـــــم
.
یـــــه تـــــیمـیم

⇦بــــــــــدون هـم یتـــــیمیم‌⇨
.
.
.
.
.
.

زر زدم آی ام سینگل
آی ام بی صاحاب :-
آی ام ول :-!
(ملکه سایت) دیدگاه · 1394/05/19 - 11:41 kaftar-aram ·
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
من اهنگای خارجی رو خیلی دوس دارم.آرامش خاصی بهم میدن:)...آخه معنیشونو نمیفهمم یاد هیچ کس و هیچ اتفاقی نمیفتم ^__^
من اهنگای خارجی رو خیلی دوس دارم.آرامش خاصی بهم میدن:)...آخه معنیشونو نمیفهمم یاد هیچ کس و هیچ اتفاقی نمیفتم ^__^
من اهنگای خارجی رو خیلی دوس دارم.آرامش خاصی بهم میدن:)...آخه معنیشونو نمیفهمم یاد هیچ کس و هیچ اتفاقی نمیفتم ^__^
(ملکه سایت) دیدگاه · 1394/05/19 - 11:36 kaftar-aram ·
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
يکي از فانتزيام اينه که بامادر شوهرم آنقدر صميمي بشم وقتي ميگه عروس پاشو اين کارو بکن بگم
تو بميري حال ندارم خودت پاشو !!!(laugh)
يکي از فانتزيام اينه که بامادر شوهرم آنقدر صميمي بشم وقتي ميگه عروس پاشو اين کارو بکن بگم
تو بميري حال ندارم خودت پاشو !!!(laugh)
يکي از فانتزيام اينه که بامادر شوهرم آنقدر صميمي بشم وقتي ميگه عروس پاشو اين کارو بکن بگم
تو بميري حال ندارم خودت پاشو !!!(laugh)
(ملکه سایت) دیدگاه · 1394/05/19 - 11:31 kaftar-aram ·
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
امروز دلم براي انگشت وسطي پام سوخت
.
.
.
.
.
.
.
طفلي خيلي مظلومه
ن مث شست تو چشه
ن مث اون کنار شست بلنده
ن مث اين دوتا کناري ب در و ديوار ميخوره
همين طور تنها
زندگيش يکنواخت
فقط زنده اس
زندگي نميکنه
انگشت وسطي پام دوستت دارم^_^
امروز دلم براي انگشت وسطي پام سوخت
.
.
.
.
.
.
.
طفلي خيلي مظلومه
ن مث شست تو چشه
ن مث اون کنار شست بلنده
ن مث اين دوتا کناري ب در و ديوار ميخوره
همين طور تنها
زندگيش يکنواخت
فقط زنده اس
زندگي نميکنه
انگشت وسطي پام دوستت دارم^_^
امروز دلم براي انگشت وسطي پام سوخت
.
.
.
.
.
.
.
طفلي خيلي مظلومه
ن مث شست تو چشه
ن مث اون کنار شست بلنده
ن مث اين دوتا کناري ب در و ديوار ميخوره
همين طور تنها
زندگيش يکنواخت
فقط زنده اس
زندگي نميکنه
انگشت وسطي پام دوستت دارم^_^
(ملکه سایت) 2 دیدگاه · 1394/01/6 - 14:24 kaftar-aram ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
ي قانوني هست ک ميگه
.
.
.
.
.
.
.
وقتي مجردي همه متاهل اند و خوشحال
اما وقتي متاهل ميشي همه مجرد ن و خوشحال
خاک بر سرت نيوتن!
چ غلطي ميکردي پس??!!
ببين چ قانوناي مهمي رو ول کردي رفتي چ چرت و پرتايي رو کشف کردي!
ي قانوني هست ک ميگه
.
.
.
.
.
.
.
وقتي مجردي همه متاهل اند و خوشحال
اما وقتي متاهل ميشي همه مجرد ن و خوشحال
خاک بر سرت نيوتن!
چ غلطي ميکردي پس??!!
ببين چ قانوناي مهمي رو ول کردي رفتي چ چرت و پرتايي رو کشف کردي!
ي قانوني هست ک ميگه
.
.
.
.
.
.
.
وقتي مجردي همه متاهل اند و خوشحال
اما وقتي متاهل ميشي همه مجرد ن و خوشحال
خاک بر سرت نيوتن!
چ غلطي ميکردي پس??!!
ببين چ قانوناي مهمي رو ول کردي رفتي چ چرت و پرتايي رو کشف کردي!
(ملکه سایت) دیدگاه · 1394/01/6 - 14:23 kaftar-aram ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
تو ي سايتي داشتم ميگشتم...فازفاز عاشقي بودوخلاصه من حس گرفته بودم و اينا...بعد پسره پست گذاشته...
عشق يعني...
بهت بگه...
واسم اوجولات ميخري?!
من
شکست عشقي
مدير اون سايته
اوجولات
مجددا من
بچه ها اسيد ليتري چنده?!من ميخام خودمو حل کنم
تو ي سايتي داشتم ميگشتم...فازفاز عاشقي بودوخلاصه من حس گرفته بودم و اينا...بعد پسره پست گذاشته...
عشق يعني...
بهت بگه...
واسم اوجولات ميخري?!
من
شکست عشقي
مدير اون سايته
اوجولات
مجددا من
بچه ها اسيد ليتري چنده?!من ميخام خودمو حل کنم
تو ي سايتي داشتم ميگشتم...فازفاز عاشقي بودوخلاصه من حس گرفته بودم و اينا...بعد پسره پست گذاشته...
عشق يعني...
بهت بگه...
واسم اوجولات ميخري?!
من
شکست عشقي
مدير اون سايته
اوجولات
مجددا من
بچه ها اسيد ليتري چنده?!من ميخام خودمو حل کنم
(ملکه سایت) دیدگاه · 1394/01/6 - 14:22 kaftar-aram ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
پسر داییم اس ام اس داده :
اگه کسی عاشق تو باشه بهت میگه :

اگه اتفاقی واست افتاد من میمیرم!

ولی اگه کسی رفیقت باشه بهت میگه :

اگه بمیرم هم نمیذارم اتفاقی برات بیفته ...

من که کلا از این اس ام اس های چرت خوشم نمیاد بهش اس ام اس دادم :

حالا تو عاشقمی یا رفیقم ؟؟؟

جواب داده : ببین من پسرداییتم !

حاضرم بکشمت ولی اتفاقی واسه خودم نیفته !
پسر داییم اس ام اس داده :
اگه کسی عاشق تو باشه بهت میگه :

اگه اتفاقی واست افتاد من میمیرم!

ولی اگه کسی رفیقت باشه بهت میگه :

اگه بمیرم هم نمیذارم اتفاقی برات بیفته ...

من که کلا از این اس ام اس های چرت خوشم نمیاد بهش اس ام اس دادم :

حالا تو عاشقمی یا رفیقم ؟؟؟

جواب داده : ببین من پسرداییتم !

حاضرم بکشمت ولی اتفاقی واسه خودم نیفته !
پسر داییم اس ام اس داده :
اگه کسی عاشق تو باشه بهت میگه :

اگه اتفاقی واست افتاد من میمیرم!

ولی اگه کسی رفیقت باشه بهت میگه :

اگه بمیرم هم نمیذارم اتفاقی برات بیفته ...

من که کلا از این اس ام اس های چرت خوشم نمیاد بهش اس ام اس دادم :

حالا تو عاشقمی یا رفیقم ؟؟؟

جواب داده : ببین من پسرداییتم !

حاضرم بکشمت ولی اتفاقی واسه خودم نیفته !
(ملکه سایت) دیدگاه · 1394/01/2 - 14:17 kaftar-aram ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
الان داشتم با خودم فکر میکردم کاش 100 سال پیش به دنیا میومدم...

اونم تو دهات !

اونوقت به جای پست گذاشتن و گشتن تو اینترنت و اس ام اس بازی و این حرفا

الان تو چمن های سرسبز کنار رودخونه دراز کشیده بودمو

به دختر کوچیکه ی کدخدا فکر میکردم ^__^

هـــعی خدا
الان داشتم با خودم فکر میکردم کاش 100 سال پیش به دنیا میومدم...

اونم تو دهات !

اونوقت به جای پست گذاشتن و گشتن تو اینترنت و اس ام اس بازی و این حرفا

الان تو چمن های سرسبز کنار رودخونه دراز کشیده بودمو

به دختر کوچیکه ی کدخدا فکر میکردم ^__^

هـــعی خدا
الان داشتم با خودم فکر میکردم کاش 100 سال پیش به دنیا میومدم...

