alilaghaee - جامعه مجازی سپیدار چت

1358945715704651_large.jpg 1358946436815540_large.jpg مرگ11.jpg شکرخدا.jpg
علی لقائی

یه آدم تنهـــــــــــــــــــــــــــــــــ.. [درباره]
علی لقائی فرياد مي زند:
_
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامعلی لقائی
هواداران1 هوادار
0.04 ميانگين
مرد
19سال
60 پست
1 ديدگاه
91 امتياز
مهربون
1378-02-13
مرد- مجرد
اسلام
خراسان رضوی
دیپلم
محصل
وزن: 65 - قد: 1.60
نرفته ام
نمی کشم
nokia c2-01
وبگردی...

اطلاعات تکمیلی

 
بازدیدها: 1571
شناسه: 892

دنبال کنندگان

دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده
کارش درسته

کیت ابزار سپیدارعلی لقائی
علی لقائی  
چندتا فیلترشکن که هیچ وقت از کار نمی افتند.

لیست فیلتر شکن ها:

- نماز: فکر می کنم بهترین فیلتر شکن دنیا باشه که خود خدا هم زیر این فیلتر شکن

امضا و مهر کرده ...باور نداری " ان الصلاه تنهی عن فحشا و المنکر عنکبوت/44"

ماه مبارک رمضان: این سری از فیلتر شکن ها به مدت یک ماه برای شما کاربرد دارد

ولی ویروس هایی که با گناه وارد خود کرده اید را قتل عام می کند .

قرآن : فقط برای فیلتر شکن بگویم که نظیرش اصلا وجودندارد همه متخصص فیلتر

شکنی(پیامبران) جلوی این کلام الهیزانو می زنند ...برای اثر کردنش اولین قدم

خواندنش و فهمیدنش و پله آخر عمل کردنبه آن است

محبت اهل بیت: متاسفانه این نسخه از فیلتر شکن ها همه جا پخش نشده و به گفته

صاحبانش این فیلتر شکن ها برای کسانیاست که واقعا به ما اعتقاد داشته و

پیرو ما باشند.

اذکار: این ذکر باید توسط متخصصشان تجویز بشود

اخطار : در مورد فیلتر شکن اذکار باید بگوییم نسخه های

تقلبی زیادی وجود دارد مواظب باشید

دلیل فیلتر شدن

وقتی انسان گناه می کند به دلیل جهلش به ازای هرگناه یک قدم از خدا دور می شود

این فیلتر ها بر چشمانمان ،گوش هایمان وقلب ما سیطره می زند و اگر کسی دچار

این گناهان شداگر به یکی از این فیلتر شکن ها وصل باشد ان شاءالله به راه

مستقیم هدایت می شود.
چندتا فیلترشکن که هیچ وقت از کار نمی افتند.

لیست فیلتر شکن ها:

- نماز: فکر می کنم بهترین فیلتر شکن دنیا باشه که خود خدا هم زیر این فیلتر شکن

امضا و مهر کرده ...باور نداری " ان الصلاه تنهی عن فحشا و المنکر عنکبوت/44"

ماه مبارک رمضان: این سری از فیلتر شکن ها به مدت یک ماه برای شما کاربرد دارد

ولی ویروس هایی که با گناه وارد خود کرده اید را قتل عام می کند .

قرآن : فقط برای فیلتر شکن بگویم که نظیرش اصلا وجودندارد همه متخصص فیلتر

شکنی(پیامبران) جلوی این کلام الهیزانو می زنند ...برای اثر کردنش اولین قدم

خواندنش و فهمیدنش و پله آخر عمل کردنبه آن است

محبت اهل بیت: متاسفانه این نسخه از فیلتر شکن ها همه جا پخش نشده و به گفته

صاحبانش این فیلتر شکن ها برای کسانیاست که واقعا به ما اعتقاد داشته و

پیرو ما باشند.

اذکار: این ذکر باید توسط متخصصشان تجویز بشود

اخطار : در مورد فیلتر شکن اذکار باید بگوییم نسخه های

تقلبی زیادی وجود دارد مواظب باشید

دلیل فیلتر شدن

وقتی انسان گناه می کند به دلیل جهلش به ازای هرگناه یک قدم از خدا دور می شود

این فیلتر ها بر چشمانمان ،گوش هایمان وقلب ما سیطره می زند و اگر کسی دچار

این گناهان شداگر به یکی از این فیلتر شکن ها وصل باشد ان شاءالله به راه

مستقیم هدایت می شود.
چندتا فیلترشکن که هیچ وقت از کار نمی افتند.

