900211969 - جامعه مجازی سپیدار چت

images (28).jpg images (13).jpg images (63).jpg images (48).jpg
nadia

مهربون . زود رنج. فوق العاده بامعرفت . شوخ. .. [درباره]
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامnadia
هواداران26 هوادار
1.79 ميانگين
3398 پست
2032 ديدگاه
7129 امتياز
شاد و سرحال
1371-11-13
- مجرد
اسلام
خراسان رضوی
فوق دیپلم
کارمند
وزن: 45 - قد: 160
فراری
نمی کشم
nokia 701
موسیقی . شنا . مسافرت .

اطلاعات تکمیلی

 
علت عضویت: مهمونی . مسافرت
موزیک: پاپ
سریال: ایرانی
تیم: دلتنگی مرض عجیبیست که آدم را آرام آرام نا آرام میکند
بازدیدها: 16883
شناسه: 317

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارnadia
nadia  
آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ای

کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت !

روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . .

یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟
آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ای

کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت !

روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . .

یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟
آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ای

کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت !

روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . .

یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:06 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ !!!
......
ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ
ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ!!
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﻲ!!
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺁﻫﺴﺘﻪ
ﮔﻔﺘﻦ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!"
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ !!!
......
ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ
ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ!!
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﻲ!!
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺁﻫﺴﺘﻪ
ﮔﻔﺘﻦ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!"
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ !!!
......
ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ
ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ!!
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﻲ!!
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺁﻫﺴﺘﻪ
ﮔﻔﺘﻦ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!"
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:06 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
شـنـیـده بـودم "پــــــا" ، "قـَـلبِ دوم" اسـت . . .

امّــا بــاور نــداشـتـم . . .

تـا آن زمــان کــه فــهـمـیـدم،

وقـتـی دلِ مـانـــدن نـَـدارم،

پــایِ ایـسـتـادن هـــم نـیـسـت . . .
شـنـیـده بـودم "پــــــا" ، "قـَـلبِ دوم" اسـت . . .

امّــا بــاور نــداشـتـم . . .

تـا آن زمــان کــه فــهـمـیـدم،

وقـتـی دلِ مـانـــدن نـَـدارم،

پــایِ ایـسـتـادن هـــم نـیـسـت . . .
شـنـیـده بـودم "پــــــا" ، "قـَـلبِ دوم" اسـت . . .

امّــا بــاور نــداشـتـم . . .

تـا آن زمــان کــه فــهـمـیـدم،

وقـتـی دلِ مـانـــدن نـَـدارم،

پــایِ ایـسـتـادن هـــم نـیـسـت . . .
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:06 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ :

ﺩﻭﺳﺘـــــــــــــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

ﺑـﺎﺯﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ :

ﺩﻭﺳـــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟

ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ !

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﯽ ، ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﺸﻦ !

ﻫــﺮ ﻭﻗﺖ ﮐــﻪ ﺻﺪﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ :

ﺧﻮﺷــــــــگلــــم

ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺯﯾﺒﺎﯾــﯽ !

ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ

پر از دلهره ای

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐــﻪ ﺑـﺎﺷــﯽ

ﻫﻤـــﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧــــــــﮕﯽ ﻫــﺎﯼ ﻋﺎﻟــﻢ ﺭﻭ ﺑـــــــــﻠﺪﯼ . . .
ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ :

ﺩﻭﺳﺘـــــــــــــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

ﺑـﺎﺯﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ :

ﺩﻭﺳـــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟

ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ !

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﯽ ، ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﺸﻦ !

ﻫــﺮ ﻭﻗﺖ ﮐــﻪ ﺻﺪﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ :

ﺧﻮﺷــــــــگلــــم

ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺯﯾﺒﺎﯾــﯽ !

ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ

پر از دلهره ای

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐــﻪ ﺑـﺎﺷــﯽ

ﻫﻤـــﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧــــــــﮕﯽ ﻫــﺎﯼ ﻋﺎﻟــﻢ ﺭﻭ ﺑـــــــــﻠﺪﯼ . . .
ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ :

ﺩﻭﺳﺘـــــــــــــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

ﺑـﺎﺯﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ :

ﺩﻭﺳـــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟

ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ !

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﯽ ، ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﺸﻦ !

ﻫــﺮ ﻭﻗﺖ ﮐــﻪ ﺻﺪﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ :

ﺧﻮﺷــــــــگلــــم

ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺯﯾﺒﺎﯾــﯽ !

ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ

پر از دلهره ای

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐــﻪ ﺑـﺎﺷــﯽ

ﻫﻤـــﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧــــــــﮕﯽ ﻫــﺎﯼ ﻋﺎﻟــﻢ ﺭﻭ ﺑـــــــــﻠﺪﯼ . . .
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 00:35 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
در سرزمین من

کسی بوسه فرانسوی بلد نیست . . .

اینجا مثل آلمان پل عشق نداره . . .

از گل رز هلندی هم خبری نیست . . .

اینجا عشق یعنی به خاطر چشم های دور و برت

روزها باشد که معشوقت را فقط از پشت گوشی بوسیده باشی!
در سرزمین من

کسی بوسه فرانسوی بلد نیست . . .

اینجا مثل آلمان پل عشق نداره . . .

از گل رز هلندی هم خبری نیست . . .

اینجا عشق یعنی به خاطر چشم های دور و برت

روزها باشد که معشوقت را فقط از پشت گوشی بوسیده باشی!
در سرزمین من

کسی بوسه فرانسوی بلد نیست . . .

اینجا مثل آلمان پل عشق نداره . . .

از گل رز هلندی هم خبری نیست . . .

اینجا عشق یعنی به خاطر چشم های دور و برت

روزها باشد که معشوقت را فقط از پشت گوشی بوسیده باشی!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 00:35 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
احساسم را نمی فروشم ؛
حتــــی به بالاترین بــــها
ولــــــــــــی
آنگونه که بخواهم خــــرج می کنم
برای آنـــــهایی که لایق آن هستند
احساسم را نمی فروشم ؛
حتــــی به بالاترین بــــها
ولــــــــــــی
آنگونه که بخواهم خــــرج می کنم
برای آنـــــهایی که لایق آن هستند
احساسم را نمی فروشم ؛
حتــــی به بالاترین بــــها
ولــــــــــــی
آنگونه که بخواهم خــــرج می کنم
برای آنـــــهایی که لایق آن هستند
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 00:32 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
هر کسی برای خودش خیابانی دارد…
کوچه ای…
کافی شاپی..
و شاید عطری…
که بعد از سالها… خاطراتش گلویش را چنگ میزند!
هر کسی برای خودش خیابانی دارد…
کوچه ای…
کافی شاپی..
و شاید عطری…
که بعد از سالها… خاطراتش گلویش را چنگ میزند!
هر کسی برای خودش خیابانی دارد…
کوچه ای…
کافی شاپی..
و شاید عطری…
که بعد از سالها… خاطراتش گلویش را چنگ میزند!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 00:32 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
خـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــدایا…
صورت حساب لطفا…

باقیشم مال خودت…

منو خلاص کن

سیر شدم از زندگی. . .
خـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــدایا…
صورت حساب لطفا…

باقیشم مال خودت…

منو خلاص کن

سیر شدم از زندگی. . .
خـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــدایا…
صورت حساب لطفا…

باقیشم مال خودت…

منو خلاص کن

سیر شدم از زندگی. . .
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 00:31 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
همه جا هستی
در نوشته هایم
در خیالم
در دنیایم
تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارم است !
همه جا هستی
در نوشته هایم
در خیالم
در دنیایم
تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارم است !
همه جا هستی
در نوشته هایم
در خیالم
در دنیایم
تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارم است !
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 00:31 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
دل کنـدن از تــو
بـــا همـــه عشقی که بهــت داشـتـم
مــن رو بـه یـــه جـایــی رســوند
کــه حالا تــو چـشـمــاش زل بـــزنـــم
بـگــم : عــاشــقــمــی ؟
خـــب بــــه درکـــــــ …!
دل کنـدن از تــو
بـــا همـــه عشقی که بهــت داشـتـم
مــن رو بـه یـــه جـایــی رســوند
کــه حالا تــو چـشـمــاش زل بـــزنـــم
بـگــم : عــاشــقــمــی ؟
خـــب بــــه درکـــــــ …!
دل کنـدن از تــو
بـــا همـــه عشقی که بهــت داشـتـم
مــن رو بـه یـــه جـایــی رســوند
کــه حالا تــو چـشـمــاش زل بـــزنـــم
بـگــم : عــاشــقــمــی ؟
خـــب بــــه درکـــــــ …!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 00:31 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
دلم گرفته از این زندگی
دلم گرفته از این دنیا و آدماش
دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از اونایی که اطرافم هستن
دلم گرفته از خــدا
دلم گرفته از عشقــم
انقــــــدر دلم گرفته که نمیتونم به زندگی ادامه بدم ... پس خدایا
خلاصــــــــــــم کن
دلم گرفته از این زندگی
دلم گرفته از این دنیا و آدماش
دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از اونایی که اطرافم هستن
دلم گرفته از خــدا
دلم گرفته از عشقــم
انقــــــدر دلم گرفته که نمیتونم به زندگی ادامه بدم ... پس خدایا
خلاصــــــــــــم کن
دلم گرفته از این زندگی
دلم گرفته از این دنیا و آدماش
دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از اونایی که اطرافم هستن
دلم گرفته از خــدا
دلم گرفته از عشقــم
انقــــــدر دلم گرفته که نمیتونم به زندگی ادامه بدم ... پس خدایا
خلاصــــــــــــم کن
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 00:30 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
خدایا ....

گفته بودم حاضرم زندگیمو بدم ولی عشقم همیشه کنارم باشه .... یادته ؟؟؟

ولی ........ عشقم ...... رفت .........

پس حالا حاضرم زندگیمو بدم ......
چون دیگه جونی برام نمونده ...... کم آوردم
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بدجوری کم آوردم .......
خدایا ....

گفته بودم حاضرم زندگیمو بدم ولی عشقم همیشه کنارم باشه .... یادته ؟؟؟

ولی ........ عشقم ...... رفت .........

پس حالا حاضرم زندگیمو بدم ......
چون دیگه جونی برام نمونده ...... کم آوردم
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بدجوری کم آوردم .......
خدایا ....

گفته بودم حاضرم زندگیمو بدم ولی عشقم همیشه کنارم باشه .... یادته ؟؟؟

ولی ........ عشقم ...... رفت .........

پس حالا حاضرم زندگیمو بدم ......
چون دیگه جونی برام نمونده ...... کم آوردم
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بدجوری کم آوردم .......
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 00:30 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
مـــن از زندگــــے کســــے
حذفــــ شــــدم
که بــــرا ـے داشتنـــــش
و بـــــرا ـے بودنـــش
خیلــــے ها رو از از زندگـــــیم
حذفــــ کــــردم!!
مـــن از زندگــــے کســــے
حذفــــ شــــدم
که بــــرا ـے داشتنـــــش
و بـــــرا ـے بودنـــش
خیلــــے ها رو از از زندگـــــیم
حذفــــ کــــردم!!
مـــن از زندگــــے کســــے
حذفــــ شــــدم
که بــــرا ـے داشتنـــــش
و بـــــرا ـے بودنـــش
خیلــــے ها رو از از زندگـــــیم
حذفــــ کــــردم!!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 00:29 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
صفحات: 5 6 7 8 9 انتها ابتدا