900211969 - جامعه مجازی سپیدار چت

images (28).jpg images (13).jpg images (63).jpg images (48).jpg
nadia

مهربون . زود رنج. فوق العاده بامعرفت . شوخ. .. [درباره]
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامnadia
هواداران26 هوادار
1.79 ميانگين
3398 پست
2032 ديدگاه
7129 امتياز
شاد و سرحال
1371-11-13
- مجرد
اسلام
خراسان رضوی
فوق دیپلم
کارمند
وزن: 45 - قد: 160
فراری
نمی کشم
nokia 701
موسیقی . شنا . مسافرت .

اطلاعات تکمیلی

 
علت عضویت: مهمونی . مسافرت
موزیک: پاپ
سریال: ایرانی
تیم: دلتنگی مرض عجیبیست که آدم را آرام آرام نا آرام میکند
بازدیدها: 16881
شناسه: 317

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدارnadia
nadia  
برای بعضـــی دردـ هـا نه میتوان گریــــــه کَــرد


نه میتوان فریــــــآد زد


برای بعضـــی دردـها


فقـــط میتوان

نگــــآه کَرد و

بی صـــــدا شکست
برای بعضـــی دردـ هـا نه میتوان گریــــــه کَــرد


نه میتوان فریــــــآد زد


برای بعضـــی دردـها


فقـــط میتوان

نگــــآه کَرد و

بی صـــــدا شکست
برای بعضـــی دردـ هـا نه میتوان گریــــــه کَــرد


نه میتوان فریــــــآد زد


برای بعضـــی دردـها


فقـــط میتوان

نگــــآه کَرد و

بی صـــــدا شکست
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:20 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
نگران نباش اگر

جوابــــــ خوبی هایتــــــــ بدی ستـــــ !!!


اشــــکـــــ پاداش کسیستـــــــ که


دستـــهایش نمکــــــــــ ندارند...!
نگران نباش اگر

جوابــــــ خوبی هایتــــــــ بدی ستـــــ !!!


اشــــکـــــ پاداش کسیستـــــــ که


دستـــهایش نمکــــــــــ ندارند...!
نگران نباش اگر

جوابــــــ خوبی هایتــــــــ بدی ستـــــ !!!


اشــــکـــــ پاداش کسیستـــــــ که


دستـــهایش نمکــــــــــ ندارند...!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:19 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
ایــن روزهــا هـــمــه بــه مـــن


دلـــتـــنـــگـــی


هـــدیـــه مـــی دهـــنـــد


لــــطـــفــــا آتـــش بـــس اعــــلـــام کــــنـــیـــد


بــــه خــــدا


تـــــمـــــام شــــد


دلــــــم
ایــن روزهــا هـــمــه بــه مـــن


دلـــتـــنـــگـــی


هـــدیـــه مـــی دهـــنـــد


لــــطـــفــــا آتـــش بـــس اعــــلـــام کــــنـــیـــد


بــــه خــــدا


تـــــمـــــام شــــد


دلــــــم
ایــن روزهــا هـــمــه بــه مـــن


دلـــتـــنـــگـــی


هـــدیـــه مـــی دهـــنـــد


لــــطـــفــــا آتـــش بـــس اعــــلـــام کــــنـــیـــد


بــــه خــــدا


تـــــمـــــام شــــد


دلــــــم
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:19 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
عشـــــق اگر عشق باشد ؛


