1980 - جامعه مجازی سپیدار چت

tmp1c427279cd2ff1fcd9f022c564075a02.png 1001e13.jpg ~LO75P20.jpg ,,a.jpg
1980

1980 فرياد مي زند:
_
موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نام1980
هواداران20 هوادار
2.06 ميانگين
3893 پست
375 ديدگاه
6214.5 امتياز
عصبانی
1372-04-28
- مجرد
مسیحیت
سمنان
فوق دیپلم
وزن: 74 - قد: 185
نرفته ام
206
1980behnam.blogfa.com

اطلاعات تکمیلی

 
تیم: تک پرم نماند خیالی نیست دیگری پر پرش میکند
بازدیدها: 15636
شناسه: 236

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده

کیت ابزار سپیدار1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
1 دیدگاه · 1394/10/14 - 00:30 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دیدگاه · 1394/09/22 - 14:13 ·
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
https://lh3.googleusercontent.com/--96XmHEoo40/Vg_4K1q5UXI/AAAAAAAAAm8/Sz3FenUvEng/s530-p/%25DB%25B1%25DB%25B1%2B%25D9%2587%25E2%2580%258D.%25D8%25B4.%2B-%2B1
https://lh3.googleusercontent.com/--96XmHEoo40/Vg_4K1q5UXI/AAAAAAAAAm8/Sz3FenUvEng/s530-p/%25DB%25B1%25DB%25B1%2B%25D9%2587%25E2%2580%258D.%25D8%25B4.%2B-%2B1
https://lh3.googleusercontent.com/--96XmHEoo40/Vg_4K1q5UXI/AAAAAAAAAm8/Sz3FenUvEng/s530-p/%25DB%25B1%25DB%25B1%2B%25D9%2587%25E2%2580%258D.%25D8%25B4.%2B-%2B1
دیدگاه · 1394/09/7 - 14:09 ·
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دیدگاه · 1394/09/6 - 15:26 ·
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
ﭼــﻪ ﺧــﻮب ﻣـﯽ ﺷـــﺪ اﮔـــﺮ ﮔــﺎھــﯽ آدم ﻣــﯽ ﺗـــﻮﻧــﺴــﺖ . . .
دوﺳـتــﺎی ﺧﻮب ﻣــﺠـــﺎزی ﺷــﻮ . . .
ﻣــﺜــﻞ ﯾــﮏ ﻋــﮑــﺲ ﮔـــﻞ ﺳـــﺮخ .
ﻣــﺜــﻞ ﯾـــﮏ آھـــﻨــﮓ ﻗــﺸــﻨــﮓ .
ﻣــﺜــﻞ ﯾــﮏ ﮐــﺘـﺎب ﻋــــﺎﻟﯽ .
داﻧﻠــﻮد ﮐﻨـﻪ . . . ﺑﯿاره پيش خودش
ﭼــﻪ ﺧــﻮب ﻣـﯽ ﺷـــﺪ اﮔـــﺮ ﮔــﺎھــﯽ آدم ﻣــﯽ ﺗـــﻮﻧــﺴــﺖ . . .
دوﺳـتــﺎی ﺧﻮب ﻣــﺠـــﺎزی ﺷــﻮ . . .
ﻣــﺜــﻞ ﯾــﮏ ﻋــﮑــﺲ ﮔـــﻞ ﺳـــﺮخ .
ﻣــﺜــﻞ ﯾـــﮏ آھـــﻨــﮓ ﻗــﺸــﻨــﮓ .
ﻣــﺜــﻞ ﯾــﮏ ﮐــﺘـﺎب ﻋــــﺎﻟﯽ .
داﻧﻠــﻮد ﮐﻨـﻪ . . . ﺑﯿاره پيش خودش
ﭼــﻪ ﺧــﻮب ﻣـﯽ ﺷـــﺪ اﮔـــﺮ ﮔــﺎھــﯽ آدم ﻣــﯽ ﺗـــﻮﻧــﺴــﺖ . . .
دوﺳـتــﺎی ﺧﻮب ﻣــﺠـــﺎزی ﺷــﻮ . . .
ﻣــﺜــﻞ ﯾــﮏ ﻋــﮑــﺲ ﮔـــﻞ ﺳـــﺮخ .
ﻣــﺜــﻞ ﯾـــﮏ آھـــﻨــﮓ ﻗــﺸــﻨــﮓ .
ﻣــﺜــﻞ ﯾــﮏ ﮐــﺘـﺎب ﻋــــﺎﻟﯽ .
داﻧﻠــﻮد ﮐﻨـﻪ . . . ﺑﯿاره پيش خودش
دیدگاه · 1394/09/2 - 15:49 ·
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دیدگاه · 1394/09/2 - 15:41 ·
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دیدگاه · 1394/09/2 - 15:23 ·
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
1980
1980  
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
 امضا: زندگــے یہ بــازیـہ . . . انتخــاب بـا توئـہ ڪہ [بـازیڪـטּ بــاشـے] یـا [اَسـبـ..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها