elin - جامعه مجازی سپیدار چت

40d2db920770b096c7c96af55e3caa0e[1].jpg
mahdis.

mehrabon.ba vafa...........motenafer az adam.. [درباره]
mahdis. فرياد مي زند:
_

مشخصات

موارد دیگر
نامmahdis.
هواداران6 هوادار
0.03 ميانگين
51 پست
70 ديدگاه
146.5 امتياز
داغون
1369-11-30
- مجرد
اسلام
قزوین
xperia arc
206
از عشق تو.من مرغ وخروسم.قد قد بکنی لباتو میبوسم.........

اطلاعات تکمیلی

 
علت عضویت: دوستتون دارم....شک نکن!
تیم: استقلال
بازدیدها: 2071
شناسه: 515

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده
کارش درسته

کیت ابزار سپیدارmahdis.
mahdis.  
دوستان من رفتم ..اینجا خیلی بی بخاره..........داداش بهروز هم نیست یکم بخندیم!!!
دوستان من رفتم ..اینجا خیلی بی بخاره..........داداش بهروز هم نیست یکم بخندیم!!!
دوستان من رفتم ..اینجا خیلی بی بخاره..........داداش بهروز هم نیست یکم بخندیم!!!
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
تا حالا شده دلت واسه خودت تنگ بشه هر دردت یه آهنگ بشه تا حالا شده تا حالا شده یه چیزی ازت کم بشه هر چی میخونی تهش غم بشه تا حالا شده، تا حالا شده...
تا حالا شده دلت واسه خودت تنگ بشه هر دردت یه آهنگ بشه تا حالا شده تا حالا شده یه چیزی ازت کم بشه هر چی میخونی تهش غم بشه تا حالا شده، تا حالا شده...
تا حالا شده دلت واسه خودت تنگ بشه هر دردت یه آهنگ بشه تا حالا شده تا حالا شده یه چیزی ازت کم بشه هر چی میخونی تهش غم بشه تا حالا شده، تا حالا شده...
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:49 ·
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
ایســــتاده امـــــ
بگــــذار ســـــرنوشـــت راهـــــش را بـــــرود...!
مــــــــــــن،
همیــــن جــــا،
کنــــار قــــولــهایــت،
درســـــت روبــــروی دوســــت داشتـــنت
محــــکم ایستــــاده ام...!
ایســــتاده امـــــ
بگــــذار ســـــرنوشـــت راهـــــش را بـــــرود...!
مــــــــــــن،
همیــــن جــــا،
کنــــار قــــولــهایــت،
درســـــت روبــــروی دوســــت داشتـــنت
محــــکم ایستــــاده ام...!
ایســــتاده امـــــ
بگــــذار ســـــرنوشـــت راهـــــش را بـــــرود...!
مــــــــــــن،
همیــــن جــــا،
کنــــار قــــولــهایــت،
درســـــت روبــــروی دوســــت داشتـــنت
محــــکم ایستــــاده ام...!
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:38 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
درد می کشم ! درد ...

هم تلخ است ،

هم ارزان ،

هم گیرائیش بالاست ،

هم اینکه تابلو نمی شوم ...

و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ...

ناباب نبود !

اتفاقاً بابِ باب بود ...

فقط نگفته بود که ماندنی نیست !!!
درد می کشم ! درد ...

هم تلخ است ،

هم ارزان ،

هم گیرائیش بالاست ،

هم اینکه تابلو نمی شوم ...

و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ...

ناباب نبود !

اتفاقاً بابِ باب بود ...

فقط نگفته بود که ماندنی نیست !!!
درد می کشم ! درد ...

هم تلخ است ،

هم ارزان ،

هم گیرائیش بالاست ،

هم اینکه تابلو نمی شوم ...

و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ...

ناباب نبود !

اتفاقاً بابِ باب بود ...

فقط نگفته بود که ماندنی نیست !!!
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:35 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
خیلی وقت است مرده ام... دلــــــم می خواهد ببارم،کسی نپرسد چرا؟. . . توچه میفهمی. . . این روزها ادای زنده ها را در میاورم. . . تظاهر به شادی می کنم ، حرف میزنم مثل همه . . . امـــــــــــــــــــــــــــا. . . بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام بی انصـــــــــــــــــاف... چانه نزن ... حسرت هایم به قیمت عـــــــمرم تمام شده. .
خیلی وقت است مرده ام... دلــــــم می خواهد ببارم،کسی نپرسد چرا؟. . . توچه میفهمی. . . این روزها ادای زنده ها را در میاورم. . . تظاهر به شادی می کنم ، حرف میزنم مثل همه . . . امـــــــــــــــــــــــــــا. . . بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام بی انصـــــــــــــــــاف... چانه نزن ... حسرت هایم به قیمت عـــــــمرم تمام شده. .
خیلی وقت است مرده ام... دلــــــم می خواهد ببارم،کسی نپرسد چرا؟. . . توچه میفهمی. . . این روزها ادای زنده ها را در میاورم. . . تظاهر به شادی می کنم ، حرف میزنم مثل همه . . . امـــــــــــــــــــــــــــا. . . بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام بی انصـــــــــــــــــاف... چانه نزن ... حسرت هایم به قیمت عـــــــمرم تمام شده. .
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:34 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
شکـــ نکـــــن ! آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند ! قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم ! برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود آنقـــــدر خــــوشـــبـ ♥ــتـــــ میکنــم کـــه بـــه هر روزے کـــه جاے " او " نیستــــے بـــه خودتـــــ لعنتـــــ بفرستــــے! لعنتیـــ !!!
شکـــ نکـــــن ! آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند ! قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم ! برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود آنقـــــدر خــــوشـــبـ ♥ــتـــــ میکنــم کـــه بـــه هر روزے کـــه جاے " او " نیستــــے بـــه خودتـــــ لعنتـــــ بفرستــــے! لعنتیـــ !!!
شکـــ نکـــــن ! آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند ! قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم ! برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود آنقـــــدر خــــوشـــبـ ♥ــتـــــ میکنــم کـــه بـــه هر روزے کـــه جاے " او " نیستــــے بـــه خودتـــــ لعنتـــــ بفرستــــے! لعنتیـــ !!!
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:23 ·
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
خدایا... خسته ام از همه چیز... ...از فصول عاشقانه ام که بهاری ندارد خسته اماز اینکه دیگر دعاهایم اجابت نمی شوند نمی دانم در چنین راهی کجا می توانمآرامشم را بیابم خدایا... شنیده ام که مومنانت نمازشان را به درگاهت می آورند من ناتوانی ام را به درگاهت آورده ام می پذیری
خدایا... خسته ام از همه چیز... ...از فصول عاشقانه ام که بهاری ندارد خسته اماز اینکه دیگر دعاهایم اجابت نمی شوند نمی دانم در چنین راهی کجا می توانمآرامشم را بیابم خدایا... شنیده ام که مومنانت نمازشان را به درگاهت می آورند من ناتوانی ام را به درگاهت آورده ام می پذیری
خدایا... خسته ام از همه چیز... ...از فصول عاشقانه ام که بهاری ندارد خسته اماز اینکه دیگر دعاهایم اجابت نمی شوند نمی دانم در چنین راهی کجا می توانمآرامشم را بیابم خدایا... شنیده ام که مومنانت نمازشان را به درگاهت می آورند من ناتوانی ام را به درگاهت آورده ام می پذیری
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:21 ·
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
چ خلوتتتتتتتت............؟
چ خلوتتتتتتتت............؟
چ خلوتتتتتتتت............؟
1 دیدگاه · 1392/11/14 - 12:09 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
ای غـرور لــعنتی دستــت را از روی دهـان این بـیـچاره بـردار بـگذار فـریــاد کـند و بـگویـد : دوستت دارم زمــانی از شـنیـدن ایـن جـمله از خجـالت گـونه هایش سـرخ میشد حـال چـرا اینقـدر بـی احسـاس شده کـه صداهایم را بـه خودش نـمیگـیرد
ای غـرور لــعنتی دستــت را از روی دهـان این بـیـچاره بـردار بـگذار فـریــاد کـند و بـگویـد : دوستت دارم زمــانی از شـنیـدن ایـن جـمله از خجـالت گـونه هایش سـرخ میشد حـال چـرا اینقـدر بـی احسـاس شده کـه صداهایم را بـه خودش نـمیگـیرد
ای غـرور لــعنتی دستــت را از روی دهـان این بـیـچاره بـردار بـگذار فـریــاد کـند و بـگویـد : دوستت دارم زمــانی از شـنیـدن ایـن جـمله از خجـالت گـونه هایش سـرخ میشد حـال چـرا اینقـدر بـی احسـاس شده کـه صداهایم را بـه خودش نـمیگـیرد
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:04 ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻭﻟﯽ .... ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ : ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻭﻟﯽ .... ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ : ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻭﻟﯽ .... ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ : ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:03 ·
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
دیگه قاصدک ها به دستم نمیرسن چون شرم دارن پیغام چند نفرو به یک مقصد برسونن
دیگه قاصدک ها به دستم نمیرسن چون شرم دارن پیغام چند نفرو به یک مقصد برسونن
دیگه قاصدک ها به دستم نمیرسن چون شرم دارن پیغام چند نفرو به یک مقصد برسونن
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:02 ·
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
باید عاشق باشی تا بفهمی!

