900211969 - جامعه مجازی سپیدار چت

images (28).jpg images (13).jpg images (63).jpg images (48).jpg
nadia

مهربون . زود رنج. فوق العاده بامعرفت . شوخ. .. [درباره]
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامnadia
هواداران26 هوادار
1.79 ميانگين
3398 پست
2032 ديدگاه
7129 امتياز
شاد و سرحال
1371-11-13
- مجرد
اسلام
خراسان رضوی
فوق دیپلم
کارمند
وزن: 45 - قد: 160
فراری
نمی کشم
nokia 701
موسیقی . شنا . مسافرت .

اطلاعات تکمیلی

 
علت عضویت: مهمونی . مسافرت
موزیک: پاپ
سریال: ایرانی
تیم: دلتنگی مرض عجیبیست که آدم را آرام آرام نا آرام میکند
بازدیدها: 16927
شناسه: 317

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارnadia
nadia  
کسی پرسید...
میدانی پایان دنیا نزدیک است؟؟
خندیدم!!
نمیدانست..
دنیای من زمانی به پایان رسید که....
در چشمهای تو برق رفتن را دیدم.....
کسی پرسید...
میدانی پایان دنیا نزدیک است؟؟
خندیدم!!
نمیدانست..
دنیای من زمانی به پایان رسید که....
در چشمهای تو برق رفتن را دیدم.....
کسی پرسید...
میدانی پایان دنیا نزدیک است؟؟
خندیدم!!
نمیدانست..
دنیای من زمانی به پایان رسید که....
در چشمهای تو برق رفتن را دیدم.....
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:11 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
دوستت دارم به اندازه تمام قطره های اشکی که به خاطر نداشتنت ریختم و میریزم
اندازه ی آن را نه تو میدانی نه هیچکس دیگر
فقط خدا میداند که در آن لحظات با من است ....
دوستت دارم به اندازه تمام قطره های اشکی که به خاطر نداشتنت ریختم و میریزم
اندازه ی آن را نه تو میدانی نه هیچکس دیگر
فقط خدا میداند که در آن لحظات با من است ....
دوستت دارم به اندازه تمام قطره های اشکی که به خاطر نداشتنت ریختم و میریزم
اندازه ی آن را نه تو میدانی نه هیچکس دیگر
فقط خدا میداند که در آن لحظات با من است ....
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:11 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
واسه لمس احساس خوشبختی

همه ی ما لَنگِ همون

یه نفریم که نیست.....!
واسه لمس احساس خوشبختی

همه ی ما لَنگِ همون

یه نفریم که نیست.....!
واسه لمس احساس خوشبختی

همه ی ما لَنگِ همون

یه نفریم که نیست.....!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:10 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
خدایا به تو سپردمش . . !

فقط یه خواهش دارم . . !

یه روزی . . !

یه جایی . . !

بغل یه غریبه . . !

مسته مست . . !


بدجوری یاد من بندازش . . !
خدایا به تو سپردمش . . !

فقط یه خواهش دارم . . !

یه روزی . . !

یه جایی . . !

بغل یه غریبه . . !

مسته مست . . !


بدجوری یاد من بندازش . . !
خدایا به تو سپردمش . . !

فقط یه خواهش دارم . . !

یه روزی . . !

یه جایی . . !

بغل یه غریبه . . !

مسته مست . . !


بدجوری یاد من بندازش . . !
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:10 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
دنیـــــــــــــــــــای عجیبی ســـت

کسی که تا دیـــروز میگفت واست میمیـــــره

امروز تو واسش مـــــُردی ....
دنیـــــــــــــــــــای عجیبی ســـت

کسی که تا دیـــروز میگفت واست میمیـــــره

امروز تو واسش مـــــُردی ....
دنیـــــــــــــــــــای عجیبی ســـت

کسی که تا دیـــروز میگفت واست میمیـــــره

امروز تو واسش مـــــُردی ....
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:09 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
تنهایی...
فقط یک کلمه ست...
اما وقتی دنیایت را پر کند...
واژه ی بزرگی ست... به وسعت یک دنیا...
تنهایی...
فقط یک کلمه ست...
اما وقتی دنیایت را پر کند...
واژه ی بزرگی ست... به وسعت یک دنیا...
تنهایی...
فقط یک کلمه ست...
اما وقتی دنیایت را پر کند...
واژه ی بزرگی ست... به وسعت یک دنیا...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:09 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
تسبیحی بافته ام
نه از سنگ ...
نه از مروارید ...
و نه از هـــیج جیز دیگر
بلور اشکهایم را به نخ کشیده ام ٬
تا برای شادمانی ات دعا کنم
تسبیحی بافته ام
نه از سنگ ...
نه از مروارید ...
و نه از هـــیج جیز دیگر
بلور اشکهایم را به نخ کشیده ام ٬
تا برای شادمانی ات دعا کنم
تسبیحی بافته ام
نه از سنگ ...
نه از مروارید ...
و نه از هـــیج جیز دیگر
بلور اشکهایم را به نخ کشیده ام ٬
تا برای شادمانی ات دعا کنم
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:09 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
خدایا کودکیم را گرفتی جوانی ام را دادی . . . .
عقلم را گرفتی عشق را دادی . . .
عشق را گرفتی و تنهایی را دادی . . .
خنده هایم را گرفتی و غم را دادی . . .
آرزوهایم را گرفتی و حسرت ها را دادی .. . .
من هنوز نفس می کشم .... یادت رفت نفسم را بـــگیری
خدایا کودکیم را گرفتی جوانی ام را دادی . . . .
عقلم را گرفتی عشق را دادی . . .
عشق را گرفتی و تنهایی را دادی . . .
خنده هایم را گرفتی و غم را دادی . . .
آرزوهایم را گرفتی و حسرت ها را دادی .. . .
من هنوز نفس می کشم .... یادت رفت نفسم را بـــگیری
خدایا کودکیم را گرفتی جوانی ام را دادی . . . .
عقلم را گرفتی عشق را دادی . . .
عشق را گرفتی و تنهایی را دادی . . .
خنده هایم را گرفتی و غم را دادی . . .
آرزوهایم را گرفتی و حسرت ها را دادی .. . .
من هنوز نفس می کشم .... یادت رفت نفسم را بـــگیری
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:08 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
یه وقتایی هم هست دوس نداری ببینیش .....!
نه اینکه ازش بدت بیادا ....نه !
فقط دیگه جونی واست نمونده که بتونی نداشتنشو تحمل کنی ....
یه وقتایی هم هست دوس نداری ببینیش .....!
نه اینکه ازش بدت بیادا ....نه !
فقط دیگه جونی واست نمونده که بتونی نداشتنشو تحمل کنی ....
یه وقتایی هم هست دوس نداری ببینیش .....!
نه اینکه ازش بدت بیادا ....نه !
فقط دیگه جونی واست نمونده که بتونی نداشتنشو تحمل کنی ....
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:08 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
من بودم و یک خط خاموش ...
من بودم و دوستت دارم هایی که هیچوقت تحویل داده نشد ...
کاش بودی و میفهمیدی وقت دلتنگی یک آه چقدر وزن دارد . . .
کاش بودی عزیز لعنتی ام . . .
من بودم و یک خط خاموش ...
من بودم و دوستت دارم هایی که هیچوقت تحویل داده نشد ...
کاش بودی و میفهمیدی وقت دلتنگی یک آه چقدر وزن دارد . . .
کاش بودی عزیز لعنتی ام . . .
من بودم و یک خط خاموش ...
من بودم و دوستت دارم هایی که هیچوقت تحویل داده نشد ...
کاش بودی و میفهمیدی وقت دلتنگی یک آه چقدر وزن دارد . . .
کاش بودی عزیز لعنتی ام . . .
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:08 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
بفهم . . .

دارد ناز تو را میکشد . . .

مردی که از غرور . . .

خورشید هم به پایش نمیرسد . .
بفهم . . .

دارد ناز تو را میکشد . . .

مردی که از غرور . . .

خورشید هم به پایش نمیرسد . .
بفهم . . .

دارد ناز تو را میکشد . . .

مردی که از غرور . . .

خورشید هم به پایش نمیرسد . .
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:07 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
میمیرَم اَز تصـَور انگشتــآنت در بیـنِ مـوهآیش !
دیگـر نیستـی بـرآی نوآزش موهآیـم ..
خیآلی نیست !
اَز تَـه میزنمِشآن ..
میمیرَم اَز تصـَور انگشتــآنت در بیـنِ مـوهآیش !
دیگـر نیستـی بـرآی نوآزش موهآیـم ..
خیآلی نیست !
اَز تَـه میزنمِشآن ..
میمیرَم اَز تصـَور انگشتــآنت در بیـنِ مـوهآیش !
دیگـر نیستـی بـرآی نوآزش موهآیـم ..
خیآلی نیست !
اَز تَـه میزنمِشآن ..
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:07 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
عزیز لعنتی ام ...

تنها به من بگو که چه باید میکردم و نکردم ...

تنها لحظه ای در چشمان من نگاه کن و مردانه بگو که غیر از عمر و
جوانی و شور عشق دیگر چه باید به پای تو میریختم ...

من که در هر شرایطی در کنار تو ایستادم ...

و حالا میفهمم تنها اشتباه من اعتماد به تو بود ...

بیا و یکبار هم که شده مرد باش ...لحظه ای در چشمان من مردانه
نگاه کن ... لحظه ای ...
عزیز لعنتی ام ...

تنها به من بگو که چه باید میکردم و نکردم ...

تنها لحظه ای در چشمان من نگاه کن و مردانه بگو که غیر از عمر و
جوانی و شور عشق دیگر چه باید به پای تو میریختم ...

من که در هر شرایطی در کنار تو ایستادم ...

و حالا میفهمم تنها اشتباه من اعتماد به تو بود ...

بیا و یکبار هم که شده مرد باش ...لحظه ای در چشمان من مردانه
نگاه کن ... لحظه ای ...
عزیز لعنتی ام ...

تنها به من بگو که چه باید میکردم و نکردم ...

تنها لحظه ای در چشمان من نگاه کن و مردانه بگو که غیر از عمر و
جوانی و شور عشق دیگر چه باید به پای تو میریختم ...

من که در هر شرایطی در کنار تو ایستادم ...

و حالا میفهمم تنها اشتباه من اعتماد به تو بود ...

بیا و یکبار هم که شده مرد باش ...لحظه ای در چشمان من مردانه
نگاه کن ... لحظه ای ...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:07 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
صفحات: 4 5 6 7 8 انتها ابتدا