دلـــــــنوشته های خیـــــــس - جامعه مجازی سپیدار چت

دلـــــــنوشته های خیـــ..

خوبـ گوشـ کُـن... غـــُـــرورِ مَــن کاسـه آ.. [درباره]

*رفـَـــَـت .. و گفــــََََت : ✘خَـَـدا نگهــــدارت ✘ گفــــتم بــــرو، ولــــَی اگَــــر ســـَرراهــَت خــــدا را دیــــدی بََََـَــگو، دل شـــــکســَته ✘نگـَــــهدار ✘نمیـَََخواهد ..! ※

نوای گروه

کاربران گروه

نمایش همه
کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه کاربر گروه

مدیران گروه

آخرین بازدید کنندگان

اطلاعات گروه

نام گروه دلـــــــنوشته های خیـــ..
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 3908 پست
تعداد کاربر 32 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید

برچسب‌های کاربری

 

جستجو در گروه

جستجو تنها برای گروه های vip فعال است.
 

دلـــــــنوشته های خیـــ..

گروه عمومی · 32 کاربر · 3908 پست

ارسالهای دلـــــــنوشته های خیـــــــس

(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤
(◡‿◡✿)❤ Atin (◡‿◡✿)❤  
مـیــدونــیـن دِلــَـم چـــی مـــیــخــواد!!!!

خــُـــدا بـــیــاد بــِـهــِـم بــِــگــه:

دیـــوونــَــم کـــردی بـــیـــا ایـــنــَـم هـــَـمـــونــی کـــــه مــیـــخــواســتـــی
مـیــدونــیـن دِلــَـم چـــی مـــیــخــواد!!!!

خــُـــدا بـــیــاد بــِـهــِـم بــِــگــه:

دیـــوونــَــم کـــردی بـــیـــا ایـــنــَـم هـــَـمـــونــی کـــــه مــیـــخــواســتـــی
مـیــدونــیـن دِلــَـم چـــی مـــیــخــواد!!!!

خــُـــدا بـــیــاد بــِـهــِـم بــِــگــه:

دیـــوونــَــم کـــردی بـــیـــا ایـــنــَـم هـــَـمـــونــی کـــــه مــیـــخــواســتـــی
(سوگولی) دیدگاه · 1394/04/26 - 11:45 YAS ·
 امضا: به بعضیا باید گفت سنگ کاغذ هرررررررررری خودم آس.. رفیقم خاص.. دنیا ماله ماس.. ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
ﻧﺴﻞ ﻣﺰﺧﺮفے ﺑﻮﺩﯾﻢ،رفیق ! ▪نسل تجاوزهای جنسے و صیغه موقت ! ▪نسل خودکشے و اعدام و رگ بریدن ! ▪ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ! ▪ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫمہ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ مے ﮐﺮﺩ !
ﻧﺴﻞ ﻣﺰﺧﺮفے ﺑﻮﺩﯾﻢ،رفیق ! ▪نسل تجاوزهای جنسے و صیغه موقت ! ▪نسل خودکشے و اعدام و رگ بریدن ! ▪ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ! ▪ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫمہ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ مے ﮐﺮﺩ !
ﻧﺴﻞ ﻣﺰﺧﺮفے ﺑﻮﺩﯾﻢ،رفیق ! ▪نسل تجاوزهای جنسے و صیغه موقت ! ▪نسل خودکشے و اعدام و رگ بریدن ! ▪ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ! ▪ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫمہ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ مے ﮐﺮﺩ !
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/31 - 14:32 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
↞ پـــــســـــری ↠ ↙کــه بــا✘ ↞ دوســـ دخــتــرش ↠ ↙مــثــل✘ ↞ یــه هــــــــرزه ↠ ↙رفـتــار مـیـکـنــه . . . !!! ↙ثــابــت مــیـکـنـه✘ ↙ تـــو دســتــــای✘ ↞
↞ پـــــســـــری ↠ ↙کــه بــا✘ ↞ دوســـ دخــتــرش ↠ ↙مــثــل✘ ↞ یــه هــــــــرزه ↠ ↙رفـتــار مـیـکـنــه . . . !!! ↙ثــابــت مــیـکـنـه✘ ↙ تـــو دســتــــای✘ ↞
↞ پـــــســـــری ↠ ↙کــه بــا✘ ↞ دوســـ دخــتــرش ↠ ↙مــثــل✘ ↞ یــه هــــــــرزه ↠ ↙رفـتــار مـیـکـنــه . . . !!! ↙ثــابــت مــیـکـنـه✘ ↙ تـــو دســتــــای✘ ↞
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/31 - 14:32 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
شوهرزیاده↛ ولی مرد زندگی وجود نداره و این... ⇜‍‍ ‍ ضعف پسرهای جامعه ماست⇝ ↙نه دخترها ↘
شوهرزیاده↛ ولی مرد زندگی وجود نداره و این... ⇜‍‍ ‍ ضعف پسرهای جامعه ماست⇝ ↙نه دخترها ↘
شوهرزیاده↛ ولی مرد زندگی وجود نداره و این... ⇜‍‍ ‍ ضعف پسرهای جامعه ماست⇝ ↙نه دخترها ↘
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/31 - 14:31 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
✖توویِ⇦ شَهـرے⇨ که اَبـــریِه {{هـَــــواش}}✖ بَـــــد میـــــشه اگه بِشے ⇦دَرگـیر⇨ {{شَــباش}}✖
✖توویِ⇦ شَهـرے⇨ که اَبـــریِه {{هـَــــواش}}✖ بَـــــد میـــــشه اگه بِشے ⇦دَرگـیر⇨ {{شَــباش}}✖
✖توویِ⇦ شَهـرے⇨ که اَبـــریِه {{هـَــــواش}}✖ بَـــــد میـــــشه اگه بِشے ⇦دَرگـیر⇨ {{شَــباش}}✖
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/31 - 14:31 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
◀یِہ قانون هَست ڪہ میگہ▶ ❌رِفیقت رِفـیقِْ جَدید پِیدا ڪَرد❎ ْ خودِت بــُرْو تا حُرمَتِت نَشڪَستِہ سـر ایڹ متڹ قسم میخورم حکایت خیلیاس
◀یِہ قانون هَست ڪہ میگہ▶ ❌رِفیقت رِفـیقِْ جَدید پِیدا ڪَرد❎ ْ خودِت بــُرْو تا حُرمَتِت نَشڪَستِہ سـر ایڹ متڹ قسم میخورم حکایت خیلیاس
◀یِہ قانون هَست ڪہ میگہ▶ ❌رِفیقت رِفـیقِْ جَدید پِیدا ڪَرد❎ ْ خودِت بــُرْو تا حُرمَتِت نَشڪَستِہ سـر ایڹ متڹ قسم میخورم حکایت خیلیاس
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/31 - 14:30 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
☜یـہ سـرۍ عـکـســـا هـسـتن☞ یـکـ مـگـابـایـت حـجـم رو گـوشـیـت اشـغـال مـیـکـنـہ… مـیـلـیـون هـا گـیـگـ خـاطـرہ تـوۍ→→ ⇦⇦مغـــــــــزت♂♂
☜یـہ سـرۍ عـکـســـا هـسـتن☞ یـکـ مـگـابـایـت حـجـم رو گـوشـیـت اشـغـال مـیـکـنـہ… مـیـلـیـون هـا گـیـگـ خـاطـرہ تـوۍ→→ ⇦⇦مغـــــــــزت♂♂
☜یـہ سـرۍ عـکـســـا هـسـتن☞ یـکـ مـگـابـایـت حـجـم رو گـوشـیـت اشـغـال مـیـکـنـہ… مـیـلـیـون هـا گـیـگـ خـاطـرہ تـوۍ→→ ⇦⇦مغـــــــــزت♂♂
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/31 - 14:30 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
⇦⇦ما کِہ صِداش مےکُنیم ✔✔بــــــــــےغیــــــــــرت✔✔ ↻حالا شما بگـــــو پِســــــــــَر با اَفــــــــــکارِ مٌــــــــــدِرن↻⇨⇨