هم خنده هايت را دوست دارد


هم گريه هايت را


هم شادي ات را دوست دارد


هم غم هايت را


هم لحظه هاي شادابي ات را مي پسندد ،


هم روز هاي بي حوصلگي ات را


هم دقايق پر ازدحامت را همراهي ميکند ،


هم دقايق تنهايي ات را


عشـــــق اگر عشق باشد ،


هم زيبايي هايت را دوست دارد


هم اخم هايت را در روزهاي تلخي


هم سلامتت را مي پسندد ،


هم روزهاي گرفتاري و بيماري همراهي ات مي کند


عشـــــق اگر عشق باشد ،


با يک اتفاق ،


تـــو را تعويض نمي کند ،


همراهي ات مي کند تا بهبود يابي


عشــــق اگر عشق باشد ،


هر ثانيه دستانش در دستان تــــــوست،


در سخـــتي و آســـاني تا ابـــــــد
عشـــــق اگر عشق باشد ؛


هم خنده هايت را دوست دارد


هم گريه هايت را


هم شادي ات را دوست دارد


هم غم هايت را


هم لحظه هاي شادابي ات را مي پسندد ،


هم روز هاي بي حوصلگي ات را


هم دقايق پر ازدحامت را همراهي ميکند ،


هم دقايق تنهايي ات را


عشـــــق اگر عشق باشد ،


هم زيبايي هايت را دوست دارد


هم اخم هايت را در روزهاي تلخي


هم سلامتت را مي پسندد ،


هم روزهاي گرفتاري و بيماري همراهي ات مي کند


عشـــــق اگر عشق باشد ،


با يک اتفاق ،


تـــو را تعويض نمي کند ،


همراهي ات مي کند تا بهبود يابي


عشــــق اگر عشق باشد ،


هر ثانيه دستانش در دستان تــــــوست،


در سخـــتي و آســـاني تا ابـــــــد
عشـــــق اگر عشق باشد ؛


هم خنده هايت را دوست دارد


هم گريه هايت را


هم شادي ات را دوست دارد


هم غم هايت را


هم لحظه هاي شادابي ات را مي پسندد ،


هم روز هاي بي حوصلگي ات را


هم دقايق پر ازدحامت را همراهي ميکند ،


هم دقايق تنهايي ات را


عشـــــق اگر عشق باشد ،


هم زيبايي هايت را دوست دارد


هم اخم هايت را در روزهاي تلخي


هم سلامتت را مي پسندد ،


هم روزهاي گرفتاري و بيماري همراهي ات مي کند


عشـــــق اگر عشق باشد ،


با يک اتفاق ،


تـــو را تعويض نمي کند ،


همراهي ات مي کند تا بهبود يابي


عشــــق اگر عشق باشد ،


هر ثانيه دستانش در دستان تــــــوست،


در سخـــتي و آســـاني تا ابـــــــد
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:19 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
صــدایـت را مــی خـــواهم


تــا مــوســیقی ســکوت لــحظه هــایــم بــاشــد


نگاهت را می خواهم تا روشنی چشمهای خسته ام باشد


وجــودت را مــی خــواهم تــا گــرمــای قــندیل آغـوشــم بـاشد


خیالت را می خواهم تا خاطر لحظه های فراموشم باشد


دستها یت را می خواهم تا نوازشگر اشکهایم باشد


و تــنهـا خــنده هــایــت را مــی خــواهـم تـــا


مرحم کهنه ی زخمهای زندگی ام باشد


آری تنها تو را می خواهم
صــدایـت را مــی خـــواهم


تــا مــوســیقی ســکوت لــحظه هــایــم بــاشــد


نگاهت را می خواهم تا روشنی چشمهای خسته ام باشد


وجــودت را مــی خــواهم تــا گــرمــای قــندیل آغـوشــم بـاشد


خیالت را می خواهم تا خاطر لحظه های فراموشم باشد


دستها یت را می خواهم تا نوازشگر اشکهایم باشد


و تــنهـا خــنده هــایــت را مــی خــواهـم تـــا


مرحم کهنه ی زخمهای زندگی ام باشد


آری تنها تو را می خواهم
صــدایـت را مــی خـــواهم


تــا مــوســیقی ســکوت لــحظه هــایــم بــاشــد


نگاهت را می خواهم تا روشنی چشمهای خسته ام باشد


وجــودت را مــی خــواهم تــا گــرمــای قــندیل آغـوشــم بـاشد


خیالت را می خواهم تا خاطر لحظه های فراموشم باشد


دستها یت را می خواهم تا نوازشگر اشکهایم باشد


و تــنهـا خــنده هــایــت را مــی خــواهـم تـــا


مرحم کهنه ی زخمهای زندگی ام باشد


آری تنها تو را می خواهم
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:18 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
خـــدایا...

تو پـــــناهِ منی

وقتی راهها با هــــمه ی وسعتشان

تـــنگ می شوند

خدایا تنهام نذار..
خـــدایا...

تو پـــــناهِ منی

وقتی راهها با هــــمه ی وسعتشان

تـــنگ می شوند

خدایا تنهام نذار..
خـــدایا...

تو پـــــناهِ منی

وقتی راهها با هــــمه ی وسعتشان

تـــنگ می شوند

خدایا تنهام نذار..
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:17 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
فاصله فاجعه است ومن امروزب اين فاجعه نفرين کردم.

ک چراجاي تودرخانه چشمم خاليست؟

ک چراديدن ماممکن نيست؟

چراحاصل اين دوستي فقط فاصله است…

یادگار روزای تلخ
فاصله فاجعه است ومن امروزب اين فاجعه نفرين کردم.

ک چراجاي تودرخانه چشمم خاليست؟

ک چراديدن ماممکن نيست؟

چراحاصل اين دوستي فقط فاصله است…

یادگار روزای تلخ
فاصله فاجعه است ومن امروزب اين فاجعه نفرين کردم.