لیست فیلتر شکن ها:

- نماز: فکر می کنم بهترین فیلتر شکن دنیا باشه که خود خدا هم زیر این فیلتر شکن

امضا و مهر کرده ...باور نداری " ان الصلاه تنهی عن فحشا و المنکر عنکبوت/44"

ماه مبارک رمضان: این سری از فیلتر شکن ها به مدت یک ماه برای شما کاربرد دارد

ولی ویروس هایی که با گناه وارد خود کرده اید را قتل عام می کند .

قرآن : فقط برای فیلتر شکن بگویم که نظیرش اصلا وجودندارد همه متخصص فیلتر

شکنی(پیامبران) جلوی این کلام الهیزانو می زنند ...برای اثر کردنش اولین قدم

خواندنش و فهمیدنش و پله آخر عمل کردنبه آن است

محبت اهل بیت: متاسفانه این نسخه از فیلتر شکن ها همه جا پخش نشده و به گفته

صاحبانش این فیلتر شکن ها برای کسانیاست که واقعا به ما اعتقاد داشته و

پیرو ما باشند.

اذکار: این ذکر باید توسط متخصصشان تجویز بشود

اخطار : در مورد فیلتر شکن اذکار باید بگوییم نسخه های

تقلبی زیادی وجود دارد مواظب باشید

دلیل فیلتر شدن

وقتی انسان گناه می کند به دلیل جهلش به ازای هرگناه یک قدم از خدا دور می شود

این فیلتر ها بر چشمانمان ،گوش هایمان وقلب ما سیطره می زند و اگر کسی دچار

این گناهان شداگر به یکی از این فیلتر شکن ها وصل باشد ان شاءالله به راه

مستقیم هدایت می شود.
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:44 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
در نیمه اول زندگی برای شروع کار میگوییم :

حــــــــــــــالا زود است و

در نیمه دوم می گوییم :

حــــــــــــــالا دیــــر است
در نیمه اول زندگی برای شروع کار میگوییم :

حــــــــــــــالا زود است و

در نیمه دوم می گوییم :

حــــــــــــــالا دیــــر است
در نیمه اول زندگی برای شروع کار میگوییم :

حــــــــــــــالا زود است و

در نیمه دوم می گوییم :

حــــــــــــــالا دیــــر است
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:44 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
در خبرها اورده اند که مردی صبح گاهان برای ادای نماز صبح روانه مسجد شد در

راه پایش سر خورد و در گودالی اب فرود آمد به منزل برگشت و پس از تعویض

لباس دوباره روانه مسجد شد .

دوباره همانجا سر خورد و به گودال افتاد. مرد به سوی خانه برگشت

برای بار سوم لباس پوشید و روانه خانه خدا گردید

وقتی به گودال آب رسید دید مردی فانوس به دست منتظر او ایستاده ...

مرد فانوس به دست گفت من منتظر تو هستم تا تو را به سلامت به مسجد رسانم

عابد قصه ما از او تشکر کرد و با هم روانه مسجد شدند

وقتی به مقصد رسیدند مرد عابد قصه ما از مرد فانوس به دست پرسید

تو که هستی و برای چه به من کمک کردی .. مرد فانوس به دست جواب داد ....

من شیطانم .. بار اول که به زمین خوردی دوست میداشتم که ازبرگشتن منصرف

شدی ولی تو با برگشت خود موجب شدی خداوند تمام گناهان خویشاوندانت را

عفو نمایدو در مرتبه دوم که به زمین خوردی لباس پوشیدی و برگشتی

خداوند گناهان تمام مردم دهکده ات را بخشید

ترسیدم اگر بار دیگر به زمین بخوری خداوند به خاطر تو از سرتقصیرات تمام

مردم زمین بگذرد بنابراین چاره را در آن دیدم که شما را به سلامت به مقصد رسانم
در خبرها اورده اند که مردی صبح گاهان برای ادای نماز صبح روانه مسجد شد در

راه پایش سر خورد و در گودالی اب فرود آمد به منزل برگشت و پس از تعویض

لباس دوباره روانه مسجد شد .

دوباره همانجا سر خورد و به گودال افتاد. مرد به سوی خانه برگشت

برای بار سوم لباس پوشید و روانه خانه خدا گردید

وقتی به گودال آب رسید دید مردی فانوس به دست منتظر او ایستاده ...

مرد فانوس به دست گفت من منتظر تو هستم تا تو را به سلامت به مسجد رسانم

عابد قصه ما از او تشکر کرد و با هم روانه مسجد شدند

وقتی به مقصد رسیدند مرد عابد قصه ما از مرد فانوس به دست پرسید

تو که هستی و برای چه به من کمک کردی .. مرد فانوس به دست جواب داد ....

من شیطانم .. بار اول که به زمین خوردی دوست میداشتم که ازبرگشتن منصرف

شدی ولی تو با برگشت خود موجب شدی خداوند تمام گناهان خویشاوندانت را

عفو نمایدو در مرتبه دوم که به زمین خوردی لباس پوشیدی و برگشتی

خداوند گناهان تمام مردم دهکده ات را بخشید

ترسیدم اگر بار دیگر به زمین بخوری خداوند به خاطر تو از سرتقصیرات تمام

مردم زمین بگذرد بنابراین چاره را در آن دیدم که شما را به سلامت به مقصد رسانم
در خبرها اورده اند که مردی صبح گاهان برای ادای نماز صبح روانه مسجد شد در

راه پایش سر خورد و در گودالی اب فرود آمد به منزل برگشت و پس از تعویض

لباس دوباره روانه مسجد شد .

دوباره همانجا سر خورد و به گودال افتاد. مرد به سوی خانه برگشت

برای بار سوم لباس پوشید و روانه خانه خدا گردید

وقتی به گودال آب رسید دید مردی فانوس به دست منتظر او ایستاده ...

مرد فانوس به دست گفت من منتظر تو هستم تا تو را به سلامت به مسجد رسانم

عابد قصه ما از او تشکر کرد و با هم روانه مسجد شدند

وقتی به مقصد رسیدند مرد عابد قصه ما از مرد فانوس به دست پرسید

تو که هستی و برای چه به من کمک کردی .. مرد فانوس به دست جواب داد ....

من شیطانم .. بار اول که به زمین خوردی دوست میداشتم که ازبرگشتن منصرف

شدی ولی تو با برگشت خود موجب شدی خداوند تمام گناهان خویشاوندانت را

عفو نمایدو در مرتبه دوم که به زمین خوردی لباس پوشیدی و برگشتی

خداوند گناهان تمام مردم دهکده ات را بخشید

ترسیدم اگر بار دیگر به زمین بخوری خداوند به خاطر تو از سرتقصیرات تمام

مردم زمین بگذرد بنابراین چاره را در آن دیدم که شما را به سلامت به مقصد رسانم
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:44 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
عاشقم اما...عاشق عاشقی که ،
عشق از او سرچشمه می گیرد .
نکند خدا رو ،
لابه لای دل تنگی ها گم کنیم.
عاشقم اما...عاشق عاشقی که ،
عشق از او سرچشمه می گیرد .
نکند خدا رو ،
لابه لای دل تنگی ها گم کنیم.
عاشقم اما...عاشق عاشقی که ،
عشق از او سرچشمه می گیرد .
نکند خدا رو ،
لابه لای دل تنگی ها گم کنیم.
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:42 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
به خاطر بسپار که ندانسته نوکریم

وقتی عادتهای بد ارباب ماست
به خاطر بسپار که ندانسته نوکریم

وقتی عادتهای بد ارباب ماست
به خاطر بسپار که ندانسته نوکریم

وقتی عادتهای بد ارباب ماست
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:42 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
اگر بخواهي براي خدا پيامك بفرستي چي بهش مي گي ؟؟

چقدر خوب بود مي شد براي خدا هم پيامك فرستاد .
مي شد هر روز چند كلمه با خدامون اينطوري صحبت كنيم .

مگه نه اينكه اون بصيره ؟ پس حتما پيامك هاي ما رو مي بينه

تازه هيچ هزينه اي هم نداره . تو راه هم نمي مونه . ممكن هم نيست كه به دستش نرسه . تاخير دريافت هم نداره . گوشيش هيچوقت خاموش نيست . هميشه در دسترسه ....
شما چي ؟ دوست داري شما هم اينطوري با خدا حرف بزني ؟
اگر بخواهي براي خدا پيامك بفرستي چي بهش مي گي ؟؟

چقدر خوب بود مي شد براي خدا هم پيامك فرستاد .
مي شد هر روز چند كلمه با خدامون اينطوري صحبت كنيم .

مگه نه اينكه اون بصيره ؟ پس حتما پيامك هاي ما رو مي بينه

تازه هيچ هزينه اي هم نداره . تو راه هم نمي مونه . ممكن هم نيست كه به دستش نرسه . تاخير دريافت هم نداره . گوشيش هيچوقت خاموش نيست . هميشه در دسترسه ....
شما چي ؟ دوست داري شما هم اينطوري با خدا حرف بزني ؟
اگر بخواهي براي خدا پيامك بفرستي چي بهش مي گي ؟؟

چقدر خوب بود مي شد براي خدا هم پيامك فرستاد .
مي شد هر روز چند كلمه با خدامون اينطوري صحبت كنيم .

