900211969 - جامعه مجازی سپیدار چت

images (28).jpg images (13).jpg images (63).jpg images (48).jpg
nadia

مهربون . زود رنج. فوق العاده بامعرفت . شوخ. .. [درباره]
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامnadia
هواداران26 هوادار
1.79 ميانگين
3398 پست
2032 ديدگاه
7129 امتياز
شاد و سرحال
1371-11-13
- مجرد
اسلام
خراسان رضوی
فوق دیپلم
کارمند
وزن: 45 - قد: 160
فراری
نمی کشم
nokia 701
موسیقی . شنا . مسافرت .

اطلاعات تکمیلی

 
علت عضویت: مهمونی . مسافرت
موزیک: پاپ
سریال: ایرانی
تیم: دلتنگی مرض عجیبیست که آدم را آرام آرام نا آرام میکند
بازدیدها: 16888
شناسه: 317

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارnadia
nadia  
لعنتے
دلگیرم....
از تمام روزهای ے که
دوستت داشتم....
براے تمآم روزهایے کہ..
خــیال میکردم دوستم دارے ....
لعنتے
دلگیرم....
از تمام روزهای ے که
دوستت داشتم....
براے تمآم روزهایے کہ..
خــیال میکردم دوستم دارے ....
لعنتے
دلگیرم....
از تمام روزهای ے که
دوستت داشتم....
براے تمآم روزهایے کہ..
خــیال میکردم دوستم دارے ....
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:11 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی
تا بتوانی گریه کنی…
چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی
تا بتوانی گریه کنی…
چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی
تا بتوانی گریه کنی…
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:09 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
طناب را به گردنم انداختند
گفتند :آخرین آرزویت؟
گفتم :دیدن عشقم...
گفتند :خسته است، تا صبح برایت طناب بافته!
طناب را به گردنم انداختند
گفتند :آخرین آرزویت؟
گفتم :دیدن عشقم...
گفتند :خسته است، تا صبح برایت طناب بافته!
طناب را به گردنم انداختند
گفتند :آخرین آرزویت؟
گفتم :دیدن عشقم...
گفتند :خسته است، تا صبح برایت طناب بافته!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:07 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
باور کن...
آنکس که وعده همیشه ماندن را میدهد....
رفتنی تر است!!
دل نبند
باور کن...
آنکس که وعده همیشه ماندن را میدهد....
رفتنی تر است!!
دل نبند
باور کن...
آنکس که وعده همیشه ماندن را میدهد....
رفتنی تر است!!
دل نبند
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:06 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
مرد
مــــرد کـــه باشــــی
وقتــــی دستـــــــــ زنـــی را عاشقانه مـــی گیـــری
تازه می فهمــی مــرد بودن را باید میانِ دستانِ ظـــریفــــــ زن
احساس کـــرد
مرد
مــــرد کـــه باشــــی
وقتــــی دستـــــــــ زنـــی را عاشقانه مـــی گیـــری
تازه می فهمــی مــرد بودن را باید میانِ دستانِ ظـــریفــــــ زن
احساس کـــرد
مرد
مــــرد کـــه باشــــی
وقتــــی دستـــــــــ زنـــی را عاشقانه مـــی گیـــری
تازه می فهمــی مــرد بودن را باید میانِ دستانِ ظـــریفــــــ زن
احساس کـــرد
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:06 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
عشــــق رویـــاهای من کسیــه که
حتی وقتـی مث سگ و گربه ب جون هم میوفتیـــم
شب نذاره از بغلش جُــم بخورم
و بگه : اشتی نکردیما !!!!
ولی بدون تـو خوابــم نمیبره ....
عشــــق رویـــاهای من کسیــه که
حتی وقتـی مث سگ و گربه ب جون هم میوفتیـــم
شب نذاره از بغلش جُــم بخورم
و بگه : اشتی نکردیما !!!!
ولی بدون تـو خوابــم نمیبره ....
عشــــق رویـــاهای من کسیــه که
حتی وقتـی مث سگ و گربه ب جون هم میوفتیـــم
شب نذاره از بغلش جُــم بخورم
و بگه : اشتی نکردیما !!!!
ولی بدون تـو خوابــم نمیبره ....
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:05 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
مرا نفسش می خواند ........

اما

نمیدانم چرا وقتی مرا ترک کرد

بی نفس ......

هرگز نمرد ..........!!!!!!!!!
مرا نفسش می خواند ........

