900211969 - جامعه مجازی سپیدار چت

images (28).jpg images (13).jpg images (63).jpg images (48).jpg
nadia

مهربون . زود رنج. فوق العاده بامعرفت . شوخ. .. [درباره]
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامnadia
هواداران26 هوادار
1.79 ميانگين
3398 پست
2032 ديدگاه
7129 امتياز
شاد و سرحال
1371-11-13
- مجرد
اسلام
خراسان رضوی
فوق دیپلم
کارمند
وزن: 45 - قد: 160
فراری
نمی کشم
nokia 701
موسیقی . شنا . مسافرت .

اطلاعات تکمیلی

 
علت عضویت: مهمونی . مسافرت
موزیک: پاپ
سریال: ایرانی
تیم: دلتنگی مرض عجیبیست که آدم را آرام آرام نا آرام میکند
بازدیدها: 16893
شناسه: 317

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارnadia
nadia  
دلت تنگ یک نفر که باشد !

تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد ؛

و لحظه ای فراموشش کنی ،

فایده ندارد .... تو دلت تنگ است ،

دلت برای همان یک نفر تنگ است !

تا نیاید ... تا نباشد ....

هیچ چیز درست نمی شود ... !!!
دلت تنگ یک نفر که باشد !

تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد ؛

و لحظه ای فراموشش کنی ،

فایده ندارد .... تو دلت تنگ است ،

دلت برای همان یک نفر تنگ است !

تا نیاید ... تا نباشد ....

هیچ چیز درست نمی شود ... !!!
دلت تنگ یک نفر که باشد !

تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد ؛

و لحظه ای فراموشش کنی ،

فایده ندارد .... تو دلت تنگ است ،

دلت برای همان یک نفر تنگ است !

تا نیاید ... تا نباشد ....

هیچ چیز درست نمی شود ... !!!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:40 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
كجایی ناپیدا؟؟؟؟؟؟؟

آنقـــدر مـرا از رفتنت نترســان، قرار نیست همیشــه بمانیــم ! روزی

همه رفتنــی انـد . . . مانـدن به پای کسـی معرفــت میخواد نه بهانــه !
كجایی ناپیدا؟؟؟؟؟؟؟

آنقـــدر مـرا از رفتنت نترســان، قرار نیست همیشــه بمانیــم ! روزی

همه رفتنــی انـد . . . مانـدن به پای کسـی معرفــت میخواد نه بهانــه !
كجایی ناپیدا؟؟؟؟؟؟؟

آنقـــدر مـرا از رفتنت نترســان، قرار نیست همیشــه بمانیــم ! روزی

همه رفتنــی انـد . . . مانـدن به پای کسـی معرفــت میخواد نه بهانــه !
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:40 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !

رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم

دَســتــهــایِ تـــُـو . . .

و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!
گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !

رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم

دَســتــهــایِ تـــُـو . . .

و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!
گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !

رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم

دَســتــهــایِ تـــُـو . . .

و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:40 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
ـــن کـــه غَریبـــــم
روزی میــرسَد
بـــی هیــــچ خَبـــَـــری
بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم
دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب
رآه خــــوآهم افتـــــآد
مَـــن کـــه غَریبـــــم
چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم
همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…
ـــن کـــه غَریبـــــم
روزی میــرسَد
بـــی هیــــچ خَبـــَـــری
بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم
دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب
رآه خــــوآهم افتـــــآد
مَـــن کـــه غَریبـــــم
چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم
همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…
ـــن کـــه غَریبـــــم
روزی میــرسَد
بـــی هیــــچ خَبـــَـــری
بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم
دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب
رآه خــــوآهم افتـــــآد
مَـــن کـــه غَریبـــــم
چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم
همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:39 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
من باختــــــــــــــــــــم ...
من پذیرفتم شكست خویش را
پندهای عقل دوراندیش را
من پذیرفتم كه عشق افسانه است
این دل درد آشنا دیوانه است
میروم شاید فراموشت كنم
در فراموشی هم آغوشت كنم
می روم از رفتن من شاد باش
از عذاب دیدنم آزاد باش
آرزودارم ولی عاشق شوی
آرزو دارم بفهمی درد را تلخی برخوردهای سرد را
من باختــــــــــــــــــــم ...
من پذیرفتم شكست خویش را
پندهای عقل دوراندیش را
من پذیرفتم كه عشق افسانه است
این دل درد آشنا دیوانه است
میروم شاید فراموشت كنم
در فراموشی هم آغوشت كنم
می روم از رفتن من شاد باش
از عذاب دیدنم آزاد باش
آرزودارم ولی عاشق شوی
آرزو دارم بفهمی درد را تلخی برخوردهای سرد را
من باختــــــــــــــــــــم ...
من پذیرفتم شكست خویش را
پندهای عقل دوراندیش را
من پذیرفتم كه عشق افسانه است
این دل درد آشنا دیوانه است
میروم شاید فراموشت كنم
در فراموشی هم آغوشت كنم
می روم از رفتن من شاد باش
از عذاب دیدنم آزاد باش
آرزودارم ولی عاشق شوی
آرزو دارم بفهمی درد را تلخی برخوردهای سرد را
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:39 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
چه فرقی دارد
تابستان یا پاییز
دردت به جانم
پیک های گمنام می گویند
در بلندای یکی از همین شب ها
عمیق ترین تنفس عشق
با غمزه ی نگاه تو
سیل اندوه را
از حافظه ی بی قرار
دور خواهد کرد
و در برهوت بی راه
راه را نشان خواهد داد
چه فرقی دارد
تابستان یا پاییز
دردت به جانم
پیک های گمنام می گویند
در بلندای یکی از همین شب ها
عمیق ترین تنفس عشق
با غمزه ی نگاه تو
سیل اندوه را
از حافظه ی بی قرار
دور خواهد کرد
و در برهوت بی راه
راه را نشان خواهد داد
چه فرقی دارد
تابستان یا پاییز
دردت به جانم
پیک های گمنام می گویند
در بلندای یکی از همین شب ها
عمیق ترین تنفس عشق
با غمزه ی نگاه تو
سیل اندوه را
از حافظه ی بی قرار
دور خواهد کرد
و در برهوت بی راه
راه را نشان خواهد داد
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:39 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
میدانم
که نمی دانی
حال بی تو بودن ام را

زمانی که از من دوری
... حتا
کبوتر خیال ات هم
این اطراف نمی پرد

که بفهمی
چگونه بی تو
زنده ام

پس بدان
یادت
جان بخش روح و احساس منست
که هنوز نفس می کشم
تراای بهانه بهانه هایم
میدانم
که نمی دانی
حال بی تو بودن ام را

زمانی که از من دوری
... حتا
کبوتر خیال ات هم
این اطراف نمی پرد

که بفهمی
چگونه بی تو
زنده ام

پس بدان
یادت
جان بخش روح و احساس منست
که هنوز نفس می کشم
تراای بهانه بهانه هایم
میدانم
که نمی دانی
حال بی تو بودن ام را

زمانی که از من دوری
... حتا
کبوتر خیال ات هم
این اطراف نمی پرد

که بفهمی
چگونه بی تو
زنده ام

پس بدان
یادت
جان بخش روح و احساس منست
که هنوز نفس می کشم
تراای بهانه بهانه هایم
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:38 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
آموخته ام که خداعشق است
وعشق تنهاخداست
آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم
خداباتمام عظمتش
عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم
آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم
خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته
آموخته ام که زندگی دشواراست
ولی من ازاوسخت ترم...
آموخته ام که خداعشق است
وعشق تنهاخداست
آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم
خداباتمام عظمتش
عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم
آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم
خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته
آموخته ام که زندگی دشواراست
ولی من ازاوسخت ترم...
آموخته ام که خداعشق است
وعشق تنهاخداست
آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم
خداباتمام عظمتش
عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم
آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم
خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته
آموخته ام که زندگی دشواراست
ولی من ازاوسخت ترم...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:35 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
من

بی تو

در غریب ترین شهر عالمم...


بی من

تو در کجای جهانی

که نیستی؟!...
من

بی تو

در غریب ترین شهر عالمم...


بی من

تو در کجای جهانی

که نیستی؟!...
من

بی تو

در غریب ترین شهر عالمم...


بی من

تو در کجای جهانی

که نیستی؟!...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:34 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
بس کن ساعت…

دیگـر خستـه شده ام…

آره مَن کم آورده ام….

خودم میدآنم که نیست…

اینقدر بآ بودنت نبودنش رآ به رخم نکش
بس کن ساعت…

دیگـر خستـه شده ام…

آره مَن کم آورده ام….

خودم میدآنم که نیست…

اینقدر بآ بودنت نبودنش رآ به رخم نکش
بس کن ساعت…

دیگـر خستـه شده ام…

آره مَن کم آورده ام….

خودم میدآنم که نیست…

اینقدر بآ بودنت نبودنش رآ به رخم نکش
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:32 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
یک نفر نیست بپرسد از من

که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟

صبح تا نیمه ی شب منتظری

همه جا می نگری

گاه با ماه سخن می گویی

گاه با رهگذران، خبر گمشده ای می جویی

راستی گمشده ات کیست؟

کجاست؟

صدفی در دریا است؟

نوری از روزنه فرداهاست


یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست...؟
یک نفر نیست بپرسد از من

که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟

صبح تا نیمه ی شب منتظری

همه جا می نگری

گاه با ماه سخن می گویی

گاه با رهگذران، خبر گمشده ای می جویی

راستی گمشده ات کیست؟

کجاست؟

صدفی در دریا است؟

نوری از روزنه فرداهاست


یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست...؟
یک نفر نیست بپرسد از من

که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟

صبح تا نیمه ی شب منتظری

همه جا می نگری

گاه با ماه سخن می گویی

گاه با رهگذران، خبر گمشده ای می جویی

راستی گمشده ات کیست؟

کجاست؟

صدفی در دریا است؟

نوری از روزنه فرداهاست


یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست...؟
(دلشکسته سپیدار) 1 دیدگاه · 1393/04/11 - 00:30 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
به کوه گفتم عشق چیست؟ لرزید.
به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید.

به باد گفتم عشق چیست؟ وزید.

به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید.

به گل گفتم عشق چیست؟ پرپر شد.

و به انسان گفتم عشق چیست؟

اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟ دیوانگیست!!!
به کوه گفتم عشق چیست؟ لرزید.
به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید.

به باد گفتم عشق چیست؟ وزید.

به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید.

به گل گفتم عشق چیست؟ پرپر شد.

و به انسان گفتم عشق چیست؟

اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟ دیوانگیست!!!
به کوه گفتم عشق چیست؟ لرزید.
به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید.

به باد گفتم عشق چیست؟ وزید.

به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید.

به گل گفتم عشق چیست؟ پرپر شد.

و به انسان گفتم عشق چیست؟

اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟ دیوانگیست!!!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:24 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد

بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . .

پـس چـرا ایـنـجـا

بـاران کـه مـی بـارد
عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .
مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد

بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . .

پـس چـرا ایـنـجـا

بـاران کـه مـی بـارد
عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .
مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد

بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . .

پـس چـرا ایـنـجـا

بـاران کـه مـی بـارد
عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:24 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
صفحات: 7 8 9 10 11 انتها ابتدا