مگه نه اينكه اون بصيره ؟ پس حتما پيامك هاي ما رو مي بينه

تازه هيچ هزينه اي هم نداره . تو راه هم نمي مونه . ممكن هم نيست كه به دستش نرسه . تاخير دريافت هم نداره . گوشيش هيچوقت خاموش نيست . هميشه در دسترسه ....
شما چي ؟ دوست داري شما هم اينطوري با خدا حرف بزني ؟
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:41 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
خدایا می ترسم

می ترسم از آن روزی که

اعمالم زود تر از خودم در بستر خاک حاضر شوند.

به فریادم برس
خدایا می ترسم

می ترسم از آن روزی که

اعمالم زود تر از خودم در بستر خاک حاضر شوند.

به فریادم برس
خدایا می ترسم

می ترسم از آن روزی که

اعمالم زود تر از خودم در بستر خاک حاضر شوند.

به فریادم برس
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:40 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
مجنون ازروي سجاده کسي رد شد،

مرد نماز شکست و گفت:

مشغول عبادت خدا بودم چرا اين رشته بريدي؟

گفت: عاشقِ بنده‌اي هستم، تو را نديدم،

تو عاشق خدايي ، مرا ديدي !؟
مجنون ازروي سجاده کسي رد شد،

مرد نماز شکست و گفت:

مشغول عبادت خدا بودم چرا اين رشته بريدي؟

گفت: عاشقِ بنده‌اي هستم، تو را نديدم،

تو عاشق خدايي ، مرا ديدي !؟
مجنون ازروي سجاده کسي رد شد،

مرد نماز شکست و گفت:

مشغول عبادت خدا بودم چرا اين رشته بريدي؟

گفت: عاشقِ بنده‌اي هستم، تو را نديدم،

تو عاشق خدايي ، مرا ديدي !؟
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:40 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
معبودا !

خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای قرآن تو
معبودا !

خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای قرآن تو
معبودا !

خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای قرآن تو
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:39 ·
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
به درخت نگاه کن...

قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند؛

ریشه هایش تاریکی را لمس کرده...

گاه برای رسیدن به نور؛ بایـــــــــد از تاریکیها گذر کرد...
به درخت نگاه کن...

قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند؛

ریشه هایش تاریکی را لمس کرده...

گاه برای رسیدن به نور؛ بایـــــــــد از تاریکیها گذر کرد...
به درخت نگاه کن...

قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند؛

ریشه هایش تاریکی را لمس کرده...

گاه برای رسیدن به نور؛ بایـــــــــد از تاریکیها گذر کرد...
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:39 ·
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
گاهی اوقات ممکن است پول مثل نفس مسیحا برخی را زنده کند

اما ملک الموت «پول» قبول نمیکند
گاهی اوقات ممکن است پول مثل نفس مسیحا برخی را زنده کند

اما ملک الموت «پول» قبول نمیکند
گاهی اوقات ممکن است پول مثل نفس مسیحا برخی را زنده کند

اما ملک الموت «پول» قبول نمیکند
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:38 ·
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
خدای من!
در هر ثانیه ای که میگذرد...
بیشمار نعمت برما ارزانی کردی!
تپش قلب...
دم و بازدم...
دیدن...
شنیدن...
نبض زدن ها!
پلک زدن!
فکرکردن
و
و
و چقدر بیتفاوت میگذرم...
و از نداشته هایی که صلاحم نبوده...
پیشت گله و شکایت میکنم!
خدای من!
در هر ثانیه ای که میگذرد...
بیشمار نعمت برما ارزانی کردی!
تپش قلب...
دم و بازدم...
دیدن...
شنیدن...
نبض زدن ها!
پلک زدن!
فکرکردن
و
و
و چقدر بیتفاوت میگذرم...
و از نداشته هایی که صلاحم نبوده...
پیشت گله و شکایت میکنم!
خدای من!
در هر ثانیه ای که میگذرد...
بیشمار نعمت برما ارزانی کردی!
تپش قلب...
دم و بازدم...
دیدن...
شنیدن...
نبض زدن ها!
پلک زدن!
فکرکردن
و
و
و چقدر بیتفاوت میگذرم...
و از نداشته هایی که صلاحم نبوده...
پیشت گله و شکایت میکنم!
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:37 ·
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
علی لقائی
علی لقائی  
.
.
.
دیدگاه · 1393/08/10 - 14:37 ·
 امضا: بچه سوسول نیستم هاااااا
صفحات: 1 2 3 4 5 انتها