ک چراجاي تودرخانه چشمم خاليست؟

ک چراديدن ماممکن نيست؟

چراحاصل اين دوستي فقط فاصله است…

یادگار روزای تلخ
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:16 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
خــدايا ؟


کــمــي بــيـا جــلــوتــــر . .


مــي خــواهـــمـــ در گوشــت چــيــزي بــگــويم . . . !


ايـن يـک اعــتـرافــــــ اســت . . .


مــن بــي او یـــک لحظـــه هم


دوامــ نــمي آورمــ . . .
خــدايا ؟


کــمــي بــيـا جــلــوتــــر . .


مــي خــواهـــمـــ در گوشــت چــيــزي بــگــويم . . . !


ايـن يـک اعــتـرافــــــ اســت . . .


مــن بــي او یـــک لحظـــه هم


دوامــ نــمي آورمــ . . .
خــدايا ؟


کــمــي بــيـا جــلــوتــــر . .


مــي خــواهـــمـــ در گوشــت چــيــزي بــگــويم . . . !


ايـن يـک اعــتـرافــــــ اســت . . .


مــن بــي او یـــک لحظـــه هم


دوامــ نــمي آورمــ . . .
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:16 aloshe ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
زخــــمی که میزنیم
دلی که میشکنیم
ارزان نیست ....
یک جایی ....
باید ...
بهایش را بپردازیم ....
یک وقتی
شاید ....
همین نزدیکی ها .....!!!
زخــــمی که میزنیم
دلی که میشکنیم
ارزان نیست ....
یک جایی ....
باید ...
بهایش را بپردازیم ....
یک وقتی
شاید ....
همین نزدیکی ها .....!!!
زخــــمی که میزنیم
دلی که میشکنیم
ارزان نیست ....
یک جایی ....
باید ...
بهایش را بپردازیم ....
یک وقتی
شاید ....
همین نزدیکی ها .....!!!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:15 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
یادمان باشد:
وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم
در برابرش مسئولیم...
در برابر اشکهایش؛
شکستن غرورش،
لحظه های شکستنش در تنهایی
و لحظه های بی قراری اش
و اگر یادمان برود
در جایی دیگر
سرنوشت یادمان خواهد آورد...!
یادمان باشد:
وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم
در برابرش مسئولیم...
در برابر اشکهایش؛
شکستن غرورش،
لحظه های شکستنش در تنهایی
و لحظه های بی قراری اش
و اگر یادمان برود
در جایی دیگر
سرنوشت یادمان خواهد آورد...!
یادمان باشد:
وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم
در برابرش مسئولیم...
در برابر اشکهایش؛
شکستن غرورش،
لحظه های شکستنش در تنهایی
و لحظه های بی قراری اش
و اگر یادمان برود
در جایی دیگر
سرنوشت یادمان خواهد آورد...!
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:14 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
بعضی ها گریه نمی کنند
اما از چشم هایشان معلوم است
که اشکی به بزرگی یک سکوت
گوشه ی چشمشان به کمین نشسته...........
بعضی ها گریه نمی کنند
اما از چشم هایشان معلوم است
که اشکی به بزرگی یک سکوت
گوشه ی چشمشان به کمین نشسته...........
بعضی ها گریه نمی کنند
اما از چشم هایشان معلوم است
که اشکی به بزرگی یک سکوت
گوشه ی چشمشان به کمین نشسته...........
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:14 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
اون منم که عاشقونه شعر چشماتو میگفتم...
هنوزم خیس میشه چشمام وقتی یاد تو می افتم...
هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره...
هنوزم میگم خدایا کاشکی برگرده دوباره...
اون منم که عاشقونه شعر چشماتو میگفتم...
هنوزم خیس میشه چشمام وقتی یاد تو می افتم...
هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره...
هنوزم میگم خدایا کاشکی برگرده دوباره...
اون منم که عاشقونه شعر چشماتو میگفتم...
هنوزم خیس میشه چشمام وقتی یاد تو می افتم...
هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره...
هنوزم میگم خدایا کاشکی برگرده دوباره...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:14 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
nadia
nadia  
همه جا هستی...
در نوشته هایم...
در خیالم...
در دنیایم...
تنها جایی که باید باشی و ندارمت...
کنارم است...
همه جا هستی...
در نوشته هایم...
در خیالم...
در دنیایم...
تنها جایی که باید باشی و ندارمت...
کنارم است...
همه جا هستی...
در نوشته هایم...
در خیالم...
در دنیایم...
تنها جایی که باید باشی و ندارمت...
کنارم است...
(دلشکسته سپیدار) دیدگاه · 1393/04/10 - 17:13 aloshe ·
 امضا: تا خدا بنده نوازست به خلقش چه نیاز ؟ میکشم ناز یکی تا به ناز کند
صفحات: 9 10 11 12 13 انتها ابتدا