900211969 - جامعه مجازی سپیدار چت

images (28).jpg images (13).jpg images (63).jpg images (48).jpg
nadia

مهربون . زود رنج. فوق العاده بامعرفت . شوخ. .. [درباره]
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامnadia
هواداران26 هوادار
1.79 ميانگين
3398 پست
2032 ديدگاه
7129 امتياز
شاد و سرحال
1371-11-13
- مجرد
اسلام
خراسان رضوی
فوق دیپلم
کارمند
وزن: 45 - قد: 160
فراری
نمی کشم
nokia 701
موسیقی . شنا . مسافرت .

اطلاعات تکمیلی

 
علت عضویت: مهمونی . مسافرت
موزیک: پاپ
سریال: ایرانی
تیم: دلتنگی مرض عجیبیست که آدم را آرام آرام نا آرام میکند
بازدیدها: 16879
شناسه: 317

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارnadia
nadia  
جسارت میخواهد
رسیدن به افکار دختری که
روزها را مردانه میگذراند
اما شبها بالشش از هق هق های دخترانه خیس میشود
با چه امیدی میخوابد؟
دلش گرفته از نگاه های سرد اطرافش
دلش از خودش هم گرفته
فقط کسی را میخواهد که برایش حرف بزند و حرف بزند
و او سکوت کند و برود بدون هیچ حرف و نصیحتی
شاید کمی از بار دلش کم شود
شاید سکوت سیاهش شکسته شود
شاید...
جسارت میخواهد
رسیدن به افکار دختری که
روزها را مردانه میگذراند
اما شبها بالشش از هق هق های دخترانه خیس میشود
با چه امیدی میخوابد؟
دلش گرفته از نگاه های سرد اطرافش
دلش از خودش هم گرفته
فقط کسی را میخواهد که برایش حرف بزند و حرف بزند
و او سکوت کند و برود بدون هیچ حرف و نصیحتی
شاید کمی از بار دلش کم شود
شاید سکوت سیاهش شکسته شود
شاید...
جسارت میخواهد
رسیدن به افکار دختری که
روزها را مردانه میگذراند
اما شبها بالشش از هق هق های دخترانه خیس میشود
با چه امیدی میخوابد؟
دلش گرفته از نگاه های سرد اطرافش
دلش از خودش هم گرفته
فقط کسی را میخواهد که برایش حرف بزند و حرف بزند
و او سکوت کند و برود بدون هیچ حرف و نصیحتی
شاید کمی از بار دلش کم شود
شاید سکوت سیاهش شکسته شود
شاید...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:34 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ممنوع، ولی لبهایم

هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند، نشد


با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد


هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه، خداوند نشد


خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند : نشد!
به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ممنوع، ولی لبهایم

هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند، نشد


با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد


هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه، خداوند نشد


خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند : نشد!
به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ممنوع، ولی لبهایم

هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند، نشد


با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد


هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه، خداوند نشد


خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند : نشد!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:26 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
براي عشـــق تمنا كن ولي خار نشو. براي عشق قبول كن ولي غرورتت را از

دست نده .

براي
عشتق گريه كن ولي به كسي نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار
پروانه ببينه.

براي
عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولي جون
كسي رو نگير .

براي
عشــــق وصال كن ولي فرار نكن . براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه
زندگي كن

براي
عشـق بمير ولي كسي رو نكش . براي عشق خودت باش ولي خوب باش
براي عشـــق تمنا كن ولي خار نشو. براي عشق قبول كن ولي غرورتت را از

دست نده .

براي
عشتق گريه كن ولي به كسي نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار
پروانه ببينه.

براي
عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولي جون
كسي رو نگير .

براي
عشــــق وصال كن ولي فرار نكن . براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه
زندگي كن

براي
عشـق بمير ولي كسي رو نكش . براي عشق خودت باش ولي خوب باش
براي عشـــق تمنا كن ولي خار نشو. براي عشق قبول كن ولي غرورتت را از

دست نده .

براي
عشتق گريه كن ولي به كسي نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار
پروانه ببينه.

براي
عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولي جون
كسي رو نگير .

براي
عشــــق وصال كن ولي فرار نكن . براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه
زندگي كن

براي
عشـق بمير ولي كسي رو نكش . براي عشق خودت باش ولي خوب باش
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:25 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
ﺑﻪ ﯾﻪ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ

ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ

ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﺱ

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺨﻮﺩﺕ

ﻣﯿﺎﯼ

ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ

ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺠﻮﺍﺏ

ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻥ

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﯽ

ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺍﺧﺮﺵ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ ...?
ﺑﻪ ﯾﻪ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ

ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ

ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﺱ

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺨﻮﺩﺕ

ﻣﯿﺎﯼ

ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ

ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺠﻮﺍﺏ

ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻥ

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﯽ

ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺍﺧﺮﺵ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ ...?
ﺑﻪ ﯾﻪ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ

ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ

ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﺱ

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺨﻮﺩﺕ

ﻣﯿﺎﯼ

ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ

ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺠﻮﺍﺏ

ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻥ

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﯽ

ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺍﺧﺮﺵ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ ...?
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:21 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
ایــن کــه در آن ، جـــا خــوش کـــرده ای ،

دل اســت ..

نــه شـــهـر ِ بـــــازی !

تـــــاب ِ بـــــازی نـــــدارد !
ایــن کــه در آن ، جـــا خــوش کـــرده ای ،

دل اســت ..

نــه شـــهـر ِ بـــــازی !

تـــــاب ِ بـــــازی نـــــدارد !
ایــن کــه در آن ، جـــا خــوش کـــرده ای ،

دل اســت ..

نــه شـــهـر ِ بـــــازی !

تـــــاب ِ بـــــازی نـــــدارد !
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:20 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
چـــی دلنشیــ♥ــن ‌تر از اینکـــﮧ


مدام و بی ‌بهانــــﮧ صدایت کنم با علامت ِ سوال …؟


و تو ســـر ِ حوصلـــﮧ جــواب بدهــــ♥ـے جـــــــ♥♥ــــانـــم
چـــی دلنشیــ♥ــن ‌تر از اینکـــﮧ


مدام و بی ‌بهانــــﮧ صدایت کنم با علامت ِ سوال …؟


و تو ســـر ِ حوصلـــﮧ جــواب بدهــــ♥ـے جـــــــ♥♥ــــانـــم
چـــی دلنشیــ♥ــن ‌تر از اینکـــﮧ


مدام و بی ‌بهانــــﮧ صدایت کنم با علامت ِ سوال …؟


و تو ســـر ِ حوصلـــﮧ جــواب بدهــــ♥ـے جـــــــ♥♥ــــانـــم
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:20 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
بگو


چه مخدری بوددر بــــــــــــــودنتکه این همــــهنبودنت را درد میکشم...
بگو


چه مخدری بوددر بــــــــــــــودنتکه این همــــهنبودنت را درد میکشم...
بگو


چه مخدری بوددر بــــــــــــــودنتکه این همــــهنبودنت را درد میکشم...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:19 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
ما نسل بوسه های خیابانی هستیم

نسل خابیدن با اس ام اس

نسل درد دل با غریبه های مجازی

نسل کادو های یواشکی

نسل جمله های کورش کبیر و دکتر شریعتی

نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس

نسل سوخته ،نسل من،نسل تو

یادمان باشد هنگامی که دوباره به جهنم رفتیم

بین عذابهایمان مدام بگوییم
ما نسل بوسه های خیابانی هستیم

نسل خابیدن با اس ام اس

نسل درد دل با غریبه های مجازی

نسل کادو های یواشکی

نسل جمله های کورش کبیر و دکتر شریعتی

نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس

نسل سوخته ،نسل من،نسل تو

یادمان باشد هنگامی که دوباره به جهنم رفتیم

بین عذابهایمان مدام بگوییم
ما نسل بوسه های خیابانی هستیم

نسل خابیدن با اس ام اس

نسل درد دل با غریبه های مجازی

نسل کادو های یواشکی

نسل جمله های کورش کبیر و دکتر شریعتی

نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس

نسل سوخته ،نسل من،نسل تو

یادمان باشد هنگامی که دوباره به جهنم رفتیم

بین عذابهایمان مدام بگوییم
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:19 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
گــــَر میدآنی دَر دُنیـآ کــَسی هست که بـآ دیدَنــَش…
رَنگ رُخســآرَت تغیـــیر میکنــَد،
و صــِدای قــَلبـَت اَبرویــَت رابه تــآراج میبــَرد،
مــهـم نیــست که او مـآل تــو بــآشــَد…
مــهــِم این است که فـــَقــَط بــــآشـَد
، زِندگی کــُند، لــِذَت ببرَد…
و نــَفــَس بـــکشـد
گــــَر میدآنی دَر دُنیـآ کــَسی هست که بـآ دیدَنــَش…
رَنگ رُخســآرَت تغیـــیر میکنــَد،
و صــِدای قــَلبـَت اَبرویــَت رابه تــآراج میبــَرد،
مــهـم نیــست که او مـآل تــو بــآشــَد…
مــهــِم این است که فـــَقــَط بــــآشـَد
، زِندگی کــُند، لــِذَت ببرَد…
و نــَفــَس بـــکشـد
گــــَر میدآنی دَر دُنیـآ کــَسی هست که بـآ دیدَنــَش…
رَنگ رُخســآرَت تغیـــیر میکنــَد،
و صــِدای قــَلبـَت اَبرویــَت رابه تــآراج میبــَرد،
مــهـم نیــست که او مـآل تــو بــآشــَد…
مــهــِم این است که فـــَقــَط بــــآشـَد
، زِندگی کــُند، لــِذَت ببرَد…
و نــَفــَس بـــکشـد
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:18 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
لحظاتی وجود دارند که دراز کشیده ای و خیره به

آسمان و یک چیزی مثل صاعقه وجودت

را خالی میکندزیرلب میگویی :

دیگه مهم نیس
لحظاتی وجود دارند که دراز کشیده ای و خیره به

آسمان و یک چیزی مثل صاعقه وجودت

را خالی میکندزیرلب میگویی :

دیگه مهم نیس
لحظاتی وجود دارند که دراز کشیده ای و خیره به

آسمان و یک چیزی مثل صاعقه وجودت

را خالی میکندزیرلب میگویی :

دیگه مهم نیس
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:18 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد

نه التـــمـاس هـــایم را

و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…

به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی

درخـتـی از غــــرور کـاشـتم…
دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد

نه التـــمـاس هـــایم را

و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…

به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی

درخـتـی از غــــرور کـاشـتم…
دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد

نه التـــمـاس هـــایم را

و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…

به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی

درخـتـی از غــــرور کـاشـتم…
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:18 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
در لحظات با تو بودن لحظات بي تو بودن رو نفرين

كردم در لحظات بي تو بودن لحظات با تو بودن

رو آرزو كردم من كجاي لحظه هاتم تو

كه اوج لحظه هامي...
در لحظات با تو بودن لحظات بي تو بودن رو نفرين

كردم در لحظات بي تو بودن لحظات با تو بودن

رو آرزو كردم من كجاي لحظه هاتم تو

كه اوج لحظه هامي...
در لحظات با تو بودن لحظات بي تو بودن رو نفرين

كردم در لحظات بي تو بودن لحظات با تو بودن

رو آرزو كردم من كجاي لحظه هاتم تو

كه اوج لحظه هامي...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:17 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
سكوتم را به باران هديه كردم

تمام زندگي را گريه كردم

نبودي در فراق شانه هايت

به هر خاكي رسيدم گريه كردم
سكوتم را به باران هديه كردم

تمام زندگي را گريه كردم

نبودي در فراق شانه هايت

به هر خاكي رسيدم گريه كردم
سكوتم را به باران هديه كردم

تمام زندگي را گريه كردم

نبودي در فراق شانه هايت

به هر خاكي رسيدم گريه كردم
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:17 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
صفحات: 11 12 13 14 15 انتها ابتدا