⇦⇦ما کِہ صِداش مےکُنیم ✔✔بــــــــــےغیــــــــــرت✔✔ ↻حالا شما بگـــــو پِســــــــــَر با اَفــــــــــکارِ مٌــــــــــدِرن↻⇨⇨
⇦⇦ما کِہ صِداش مےکُنیم ✔✔بــــــــــےغیــــــــــرت✔✔ ↻حالا شما بگـــــو پِســــــــــَر با اَفــــــــــکارِ مٌــــــــــدِرن↻⇨⇨
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/31 - 14:30 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
=> ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺯﻭﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩم ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ✘ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯿﺒﺮﻥ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮم زر ﻣﯿﺰﻧﻦ⇜✔
=> ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺯﻭﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩم ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ✘ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯿﺒﺮﻥ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮم زر ﻣﯿﺰﻧﻦ⇜✔
=> ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺯﻭﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩم ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ✘ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯿﺒﺮﻥ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮم زر ﻣﯿﺰﻧﻦ⇜✔
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/27 - 16:53 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
✍✍دارَم ☜ یاد ☞ میگیرَم ∴✘∴بِه هَرکَسی ∴✘∴بِه اَندازه ⇜ لیاقَتِش ⇝ بَها بِدَم ∴✘∴نَه بِه اَندازه ⇍ مَعرِفَتَم ⇏∝??∝
✍✍دارَم ☜ یاد ☞ میگیرَم ∴✘∴بِه هَرکَسی ∴✘∴بِه اَندازه ⇜ لیاقَتِش ⇝ بَها بِدَم ∴✘∴نَه بِه اَندازه ⇍ مَعرِفَتَم ⇏∝??∝
✍✍دارَم ☜ یاد ☞ میگیرَم ∴✘∴بِه هَرکَسی ∴✘∴بِه اَندازه ⇜ لیاقَتِش ⇝ بَها بِدَم ∴✘∴نَه بِه اَندازه ⇍ مَعرِفَتَم ⇏∝??∝
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/27 - 16:52 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
▶✔☜▣⇦عاشق اونیم ک :✘◀ ▶✔⇦♣منو میخندونه♧⇨✘◀ ▶✔☜⇦وقتی⇨●✘◀ ▶✔☜◇⇦حتــــی⇨◆✘◀ ▶✔☜♙⇦نمیخوام⇨♟◀ ▶✔☜♚⇦لبخنــــد⇨♔✘◀ ▶✔☜⇦بزنم⇨
▶✔☜▣⇦عاشق اونیم ک :✘◀ ▶✔⇦♣منو میخندونه♧⇨✘◀ ▶✔☜⇦وقتی⇨●✘◀ ▶✔☜◇⇦حتــــی⇨◆✘◀ ▶✔☜♙⇦نمیخوام⇨♟◀ ▶✔☜♚⇦لبخنــــد⇨♔✘◀ ▶✔☜⇦بزنم⇨
▶✔☜▣⇦عاشق اونیم ک :✘◀ ▶✔⇦♣منو میخندونه♧⇨✘◀ ▶✔☜⇦وقتی⇨●✘◀ ▶✔☜◇⇦حتــــی⇨◆✘◀ ▶✔☜♙⇦نمیخوام⇨♟◀ ▶✔☜♚⇦لبخنــــد⇨♔✘◀ ▶✔☜⇦بزنم⇨
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/27 - 16:52 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
♔خودم پادشاهــــــــــــــم♔♚رفيقــــــآم تاج رو سرم♚ ☜پس بدخواهامون یادشون نره☞ ✘دست به تاج سرم بزنن ⇜◀به شآهرگشون↯لطمه ميزنم
♔خودم پادشاهــــــــــــــم♔♚رفيقــــــآم تاج رو سرم♚ ☜پس بدخواهامون یادشون نره☞ ✘دست به تاج سرم بزنن ⇜◀به شآهرگشون↯لطمه ميزنم
♔خودم پادشاهــــــــــــــم♔♚رفيقــــــآم تاج رو سرم♚ ☜پس بدخواهامون یادشون نره☞ ✘دست به تاج سرم بزنن ⇜◀به شآهرگشون↯لطمه ميزنم
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/27 - 16:51 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨
⇦↻ دُخـی نـَمَکـی↻⇨  
☆☆☆☆ﻣـــــــﻦ " ﺍﻧﺘـِـﻘـــــــــــﺎﻡ " ﻧـﻤـﯿـﮕﯿــــــــــــﺮﻡ ! ??" ﻗــِــﺼــــــــــــــــــــــــﺎﺹ " ﻣـﯿـﮑـــﻨـــــــــ ... ■■ ■■✘گـــــاهـی تُــــــف کَــــردَن پُـــشتـه کَــــسی ✘ ✘ از ریــخـتَـــنـه آب مُـــقَـدَستَــــــره✘
☆☆☆☆ﻣـــــــﻦ " ﺍﻧﺘـِـﻘـــــــــــﺎﻡ " ﻧـﻤـﯿـﮕﯿــــــــــــﺮﻡ ! ??" ﻗــِــﺼــــــــــــــــــــــــﺎﺹ " ﻣـﯿـﮑـــﻨـــــــــ ... ■■ ■■✘گـــــاهـی تُــــــف کَــــردَن پُـــشتـه کَــــسی ✘ ✘ از ریــخـتَـــنـه آب مُـــقَـدَستَــــــره✘
☆☆☆☆ﻣـــــــﻦ " ﺍﻧﺘـِـﻘـــــــــــﺎﻡ " ﻧـﻤـﯿـﮕﯿــــــــــــﺮﻡ ! ??" ﻗــِــﺼــــــــــــــــــــــــﺎﺹ " ﻣـﯿـﮑـــﻨـــــــــ ... ■■ ■■✘گـــــاهـی تُــــــف کَــــردَن پُـــشتـه کَــــسی ✘ ✘ از ریــخـتَـــنـه آب مُـــقَـدَستَــــــره✘
(شاهزاده سپیدار) دیدگاه · 1394/03/27 - 16:51 YAS ·
 امضا: ⇦⇦⇦انقد تخس شدم ??⇨⇨⇨ █⬅که حتی.....▶█ ♡♥??خدام??♥♡ ♧بگه بات قهرم....❌ ●میگم..● ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها