900211969 - جامعه مجازی سپیدار چت

images (28).jpg images (13).jpg images (63).jpg images (48).jpg
nadia

مهربون . زود رنج. فوق العاده بامعرفت . شوخ. .. [درباره]
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامnadia
هواداران26 هوادار
1.79 ميانگين
3398 پست
2032 ديدگاه
7129 امتياز
شاد و سرحال
1371-11-13
- مجرد
اسلام
خراسان رضوی
فوق دیپلم
کارمند
وزن: 45 - قد: 160
فراری
نمی کشم
nokia 701
موسیقی . شنا . مسافرت .

اطلاعات تکمیلی

 
علت عضویت: مهمونی . مسافرت
موزیک: پاپ
سریال: ایرانی
تیم: دلتنگی مرض عجیبیست که آدم را آرام آرام نا آرام میکند
بازدیدها: 16877
شناسه: 317

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارnadia
nadia  
هـمـه گفـتـند : "او" کـه رفــت ، زنـدگی کــن !

ولـــی...

کـسـی درک نـکـرد کــه "او" ...

خـود زنــدگــی ام بــود....
هـمـه گفـتـند : "او" کـه رفــت ، زنـدگی کــن !

ولـــی...

کـسـی درک نـکـرد کــه "او" ...

خـود زنــدگــی ام بــود....
هـمـه گفـتـند : "او" کـه رفــت ، زنـدگی کــن !

ولـــی...

کـسـی درک نـکـرد کــه "او" ...

خـود زنــدگــی ام بــود....
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:46 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
خوابـــــم نمیبرد ...

به همه چیز فکـــــر کرده ام ...

بیشتر به تـــــو ...

و میدانم که خوابـــــی ...

و قبــــل از بسته شدن چشمـهایت به همــــه چیز فکر کرده ای جز مـــن ...

منـــ×ــی که بی فـــــکر تـــ♥ــو سر نمیکنم ...
خوابـــــم نمیبرد ...

به همه چیز فکـــــر کرده ام ...

بیشتر به تـــــو ...

و میدانم که خوابـــــی ...

و قبــــل از بسته شدن چشمـهایت به همــــه چیز فکر کرده ای جز مـــن ...

منـــ×ــی که بی فـــــکر تـــ♥ــو سر نمیکنم ...
خوابـــــم نمیبرد ...

به همه چیز فکـــــر کرده ام ...

بیشتر به تـــــو ...

و میدانم که خوابـــــی ...

و قبــــل از بسته شدن چشمـهایت به همــــه چیز فکر کرده ای جز مـــن ...

منـــ×ــی که بی فـــــکر تـــ♥ــو سر نمیکنم ...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:45 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
رفتنت.......
نبودنت........
نامردیت........
هیچ کدوم نه اذیتم کرد....
نه واسم سوال شد......
فقط یه بغض داره خفم میکنه......
چه جوری نگات کرد .....که منو تنها گذاشتی؟؟
رفتنت.......
نبودنت........
نامردیت........
هیچ کدوم نه اذیتم کرد....
نه واسم سوال شد......
فقط یه بغض داره خفم میکنه......
چه جوری نگات کرد .....که منو تنها گذاشتی؟؟
رفتنت.......
نبودنت........
نامردیت........
هیچ کدوم نه اذیتم کرد....
نه واسم سوال شد......
فقط یه بغض داره خفم میکنه......
چه جوری نگات کرد .....که منو تنها گذاشتی؟؟
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:44 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
چند وقتیست هر چه می گردم

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما

گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد

و من همیشه به دنبال کسی می گردم
که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید.
چند وقتیست هر چه می گردم

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما

گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد

و من همیشه به دنبال کسی می گردم
که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید.
چند وقتیست هر چه می گردم

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما

گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد

و من همیشه به دنبال کسی می گردم
که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید.
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:44 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
چـــه روزگار دلگیریست...

این روزها برای هرکس ک سوزنش را

نخ میکنی برایت دروغ میبافد...
چـــه روزگار دلگیریست...

این روزها برای هرکس ک سوزنش را

نخ میکنی برایت دروغ میبافد...
چـــه روزگار دلگیریست...

این روزها برای هرکس ک سوزنش را

نخ میکنی برایت دروغ میبافد...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:44 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
اگه به اوني که ميخواي نميرسي،
.
آهسته تر برو
.
.
.
تا اوني که تو رو ميخواد بهت برسه!
اگه به اوني که ميخواي نميرسي،
.
آهسته تر برو
.
.
.
تا اوني که تو رو ميخواد بهت برسه!
اگه به اوني که ميخواي نميرسي،
.
آهسته تر برو
.
.
.
تا اوني که تو رو ميخواد بهت برسه!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:43 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
ﻣﺎ ﺩﺧﺘــــﺮﻫــﺎ ﻫﻤــﻪ ﺣﺴﻮﺩﻳــــﻢ
ﺍﻣــــــﺎ ...
ﻋﺬﺍﺏ ﺁﻭﺭﺗــﺮﻳــﻦ ﺣﺴــﺂﺩﺗﻤــﺎﻥ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺍﺳﺕ ﻛــﻪ ﺩﻝ ﻣﻴﺒﻨﺪﻳــــﻢ
ﺩﻝ ﺑــــﻪ ﯾﮏ ﻣـــﺮﺩ ﻛــــﻪ ﻣﻴﺒﻨﺪﻳــﻢ ﺩﻳﮕــــﺮ ﺗﺎﺏ ﻧــﺪﺍﺭﻳــﻢ
ﺻﺪﺍﻳـــﯽ ﺟـــﺰ ﻣــﺎ
ﻧﮕـــﺂﻫــﯽ ﺟــﺰ ﻣـــﺎ
ﻭ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﻤﺎﻥ ﯾﺎﺍﺻﻼ ﻫــــــــﺮ ﭼﻴــــــــﺰﯼ ﺟﺰ ﺧــــﻮﺩﻣــــﺎﻥ ﺍﺯ ﻫـــﺰﺍﺭ ﻓــﺮﺳﺨﻴـﺶ ﺭﺩﺷــــﻮﺩ
ﻫﻤـــﻪ ﺍﯾـــﻦ ﻫــﺎ ﺗﻨﻬــﺎ ﯾﮑـــ
ﺩﻟﯿــﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾـــﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﺎ ﺩﺧﺘــــﺮﻫــﺎ ﻫﻤــﻪ ﺣﺴﻮﺩﻳــــﻢ
ﺍﻣــــــﺎ ...
ﻋﺬﺍﺏ ﺁﻭﺭﺗــﺮﻳــﻦ ﺣﺴــﺂﺩﺗﻤــﺎﻥ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺍﺳﺕ ﻛــﻪ ﺩﻝ ﻣﻴﺒﻨﺪﻳــــﻢ
ﺩﻝ ﺑــــﻪ ﯾﮏ ﻣـــﺮﺩ ﻛــــﻪ ﻣﻴﺒﻨﺪﻳــﻢ ﺩﻳﮕــــﺮ ﺗﺎﺏ ﻧــﺪﺍﺭﻳــﻢ
ﺻﺪﺍﻳـــﯽ ﺟـــﺰ ﻣــﺎ
ﻧﮕـــﺂﻫــﯽ ﺟــﺰ ﻣـــﺎ
ﻭ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﻤﺎﻥ ﯾﺎﺍﺻﻼ ﻫــــــــﺮ ﭼﻴــــــــﺰﯼ ﺟﺰ ﺧــــﻮﺩﻣــــﺎﻥ ﺍﺯ ﻫـــﺰﺍﺭ ﻓــﺮﺳﺨﻴـﺶ ﺭﺩﺷــــﻮﺩ
ﻫﻤـــﻪ ﺍﯾـــﻦ ﻫــﺎ ﺗﻨﻬــﺎ ﯾﮑـــ
ﺩﻟﯿــﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾـــﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﺎ ﺩﺧﺘــــﺮﻫــﺎ ﻫﻤــﻪ ﺣﺴﻮﺩﻳــــﻢ
ﺍﻣــــــﺎ ...
ﻋﺬﺍﺏ ﺁﻭﺭﺗــﺮﻳــﻦ ﺣﺴــﺂﺩﺗﻤــﺎﻥ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺍﺳﺕ ﻛــﻪ ﺩﻝ ﻣﻴﺒﻨﺪﻳــــﻢ
ﺩﻝ ﺑــــﻪ ﯾﮏ ﻣـــﺮﺩ ﻛــــﻪ ﻣﻴﺒﻨﺪﻳــﻢ ﺩﻳﮕــــﺮ ﺗﺎﺏ ﻧــﺪﺍﺭﻳــﻢ
ﺻﺪﺍﻳـــﯽ ﺟـــﺰ ﻣــﺎ
ﻧﮕـــﺂﻫــﯽ ﺟــﺰ ﻣـــﺎ
ﻭ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﻤﺎﻥ ﯾﺎﺍﺻﻼ ﻫــــــــﺮ ﭼﻴــــــــﺰﯼ ﺟﺰ ﺧــــﻮﺩﻣــــﺎﻥ ﺍﺯ ﻫـــﺰﺍﺭ ﻓــﺮﺳﺨﻴـﺶ ﺭﺩﺷــــﻮﺩ
ﻫﻤـــﻪ ﺍﯾـــﻦ ﻫــﺎ ﺗﻨﻬــﺎ ﯾﮑـــ
ﺩﻟﯿــﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾـــﻦ ﺍﺳﺖ
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:43 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
تمـــــــامـــ مے شــومــ شبـــے ...


فکـــرشــ را بکن !

یکــــ روز مــی آیـــے و مےبـــیـــنـــے

نه من هستــــم ..
نه این کلمــــات ..
تمـــــــامـــ مے شــومــ شبـــے ...


فکـــرشــ را بکن !

یکــــ روز مــی آیـــے و مےبـــیـــنـــے

نه من هستــــم ..
نه این کلمــــات ..
تمـــــــامـــ مے شــومــ شبـــے ...


فکـــرشــ را بکن !

یکــــ روز مــی آیـــے و مےبـــیـــنـــے

نه من هستــــم ..
نه این کلمــــات ..
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:43 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
آهسته بیا

چیزی هم ننویس

نظر هم نگذار

همان که بخوانی بس است

من به بی محلی آدمها عادت دارم
آهسته بیا

چیزی هم ننویس

نظر هم نگذار

همان که بخوانی بس است

من به بی محلی آدمها عادت دارم
آهسته بیا

چیزی هم ننویس

نظر هم نگذار

همان که بخوانی بس است

من به بی محلی آدمها عادت دارم
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:42 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
نتیجہِ زنـבگے، چیزہِایے نیست ڪہِ جمع میکنیم

بلڪہِ

قلبهایے است ڪہِ جذب میکنیم
نتیجہِ زنـבگے، چیزہِایے نیست ڪہِ جمع میکنیم

بلڪہِ

قلبهایے است ڪہِ جذب میکنیم
نتیجہِ زنـבگے، چیزہِایے نیست ڪہِ جمع میکنیم

بلڪہِ

قلبهایے است ڪہِ جذب میکنیم
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:41 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
بازگشته ام

با کوله باری از شعر های ناگفته....

تنها اینجا

مکان امن عاشقانه های من است ....
بازگشته ام

با کوله باری از شعر های ناگفته....

تنها اینجا

مکان امن عاشقانه های من است ....
بازگشته ام

با کوله باری از شعر های ناگفته....

تنها اینجا

مکان امن عاشقانه های من است ....
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:41 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
بوی کسی روی گونه ات جامانده باشد

چه سنگین است... !

قاعده همین بوده

از همان ابتدای انگور....


شراب هرچه تلخ تر گیراتــــــــــر !!
بوی کسی روی گونه ات جامانده باشد

چه سنگین است... !

قاعده همین بوده

از همان ابتدای انگور....


شراب هرچه تلخ تر گیراتــــــــــر !!
بوی کسی روی گونه ات جامانده باشد

چه سنگین است... !

قاعده همین بوده

از همان ابتدای انگور....


شراب هرچه تلخ تر گیراتــــــــــر !!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:41 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
من کبريت را ميسوزانم ...

کبريت سيگار را ميسوزاند...

و سيگار مرا ميسوزاند!

اين آتيش بازي لعنتي برد ندارد
من کبريت را ميسوزانم ...

کبريت سيگار را ميسوزاند...

و سيگار مرا ميسوزاند!

اين آتيش بازي لعنتي برد ندارد
من کبريت را ميسوزانم ...

کبريت سيگار را ميسوزاند...

و سيگار مرا ميسوزاند!

اين آتيش بازي لعنتي برد ندارد
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/11 - 00:41 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
صفحات: 6 7 8 9 10 انتها ابتدا