اونم تو دهات !

اونوقت به جای پست گذاشتن و گشتن تو اینترنت و اس ام اس بازی و این حرفا

الان تو چمن های سرسبز کنار رودخونه دراز کشیده بودمو

به دختر کوچیکه ی کدخدا فکر میکردم ^__^

هـــعی خدا
(ملکه سایت) 2 دیدگاه · 1394/01/2 - 14:15 kaftar-aram ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
یادش بخیر دوران دبیرستان زنگ آخر خسته بودم خمیازه کشیدم ...
یه دبیر هم سر کلاس بود از این معلم جدی ها و اخمو ها

گفت : لابد خوابت میاد پری خانم؟

گفتم نه پس دهنمو باز کردم که بخورمت
مستمر -0- داد ولی کاملا ارزششو داشت D:
یادش بخیر دوران دبیرستان زنگ آخر خسته بودم خمیازه کشیدم ...
یه دبیر هم سر کلاس بود از این معلم جدی ها و اخمو ها

گفت : لابد خوابت میاد پری خانم؟

گفتم نه پس دهنمو باز کردم که بخورمت
مستمر -0- داد ولی کاملا ارزششو داشت D:
یادش بخیر دوران دبیرستان زنگ آخر خسته بودم خمیازه کشیدم ...
یه دبیر هم سر کلاس بود از این معلم جدی ها و اخمو ها

گفت : لابد خوابت میاد پری خانم؟

گفتم نه پس دهنمو باز کردم که بخورمت
مستمر -0- داد ولی کاملا ارزششو داشت D:
(ملکه سایت) 2 دیدگاه · 1394/01/2 - 14:14 kaftar-aram ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
پسره تو خارج زندگی میکنه یه عکس از برگه اسم فامیل گذاشته
نوشته یادش به خیر ایران بودیم از اینا بازی میکردیم.
خب بیشعووور میدون آزادی که نیس اونجا نباشه؛یه تیکه کاغذه دیگه
بازی کن همونجا!!!
پسره تو خارج زندگی میکنه یه عکس از برگه اسم فامیل گذاشته
نوشته یادش به خیر ایران بودیم از اینا بازی میکردیم.
خب بیشعووور میدون آزادی که نیس اونجا نباشه؛یه تیکه کاغذه دیگه
بازی کن همونجا!!!
پسره تو خارج زندگی میکنه یه عکس از برگه اسم فامیل گذاشته
نوشته یادش به خیر ایران بودیم از اینا بازی میکردیم.
خب بیشعووور میدون آزادی که نیس اونجا نباشه؛یه تیکه کاغذه دیگه
بازی کن همونجا!!!
(ملکه سایت) دیدگاه · 1394/01/2 - 14:13 kaftar-aram ·
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
┣▇ parisa ▇▇▇═─
┣▇ parisa ▇▇▇═─  
مورد داشتیم دختره رفته شیرینی فروشی گفته
یه جعبه شیرینی میخوام، یارو گفته چند کیلویی؟

دختره گفته 55 کیلو ام ولی رژیم گرفتم لاغر شم
.
.
.
میگن شیرینی فروشه رفته تو یخچال نشسته میگه من شیرینی ناپلئونیم )
مورد داشتیم دختره رفته شیرینی فروشی گفته
یه جعبه شیرینی میخوام، یارو گفته چند کیلویی؟

دختره گفته 55 کیلو ام ولی رژیم گرفتم لاغر شم
.
.
.
میگن شیرینی فروشه رفته تو یخچال نشسته میگه من شیرینی ناپلئونیم )
مورد داشتیم دختره رفته شیرینی فروشی گفته
یه جعبه شیرینی میخوام، یارو گفته چند کیلویی؟

دختره گفته 55 کیلو ام ولی رژیم گرفتم لاغر شم
.
.
.
میگن شیرینی فروشه رفته تو یخچال نشسته میگه من شیرینی ناپلئونیم )
(ملکه سایت) دیدگاه · 1394/01/2 - 14:12 kaftar-aram ·
 امضا: وقتی با دیگری سخن میگویی صداییت برایم سه نت دارد((می))((لا))((سی))... تا زمانی ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها