179324865 - جامعه مجازی سپیدار چت

71258155999794440437.jpg shamekh73 (181).jpg
علی کیان

موزیک پروفایل


مشخصات

موارد دیگر
نامعلی کیان
هواداران14 هوادار
0.19 ميانگين
379 پست
202 ديدگاه
770.5 امتياز
1368/03/23

اطلاعات تکمیلی

 
بازدیدها: 8232
شناسه: 144

دنبال کنندگان

همه
دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان دنبال کنندگان

هم استانی

تصاویر کاربران

حالت من

افتخارات کسب شده
نباشه جاش خاليه

کیت ابزار سپیدار︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Ω€€đ§╤────  
به به سلام داش علی خوش اومدی خوبی؟ @179324865
به به سلام داش علی خوش اومدی خوبی؟ @179324865
به به سلام داش علی خوش اومدی خوبی؟ @179324865
(death stroke) 13 دیدگاه · 1393/04/6 - 19:13 aloshe ·
2
و 2 لایک دیگر
بازنشرتوسط بازنشر کنندگان
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
مشکل از خود ماست واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره دو کیلومتر می دویم .
مشکل از خود ماست واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره دو کیلومتر می دویم .
مشکل از خود ماست واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره دو کیلومتر می دویم .
20 دیدگاه · 1392/10/26 - 18:11 ·
6
و 6 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
عزیزم ! دیگر حتی نمی خواهم آرزویت باشم آرزو می کنم او آرزوی تو باشد آرزوی او دیگری … .
عزیزم ! دیگر حتی نمی خواهم آرزویت باشم آرزو می کنم او آرزوی تو باشد آرزوی او دیگری … .
عزیزم ! دیگر حتی نمی خواهم آرزویت باشم آرزو می کنم او آرزوی تو باشد آرزوی او دیگری … .
1 دیدگاه · 1392/10/26 - 18:09 ·
4
و 4 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
سلاااااااااااااااااااااااام من اومدم
سلاااااااااااااااااااااااام من اومدم
سلاااااااااااااااااااااااام من اومدم
5 دیدگاه · 1392/10/26 - 17:21 ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
@delaram سلااااااااااااام چقدر به من تلنگر میزنی اخه
@delaram سلااااااااااااام چقدر به من تلنگر میزنی اخه
@delaram سلااااااااااااام چقدر به من تلنگر میزنی اخه
7 دیدگاه · 1392/10/26 - 17:20 ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
شهامت میخواهد دوست داشتن کسی که هیچوقت هیچ زمان سهم تو نخواهد شد
شهامت میخواهد دوست داشتن کسی که هیچوقت هیچ زمان سهم تو نخواهد شد
شهامت میخواهد دوست داشتن کسی که هیچوقت هیچ زمان سهم تو نخواهد شد
دیدگاه · 1392/10/26 - 12:16 ·
5
و 5 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
باورت بشود يا نه روزي مي رسد که دلت براي هيچ کس به اندازه من تنگ نخواهد شد براي نگاه کردنم ، خنديدنم و حتـــي اذيت کردنم براي تمام لحظاتى که در کنارم داشتي روزي خواهد رسيد که در حسرت تکرار دوباره من خواهي بود مي دانم روزي که نباشم هيچکس تکرار من نخواهد شد
باورت بشود يا نه روزي مي رسد که دلت براي هيچ کس به اندازه من تنگ نخواهد شد براي نگاه کردنم ، خنديدنم و حتـــي اذيت کردنم براي تمام لحظاتى که در کنارم داشتي روزي خواهد رسيد که در حسرت تکرار دوباره من خواهي بود مي دانم روزي که نباشم هيچکس تکرار من نخواهد شد
باورت بشود يا نه روزي مي رسد که دلت براي هيچ کس به اندازه من تنگ نخواهد شد براي نگاه کردنم ، خنديدنم و حتـــي اذيت کردنم براي تمام لحظاتى که در کنارم داشتي روزي خواهد رسيد که در حسرت تکرار دوباره من خواهي بود مي دانم روزي که نباشم هيچکس تکرار من نخواهد شد
دیدگاه · 1392/10/26 - 12:15 ·
3
و 3 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری ؟ قلب من و چشم تو می گوید به من : آری
من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری ؟ قلب من و چشم تو می گوید به من : آری
من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری ؟ قلب من و چشم تو می گوید به من : آری
دیدگاه · 1392/10/26 - 12:14 ·
4
و 4 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