اما

نمیدانم چرا وقتی مرا ترک کرد

بی نفس ......

هرگز نمرد ..........!!!!!!!!!
مرا نفسش می خواند ........

اما

نمیدانم چرا وقتی مرا ترک کرد

بی نفس ......

هرگز نمرد ..........!!!!!!!!!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:04 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
خدایااااااا
تو خودت می دانی .......
در این جهان کسی هست که ......
با دیدنش در دلم آشوب می شود ......
و صدای قلبم به آسمان ها می رسد .....
قسم ات می دهم !!! به همه ی بزرگی ات ....
او را همیشه برایم نگه دار .......من بدون او هیچم ...... هیچ !!!!!!
خدایااااااا
تو خودت می دانی .......
در این جهان کسی هست که ......
با دیدنش در دلم آشوب می شود ......
و صدای قلبم به آسمان ها می رسد .....
قسم ات می دهم !!! به همه ی بزرگی ات ....
او را همیشه برایم نگه دار .......من بدون او هیچم ...... هیچ !!!!!!
خدایااااااا
تو خودت می دانی .......
در این جهان کسی هست که ......
با دیدنش در دلم آشوب می شود ......
و صدای قلبم به آسمان ها می رسد .....
قسم ات می دهم !!! به همه ی بزرگی ات ....
او را همیشه برایم نگه دار .......من بدون او هیچم ...... هیچ !!!!!!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:03 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
دنیای تو همین جاست

کنار کسی که سوگند می خورد به حرمت دست های تو .......

کنار کسی که با خود قهر می کند . با موهای تو آشتی

کنار کسی که حرام می کند خواب خودش را بی رویای تو

همان جایی که اگر تو را از من بگیرند

سرم را میگذارم تا بمیرم .......
دنیای تو همین جاست

کنار کسی که سوگند می خورد به حرمت دست های تو .......

کنار کسی که با خود قهر می کند . با موهای تو آشتی

کنار کسی که حرام می کند خواب خودش را بی رویای تو

همان جایی که اگر تو را از من بگیرند

سرم را میگذارم تا بمیرم .......
دنیای تو همین جاست

کنار کسی که سوگند می خورد به حرمت دست های تو .......

کنار کسی که با خود قهر می کند . با موهای تو آشتی

کنار کسی که حرام می کند خواب خودش را بی رویای تو

همان جایی که اگر تو را از من بگیرند

سرم را میگذارم تا بمیرم .......
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:03 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
ماه گرفتگی
چقدر ماه گرفتگی را دوست دارم
.
.
شبیه توست

وقتی موهایت را روی صورتت میریزی ...
ماه گرفتگی
چقدر ماه گرفتگی را دوست دارم
.
.
شبیه توست

وقتی موهایت را روی صورتت میریزی ...
ماه گرفتگی
چقدر ماه گرفتگی را دوست دارم
.
.
شبیه توست

وقتی موهایت را روی صورتت میریزی ...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:03 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
لحظه به لحظه ی بودن با تو رو دوره کردم
من خدا ام خسته کردم
تنها نشستم و عکساتو غرق گریه کردم
دیگه رو به مرگم ....
لحظه به لحظه ی بودن با تو رو دوره کردم
من خدا ام خسته کردم
تنها نشستم و عکساتو غرق گریه کردم
دیگه رو به مرگم ....
لحظه به لحظه ی بودن با تو رو دوره کردم
من خدا ام خسته کردم
تنها نشستم و عکساتو غرق گریه کردم
دیگه رو به مرگم ....
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:02 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
سلام به همه دووووووووووووووووووستان
سلام به همه دووووووووووووووووووستان
سلام به همه دووووووووووووووووووستان
(دلشکسته سپیدار) 10 دیدگاه · 1393/04/10 - 16:59 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
من بودم و
تو
و یک عالمه حرف…
و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد!!!
کاش بودی و
می فهمیدی
وقت دلتنگی
یک آه
چقدر وزن دارد…
من بودم و
تو
و یک عالمه حرف…
و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد!!!
کاش بودی و
می فهمیدی
وقت دلتنگی
یک آه
چقدر وزن دارد…
من بودم و
تو
و یک عالمه حرف…
و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد!!!
کاش بودی و
می فهمیدی
وقت دلتنگی
یک آه
چقدر وزن دارد…
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 14:34 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
صفحات: 10 11 12 13 14 انتها ابتدا