نگاه سرد یعنی چی!

دست سرد یعنی چی!

حرف سردیعنی چی!

درمقابل دوستت دارم گفتنت

سکوت سرد یعنی چی!

باید عاشق باشی تا بفهمی گرمای نگاه وحرف ودستت

وقتی به سرمای او برخورد میکنه

چگونه روزگارت بخار میشه!!
باید عاشق باشی تا بفهمی!

نگاه سرد یعنی چی!

دست سرد یعنی چی!

حرف سردیعنی چی!

درمقابل دوستت دارم گفتنت

سکوت سرد یعنی چی!

باید عاشق باشی تا بفهمی گرمای نگاه وحرف ودستت

وقتی به سرمای او برخورد میکنه

چگونه روزگارت بخار میشه!!
باید عاشق باشی تا بفهمی!

نگاه سرد یعنی چی!

دست سرد یعنی چی!

حرف سردیعنی چی!

درمقابل دوستت دارم گفتنت

سکوت سرد یعنی چی!

باید عاشق باشی تا بفهمی گرمای نگاه وحرف ودستت

وقتی به سرمای او برخورد میکنه

چگونه روزگارت بخار میشه!!
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:01 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
mahdis.
mahdis.  
هی میگن محکم باش!!! محـــــــــــــکم !!!!!
هر قدر هم که محکم باشی

یک نقطه ،
یک لبخند ،
یک نگاه ،...
یک عطر آشنا ،
یک صدا ،
یک یاد ،

از درون داغونت می کنه

هر قدر هم که محکم باشی . . . !!!!
هی میگن محکم باش!!! محـــــــــــــکم !!!!!
هر قدر هم که محکم باشی

یک نقطه ،
یک لبخند ،
یک نگاه ،...
یک عطر آشنا ،
یک صدا ،
یک یاد ،

از درون داغونت می کنه

هر قدر هم که محکم باشی . . . !!!!
هی میگن محکم باش!!! محـــــــــــــکم !!!!!
هر قدر هم که محکم باشی

یک نقطه ،
یک لبخند ،
یک نگاه ،...
یک عطر آشنا ،
یک صدا ،
یک یاد ،

از درون داغونت می کنه

هر قدر هم که محکم باشی . . . !!!!
دیدگاه · 1392/11/14 - 12:00 ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: تو این دنیا یک نفر لبخند مرا خواست او هم عکاس بود که او پولش را هم گرفت..........
صفحات: 1 2 3 4 انتها