در زندان کوچک تو سردي ديوارها به چشمانت رنگ آسماني مي بخشد ديري است که عشقي از تو در من نمانده در زندان کوچک تو ما شبيه پروانه ها هستيم و براي گريز از يکديگر به شيشه هاي پنجره کوبيده مي شويم من براي نجات خويش گلهاي اتاقت را آب مي دهم عطر آن ها سردي لب هاي تو را دارد
در زندان کوچک تو سردي ديوارها به چشمانت رنگ آسماني مي بخشد ديري است که عشقي از تو در من نمانده در زندان کوچک تو ما شبيه پروانه ها هستيم و براي گريز از يکديگر به شيشه هاي پنجره کوبيده مي شويم من براي نجات خويش گلهاي اتاقت را آب مي دهم عطر آن ها سردي لب هاي تو را دارد
در زندان کوچک تو سردي ديوارها به چشمانت رنگ آسماني مي بخشد ديري است که عشقي از تو در من نمانده در زندان کوچک تو ما شبيه پروانه ها هستيم و براي گريز از يکديگر به شيشه هاي پنجره کوبيده مي شويم من براي نجات خويش گلهاي اتاقت را آب مي دهم عطر آن ها سردي لب هاي تو را دارد
دیدگاه · 1392/10/26 - 12:13 ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
آدمهایی هستند که شاید کم بگویند دوستت دارم یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را بهشان خرده نگیرید این آدمها فهمیده اند دوستت دارم حرمت دارد مسئولیت دارد ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را میفهمی میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی ، تا تو شاد باشی آزارت نمیدهد ، دلت را نمی شکند من این دوست داشتن را می ستایم
آدمهایی هستند که شاید کم بگویند دوستت دارم یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را بهشان خرده نگیرید این آدمها فهمیده اند دوستت دارم حرمت دارد مسئولیت دارد ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را میفهمی میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی ، تا تو شاد باشی آزارت نمیدهد ، دلت را نمی شکند من این دوست داشتن را می ستایم
آدمهایی هستند که شاید کم بگویند دوستت دارم یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را بهشان خرده نگیرید این آدمها فهمیده اند دوستت دارم حرمت دارد مسئولیت دارد ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را میفهمی میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی ، تا تو شاد باشی آزارت نمیدهد ، دلت را نمی شکند من این دوست داشتن را می ستایم
دیدگاه · 1392/10/26 - 12:11 ·
2
و 2 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
انگار سالها طول کشید که دسته ای بوسه از دهانش بچینم و در گلدانی به رنگ سپید در قلبم بکارم اما انتظار ارزشش را داشت چون عاشق بودم
انگار سالها طول کشید که دسته ای بوسه از دهانش بچینم و در گلدانی به رنگ سپید در قلبم بکارم اما انتظار ارزشش را داشت چون عاشق بودم
انگار سالها طول کشید که دسته ای بوسه از دهانش بچینم و در گلدانی به رنگ سپید در قلبم بکارم اما انتظار ارزشش را داشت چون عاشق بودم
دیدگاه · 1392/10/26 - 12:10 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
آنقدر بر شيشه هاي بخار گرفته شهر حرف اول نام تو را نوشته ام ديگر مردم شهر مي دانند نام زيباي تو با کدام حرف شروع مي شود
آنقدر بر شيشه هاي بخار گرفته شهر حرف اول نام تو را نوشته ام ديگر مردم شهر مي دانند نام زيباي تو با کدام حرف شروع مي شود
آنقدر بر شيشه هاي بخار گرفته شهر حرف اول نام تو را نوشته ام ديگر مردم شهر مي دانند نام زيباي تو با کدام حرف شروع مي شود
دیدگاه · 1392/10/26 - 12:09 ·
1
و 1 لایک دیگر
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
علی کیان
علی کیان  
امشب درياها سياه‌اند باد زمزمه‌گر سياه است پرنده و گيلاس‌ها سياه‌اند دل من روشن است تو خواهي آمد
امشب درياها سياه‌اند باد زمزمه‌گر سياه است پرنده و گيلاس‌ها سياه‌اند دل من روشن است تو خواهي آمد
امشب درياها سياه‌اند باد زمزمه‌گر سياه است پرنده و گيلاس‌ها سياه‌اند دل من روشن است تو خواهي آمد
دیدگاه · 1392/10/26 - 12:08 ·
 امضا: ..::: مجازی سپیدار چت جایی برای با هم بودن :::..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها