900211969 - جامعه مجازی سپیدار چت

images (28).jpg images (13).jpg images (63).jpg images (48).jpg
nadia

مهربون . زود رنج. فوق العاده بامعرفت . شوخ. .. [درباره]
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامnadia
هواداران26 هوادار
1.79 ميانگين
3398 پست
2032 ديدگاه
7129 امتياز
شاد و سرحال
1371-11-13
- مجرد
اسلام
خراسان رضوی
فوق دیپلم
کارمند
وزن: 45 - قد: 160
فراری
نمی کشم
nokia 701
موسیقی . شنا . مسافرت .

اطلاعات تکمیلی

 
علت عضویت: مهمونی . مسافرت
موزیک: پاپ
سریال: ایرانی
تیم: دلتنگی مرض عجیبیست که آدم را آرام آرام نا آرام میکند
بازدیدها: 16889
شناسه: 317

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارnadia
nadia  
ـرڪــت ڪــرבه ؟؟؟شَبـــ ها بہ یادِش گِـریہ میــڪنـﮯ؟!نـاراحَتـ نَباش ....یــہ روز تـو تَنهـا آرزوی زِندِگیـشـ میشـــﮯ!!ایـטּ بَــבتَــریـטּ ـاِنتِقـامــــہ
ـرڪــت ڪــرבه ؟؟؟شَبـــ ها بہ یادِش گِـریہ میــڪنـﮯ؟!نـاراحَتـ نَباش ....یــہ روز تـو تَنهـا آرزوی زِندِگیـشـ میشـــﮯ!!ایـטּ بَــבتَــریـטּ ـاِنتِقـامــــہ
ـرڪــت ڪــرבه ؟؟؟شَبـــ ها بہ یادِش گِـریہ میــڪنـﮯ؟!نـاراحَتـ نَباش ....یــہ روز تـو تَنهـا آرزوی زِندِگیـشـ میشـــﮯ!!ایـטּ بَــבتَــریـטּ ـاِنتِقـامــــہ
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/13 - 14:31 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
بـوی گـنـد خـیـانـت تـمـام شـهـر را گـرفـتـه!

مـردهـای چـشـم چــران ، زن هـای خـائــن
پـسـرهـای شـهـوتـی ، دخـتـرهـای پـول پـرسـت
پــس چــــه شــــــد؟
چـیـدن یــکــــ سـیـب و ایـنـهـمـه تـقـاص؟!
بـیـچـاره آدم ، بـیـچـاره آدمـیـت
بـوی گـنـد خـیـانـت تـمـام شـهـر را گـرفـتـه!

مـردهـای چـشـم چــران ، زن هـای خـائــن
پـسـرهـای شـهـوتـی ، دخـتـرهـای پـول پـرسـت
پــس چــــه شــــــد؟
چـیـدن یــکــــ سـیـب و ایـنـهـمـه تـقـاص؟!
بـیـچـاره آدم ، بـیـچـاره آدمـیـت
بـوی گـنـد خـیـانـت تـمـام شـهـر را گـرفـتـه!

مـردهـای چـشـم چــران ، زن هـای خـائــن
پـسـرهـای شـهـوتـی ، دخـتـرهـای پـول پـرسـت
پــس چــــه شــــــد؟
چـیـدن یــکــــ سـیـب و ایـنـهـمـه تـقـاص؟!
بـیـچـاره آدم ، بـیـچـاره آدمـیـت
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/13 - 14:31 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
وقـتـی نـمـی تـونـم فـریـاد بـزنـم خـامـوش مـی شـومســـالـهــــا نـالـيـدنـم بـه کـجـا انـجـامـيـد؟؟مـن مـحـکــومــم بـه زنــدگــی کــردن!!تـا شـاهـد << مـرگ آرزوهـایـم >> بـاشـم !.!.!
وقـتـی نـمـی تـونـم فـریـاد بـزنـم خـامـوش مـی شـومســـالـهــــا نـالـيـدنـم بـه کـجـا انـجـامـيـد؟؟مـن مـحـکــومــم بـه زنــدگــی کــردن!!تـا شـاهـد << مـرگ آرزوهـایـم >> بـاشـم !.!.!
وقـتـی نـمـی تـونـم فـریـاد بـزنـم خـامـوش مـی شـومســـالـهــــا نـالـيـدنـم بـه کـجـا انـجـامـيـد؟؟مـن مـحـکــومــم بـه زنــدگــی کــردن!!تـا شـاهـد << مـرگ آرزوهـایـم >> بـاشـم !.!.!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/13 - 14:31 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
خــــــــدا پــرســیــد مــیـخــــوری یـــــا مــــیـبــری؟

و مـــــن گـــــرســـنــه پــــاسـخ دادم مـــی خـــورم

چـــــه مــــیـدانـسـتـــــــــم لـــذتــــــ هـــا را مــــی بـــرنـــد،

حــســــــــرتـــــــ هـــــــا را مـــــی خــــورنــــــــــــــــــــد ...!!!
خــــــــدا پــرســیــد مــیـخــــوری یـــــا مــــیـبــری؟

و مـــــن گـــــرســـنــه پــــاسـخ دادم مـــی خـــورم

چـــــه مــــیـدانـسـتـــــــــم لـــذتــــــ هـــا را مــــی بـــرنـــد،

حــســــــــرتـــــــ هـــــــا را مـــــی خــــورنــــــــــــــــــــد ...!!!
خــــــــدا پــرســیــد مــیـخــــوری یـــــا مــــیـبــری؟

و مـــــن گـــــرســـنــه پــــاسـخ دادم مـــی خـــورم

چـــــه مــــیـدانـسـتـــــــــم لـــذتــــــ هـــا را مــــی بـــرنـــد،

حــســــــــرتـــــــ هـــــــا را مـــــی خــــورنــــــــــــــــــــد ...!!!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/13 - 14:30 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
جنگ نـرفتم ، اما زیاد جنگیدم

جانبازنیستم ، اما زندگیمو باختم

هیچ کوچه ای به اسمــم نیستــــ ولی زیاد آواره کوچه ها بودم

لباس خاکی نپوشیدم ، اما لباسام زیاد خاکی شده

ترکش نخوردم ، اما زیاد ترکم کردن
جنگ نـرفتم ، اما زیاد جنگیدم

جانبازنیستم ، اما زندگیمو باختم

هیچ کوچه ای به اسمــم نیستــــ ولی زیاد آواره کوچه ها بودم

لباس خاکی نپوشیدم ، اما لباسام زیاد خاکی شده

ترکش نخوردم ، اما زیاد ترکم کردن
جنگ نـرفتم ، اما زیاد جنگیدم

جانبازنیستم ، اما زندگیمو باختم

هیچ کوچه ای به اسمــم نیستــــ ولی زیاد آواره کوچه ها بودم

لباس خاکی نپوشیدم ، اما لباسام زیاد خاکی شده

ترکش نخوردم ، اما زیاد ترکم کردن
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/13 - 14:29 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
دوسـت داشـتـن یـه نـفـردیـوونـگــیـه،دوسـت داشـتـه شـــدن تــوسـط یــه نـفـرهـدیــه سـتدوسـت داشـتـن کـسی کــه دوسـت داره وظـیـفـسـت،امــــا دوسـت داشـتـه شـــدن تــوســط کـسـی کـــهدوسـش داری زنـــــــــــــد گــیــه
دوسـت داشـتـن یـه نـفـردیـوونـگــیـه،دوسـت داشـتـه شـــدن تــوسـط یــه نـفـرهـدیــه سـتدوسـت داشـتـن کـسی کــه دوسـت داره وظـیـفـسـت،امــــا دوسـت داشـتـه شـــدن تــوســط کـسـی کـــهدوسـش داری زنـــــــــــــد گــیــه
دوسـت داشـتـن یـه نـفـردیـوونـگــیـه،دوسـت داشـتـه شـــدن تــوسـط یــه نـفـرهـدیــه سـتدوسـت داشـتـن کـسی کــه دوسـت داره وظـیـفـسـت،امــــا دوسـت داشـتـه شـــدن تــوســط کـسـی کـــهدوسـش داری زنـــــــــــــد گــیــه
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/13 - 14:28 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
انــــگــاری ایـــن حــــرفــــا راسـتـه

پــــــــــدر حــــــرف نــــــداره

امـــــا اونــــی کـــه پـــدرنـــداره پــرازحــرفـه نـگـفـتـسـت

پـــرازسـکــوت و گـــوشـه گـیـری
انــــگــاری ایـــن حــــرفــــا راسـتـه

پــــــــــدر حــــــرف نــــــداره

امـــــا اونــــی کـــه پـــدرنـــداره پــرازحــرفـه نـگـفـتـسـت

پـــرازسـکــوت و گـــوشـه گـیـری
انــــگــاری ایـــن حــــرفــــا راسـتـه

پــــــــــدر حــــــرف نــــــداره

امـــــا اونــــی کـــه پـــدرنـــداره پــرازحــرفـه نـگـفـتـسـت

پـــرازسـکــوت و گـــوشـه گـیـری
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/13 - 14:28 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
دلــــــم یـــکــــــ اتــفـاق جـــدیــد مـــــی خـــواهــــــد

از هـمــــــــه کــهــنـــــگــــــی هـــــــــــا خـــســــتـه ام

خـــــــــــــــــدایــــــــــــا در زنــــــــــدگــــــــــــــــــی ام

بـــه جـــــای بــــــی حـــــوصـــلــــگــــــی و تـــکــــــرار

یـــــکــــــــ مــعـــــجـــــزه ای مـــتــــــفــــاوت بـــگـــذار

مـــــعـــجــــزه ای در حـــــد خـــــــــــــــــدا
دلــــــم یـــکــــــ اتــفـاق جـــدیــد مـــــی خـــواهــــــد

از هـمــــــــه کــهــنـــــگــــــی هـــــــــــا خـــســــتـه ام

خـــــــــــــــــدایــــــــــــا در زنــــــــــدگــــــــــــــــــی ام

بـــه جـــــای بــــــی حـــــوصـــلــــگــــــی و تـــکــــــرار

یـــــکــــــــ مــعـــــجـــــزه ای مـــتــــــفــــاوت بـــگـــذار

مـــــعـــجــــزه ای در حـــــد خـــــــــــــــــدا
دلــــــم یـــکــــــ اتــفـاق جـــدیــد مـــــی خـــواهــــــد

از هـمــــــــه کــهــنـــــگــــــی هـــــــــــا خـــســــتـه ام

خـــــــــــــــــدایــــــــــــا در زنــــــــــدگــــــــــــــــــی ام

بـــه جـــــای بــــــی حـــــوصـــلــــگــــــی و تـــکــــــرار

یـــــکــــــــ مــعـــــجـــــزه ای مـــتــــــفــــاوت بـــگـــذار

مـــــعـــجــــزه ای در حـــــد خـــــــــــــــــدا
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/13 - 14:27 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
گـــــــاهـــی دلـــــم از هـــر چـــی آدمِ مـیـگـیـره ....

گـــــــاهـــی دلــــم دو کـلــــمه حـــرف مـهـربـانـــــانـه مـیـخـواد ....

نـــه بــــه شــکــــل دوسـتـت دارم

و نـــه بـــــه شـــکـــل بــــی تــــو مـــــی مـیـرم....

ســـــــــــــــــــــــاده...

شـــــایـــد مــثــــــــل:

دلـــتـنـگــــــــــ نـبـاش, فــــردا روز دیـــگـریـسـت... .
گـــــــاهـــی دلـــــم از هـــر چـــی آدمِ مـیـگـیـره ....

گـــــــاهـــی دلــــم دو کـلــــمه حـــرف مـهـربـانـــــانـه مـیـخـواد ....

نـــه بــــه شــکــــل دوسـتـت دارم

و نـــه بـــــه شـــکـــل بــــی تــــو مـــــی مـیـرم....

ســـــــــــــــــــــــاده...

شـــــایـــد مــثــــــــل:

دلـــتـنـگــــــــــ نـبـاش, فــــردا روز دیـــگـریـسـت... .
گـــــــاهـــی دلـــــم از هـــر چـــی آدمِ مـیـگـیـره ....

گـــــــاهـــی دلــــم دو کـلــــمه حـــرف مـهـربـانـــــانـه مـیـخـواد ....

نـــه بــــه شــکــــل دوسـتـت دارم

و نـــه بـــــه شـــکـــل بــــی تــــو مـــــی مـیـرم....

ســـــــــــــــــــــــاده...

شـــــایـــد مــثــــــــل:

دلـــتـنـگــــــــــ نـبـاش, فــــردا روز دیـــگـریـسـت... .
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/13 - 14:27 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
چــوپــان قـــصـه مــا دروغگـــو نـبـود,


ازفـرط تـنـهـایــی فــریـاد گــرگ ســر مـــی داد,


افـسـوس کــه کــسی تـنـهــایـــی اش را درک نکــرد.


هــمـه درپــی گـــرگ بـودنـــد,


درایــن مـیـان فـقـط گـــرگ فـهـمـیـد کـــه چـوپــان

چـقـدرتـنـهـاست...!
چــوپــان قـــصـه مــا دروغگـــو نـبـود,


ازفـرط تـنـهـایــی فــریـاد گــرگ ســر مـــی داد,


افـسـوس کــه کــسی تـنـهــایـــی اش را درک نکــرد.


هــمـه درپــی گـــرگ بـودنـــد,


درایــن مـیـان فـقـط گـــرگ فـهـمـیـد کـــه چـوپــان

چـقـدرتـنـهـاست...!
چــوپــان قـــصـه مــا دروغگـــو نـبـود,


ازفـرط تـنـهـایــی فــریـاد گــرگ ســر مـــی داد,


افـسـوس کــه کــسی تـنـهــایـــی اش را درک نکــرد.


هــمـه درپــی گـــرگ بـودنـــد,


درایــن مـیـان فـقـط گـــرگ فـهـمـیـد کـــه چـوپــان

چـقـدرتـنـهـاست...!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/13 - 14:26 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
خدایا


برای خاموشی شب های انتظارم ، فقط یک فوت کافیست

خاموشم کن

خسته ام ...
خدایا


برای خاموشی شب های انتظارم ، فقط یک فوت کافیست

خاموشم کن

خسته ام ...
خدایا


برای خاموشی شب های انتظارم ، فقط یک فوت کافیست

خاموشم کن

خسته ام ...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:35 aloshe ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
یه وقتایی هست

نه " گریه کردن" آرومت میکنه

نه " یه نفس عمیق"

نه " یه لیوان آب سرد"

نه " داد زدن"

اینجاست که فقط نیاز داری

بــــــــمــــــــیــــــــــری

همین ...!
یه وقتایی هست

نه " گریه کردن" آرومت میکنه

نه " یه نفس عمیق"

نه " یه لیوان آب سرد"

نه " داد زدن"

اینجاست که فقط نیاز داری

بــــــــمــــــــیــــــــــری

همین ...!
یه وقتایی هست

نه " گریه کردن" آرومت میکنه

نه " یه نفس عمیق"

نه " یه لیوان آب سرد"

نه " داد زدن"

اینجاست که فقط نیاز داری

بــــــــمــــــــیــــــــــری

همین ...!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:35 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
دلتنگ که باشی
آدم دیگری میشویخشن تر . عصبی تر . تلخ ترجالبتر اینکه با اطرافیان هم کاری نداریهمه اش را نگه میداری و دقیقا سر کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی....
دلتنگ که باشی
آدم دیگری میشویخشن تر . عصبی تر . تلخ ترجالبتر اینکه با اطرافیان هم کاری نداریهمه اش را نگه میداری و دقیقا سر کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی....
دلتنگ که باشی
آدم دیگری میشویخشن تر . عصبی تر . تلخ ترجالبتر اینکه با اطرافیان هم کاری نداریهمه اش را نگه میداری و دقیقا سر کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی....
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/12 - 15:34 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها ابتدا