دلتنگی های من - جامعه مجازی سپیدار چت

دلتنگی های من

اگر دلت گرفت...<br /> <br /> سکوت کن...<b.. [درباره]

کاربران گروه

نمایش همه
کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه

مدیران گروه

آخرین بازدید کنندگان

اطلاعات گروه

نام گروه دلتنگی های من
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 716 پست
تعداد کاربر 21 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید

جستجو در گروه

جستجو تنها برای گروه های vip فعال است.
 

دلتنگی های من

گروه عمومی · 21 کاربر · 716 پست
sorony
sorony  
متاسفم که ، آنچه هستم را مدیون انسانهای خوب زندگیم نیستم بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که «چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد . . . .
متاسفم که ، آنچه هستم را مدیون انسانهای خوب زندگیم نیستم بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که «چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد . . . .
متاسفم که ، آنچه هستم را مدیون انسانهای خوب زندگیم نیستم بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که «چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد . . . .
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:30 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری، همان مرحله ی نخست است یعنی پذیرفتن بیشعور بودن . .
سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری، همان مرحله ی نخست است یعنی پذیرفتن بیشعور بودن . .
سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری، همان مرحله ی نخست است یعنی پذیرفتن بیشعور بودن . .
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:30 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
به جای پاک کردن اشکهایتان ، آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید .
به جای پاک کردن اشکهایتان ، آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید .
به جای پاک کردن اشکهایتان ، آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید .
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:29 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم . .
اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم . .
اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم . .
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:29 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .
اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .
اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:29 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
انسان مغرور همانند شخصی است که بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند . . .
انسان مغرور همانند شخصی است که بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند . . .
انسان مغرور همانند شخصی است که بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند . . .
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:28 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

” شخصی برای زندگی “

یا

” درسی برای زندگی
وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

” شخصی برای زندگی “

یا

” درسی برای زندگی
وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

” شخصی برای زندگی “

یا

” درسی برای زندگی
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:28 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
اگر می خواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاء
اگر می خواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاء
اگر می خواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاء
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:28 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
عشق واقعی آن است که ضعفهای کسی را بدانیم و از آنها سو استفاده نکنیم عیب های کسی را بدانیم و او را همانگونه که هست بپذیریم . . .
عشق واقعی آن است که ضعفهای کسی را بدانیم و از آنها سو استفاده نکنیم عیب های کسی را بدانیم و او را همانگونه که هست بپذیریم . . .
عشق واقعی آن است که ضعفهای کسی را بدانیم و از آنها سو استفاده نکنیم عیب های کسی را بدانیم و او را همانگونه که هست بپذیریم . . .
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:27 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
روزی برای بعضی از آدمها فقط یک خاطره خواهید بود همه سعیتان را بکنید تا خاطره ای خوش باشید . . .
روزی برای بعضی از آدمها فقط یک خاطره خواهید بود همه سعیتان را بکنید تا خاطره ای خوش باشید . . .
روزی برای بعضی از آدمها فقط یک خاطره خواهید بود همه سعیتان را بکنید تا خاطره ای خوش باشید . . .
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:27 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
وقتی خوشحالید ، از موسیقی لذت میبرید اما وقتی ناراحتید متن آهنگ را درک میکنید .
وقتی خوشحالید ، از موسیقی لذت میبرید اما وقتی ناراحتید متن آهنگ را درک میکنید .
وقتی خوشحالید ، از موسیقی لذت میبرید اما وقتی ناراحتید متن آهنگ را درک میکنید .
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:27 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
مشکل فرصتی است تا چیزی مسی در وجودت را به طلای ناب تبدیل کنی . . . (الهی قمشه ای) .
مشکل فرصتی است تا چیزی مسی در وجودت را به طلای ناب تبدیل کنی . . . (الهی قمشه ای) .
مشکل فرصتی است تا چیزی مسی در وجودت را به طلای ناب تبدیل کنی . . . (الهی قمشه ای) .
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:26 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
sorony
sorony  
شاد کردن قلبی بایک عمل بهترازهزاران سَری است که به نیایش خم شده باشد . . . (مهاتما گاندی)
شاد کردن قلبی بایک عمل بهترازهزاران سَری است که به نیایش خم شده باشد . . . (مهاتما گاندی)
شاد کردن قلبی بایک عمل بهترازهزاران سَری است که به نیایش خم شده باشد . . . (مهاتما گاندی)
(گل سپیدار) دیدگاه · 1392/07/19 - 19:26 deltangy ·
 امضا: برای ماهی های کوچک تنگ هم دریای بزرگی است.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها